Dé salestool [OUD]


START

0$

Bedankt voor het gebruiken van BOTSAUTO! Succes met het binnenhalen van de deal!

Budget

Is er voldoende budget beschikbaar en tevens correct toegewezen door de potentiële opdrachtgever?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
Het is van groot belang om inzicht te hebben in het budget van de opdrachtgever om een deal tot stand te brengen en het project succesvol af te ronden. Door kennis te hebben van de beschikbare middelen van de opdrachtgever, kun je hen helpen bij het efficiënt plannen en toewijzen van die middelen. Bijvoorbeeld door te investeren in diensten die het meeste rendement opleveren. Hierdoor kunnen tijdschema's worden opgesteld en kan het project binnen de gestelde termijnen worden afgerond, terwijl de financiële beperkingen worden gerespecteerd. Daarnaast kan het strategisch toewijzen van middelen op de juiste momenten tijdens een project leiden tot extra besparingen en verbetering van kwaliteit en effectiviteit. Door inzicht te hebben in eventuele veranderingen in het budget of onvoorziene omstandigheden, kunnen risico's worden beperkt en sneller bijgestuurd worden voor effectieve resultaten.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Budget

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Oplossing0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Tegenstand & Tegenwerping

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Situatie & Schaalgrootte0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Autoriteit
Vraag de potentiële opdrachtgever om een organogram te schetsen of te tekenen!

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Urgentie


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Tijdschema & Terging


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Originaliteit & Opbrengst


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Oplossing

Heb je de juiste oplossing?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
Het bieden van de juiste oplossing aan een potentiële opdrachtgever is van groot belang omdat het helpt bij het bouwen van vertrouwen en het creëren van een langdurige zakelijke relatie. Als je niet in staat bent om de specifieke behoeften van een opdrachtgever te begrijpen en een oplossing te bieden die daarop afgestemd is, zullen zij waarschijnlijk niet overtuigd zijn van de waarde van jouw aanbod. Bovendien kan het bieden van een oplossing die niet geschikt is voor de opdrachtgever leiden tot een project dat niet naar wens verloopt en dit kan leiden tot slechte referenties of een slechte reputatie. Daarom is het belangrijk om op een professionele en deskundige manier te communiceren met potentiële opdrachtgevers, om ervoor te zorgen dat je een grondige begrip hebt van hun organisatiedoelstellingen en hun specifieke problemen of uitdagingen. Door te benadrukken hoe jouw oplossing past binnen hun doelstellingen en unieke kenmerken of voordelen heeft ten opzichte van andere oplossingen op de markt, kun je hen overtuigen van de waarde van jouw aanbod. Het tonen van jouw ervaring en expertise binnen de relevante sector kan helpen om aan te tonen waarom jouw oplossing meer waar voor zijn geld biedt. Het tonen van voorbeelden van eerdere projecten van hoge kwaliteit kan ook helpen bij het benadrukken van dit punt. Ook is het belangrijk om flexibel te zijn tijdens de onderhandelingen en open te staan voor suggesties van de opdrachtgever, dit kan aantonen dat jij het beste met hen voorhebt en dat jij bereid bent compromissen te sluiten. Dit kan helpen bij het creëren van een positief beeld van jouw bedrijf en kan leiden tot een succesvolle zakelijke relatie.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Tegenstand & Tegenwerping

Kun jij de concurrentie verslaan in deze situatie?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
Vertrouwen is een belangrijke eigenschap in de professionele wereld, en als het gaat om het winnen van een deal, kan het een essentiële component van succes zijn. Het vermogen om vertrouwen uit te stralen en ideeën met zekerheid te presenteren heeft een aanzienlijke invloed op hoe potentiële klanten de organisatie of de persoon die het voorstel doet, zien. Het zet ook een positieve toon voor onderhandelingen, door de spreker te positioneren als iemand die verwacht het gewenste resultaat te bereiken. Bovendien kunnen zelfverzekerde uitspraken van degenen die oplossingen voorstellen, klanten meer vertrouwen geven dat zij de juiste beslissing nemen door voor hen te kiezen. In de strijd om een lucratief contract of een grote verkoop kan de lichaamstaal die indruk maakt en de afstemming op de verwachtingen van de klant het verschil maken tussen over de streep gaan of een kans missen. Uiteindelijk is zelfverzekerdheid bij het binnenhalen van deals een integraal onderdeel van het sluiten van succesvolle overeenkomsten.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Situatie & Schaalgrootte

Hoe sluit deze verkoopkans aan bij onze strategische doelen en capaciteiten, en in welke mate biedt het account kansen voor een duurzame en winstgevende samenwerking?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!

Het is cruciaal om te beoordelen hoe een verkoopkans zich verhoudt tot onze strategische doelen en capaciteiten, en de mate waarin het account kansen biedt voor een duurzame en winstgevende samenwerking, omdat:

Strategische afstemming: Door deze beoordeling zorgen we ervoor dat de verkoopkans niet alleen groot genoeg is, maar ook strategisch past bij de langetermijndoelstellingen en -capaciteiten van ons bedrijf. Dit zorgt voor een betere afstemming met onze algemene bedrijfsstrategie en langetermijnvisie.

 1. Efficiënt gebruik van middelen: Deze aanpak helpt ons te bepalen of de inzet van middelen zoals tijd, geld en personeel gerechtvaardigd is, gezien de verwachte opbrengst en het potentieel van de verkoopkans voor duurzame groei.
 2. Langetermijn relatiepotentieel: We evalueren of de klantrelatie potentieel biedt voor een langdurige samenwerking, wat kan leiden tot herhaalverkopen, cross-selling en upselling, wat uiteindelijk de winstgevendheid verhoogt.
 3. Risicobeheer: Door een holistische evaluatie van de verkoopkans en het account, kunnen we potentiële risico's beter identificeren en beheren, zoals overmatige diversificatie of het aangaan van onrendabele of ongeschikte verkoopkansen.
 4. Prioritering en focus: Deze benadering helpt ons om prioriteit te geven aan kansen die niet alleen groot genoeg zijn, maar ook het meest waardevol en haalbaar, waardoor we onze verkoopinspanningen effectiever kunnen richten.
 5. Realistische verwachtingen: Door deze grondige evaluatie kunnen we realistische doelen en verwachtingen stellen voor het potentiële resultaat van elke verkoopinspanning, wat essentieel is voor effectief budget- en tijdbeheer.

Deze uitgebreide beoordeling van verkoopkansen en accounts zorgt ervoor dat ons bedrijf goed geïnformeerde beslissingen neemt, gericht op duurzame groei en langetermijnwinstgevendheid, in lijn met onze strategische doelen en capaciteiten.


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Autoriteit

Ben jij als bedrijf in gesprek met de juiste mensen die de beslissing nemen?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
Het identificeren en benaderen van de juiste mensen bij een potentiële opdrachtgever is van groot belang om de verkoopkans te vergroten. Door te weten wie de beslissers zijn binnen een organisatie, kun je gerichter communiceren en jouw aanbod afstemmen op hun specifieke behoeften en belangen. Dit verhoogt de kans dat je een positieve reactie krijgt en dat de beslissers geïnteresseerd zijn in het verder bespreken van de mogelijkheden. Daarnaast kan het spreken met de juiste mensen bij een potentiële opdrachtgever ook helpen bij het verkrijgen van inzicht in de interne processen en dynamiek van de organisatie, wat kan helpen bij het ontwikkelen van een overtuigende verkoopstrategie. Dit kan ook helpen bij het vermijden van eventuele verkoopbarrières of het oplossen van eventuele knelpunten. Al met al, door het identificeren en benaderen van de juiste mensen bij een potentiële opdrachtgever, zal de kans op succes toenemen, omdat je gerichter kunt communiceren en jouw aanbod beter kunt afstemmen op de specifieke behoeften en belangen van de organisatie.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Urgentie

Heeft de potentiële opdrachtgever het ook echt nodig?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
Het is van groot belang om te weten of een potentiële opdrachtgever echt behoefte heeft aan wat je probeert te verkopen, omdat dit kan bepalen of de verkoop een succes zal zijn of niet. Als de opdrachtgever geen echte behoefte heeft aan wat je aanbiedt, zullen ze waarschijnlijk geen geld uitgeven aan iets waar ze geen waarde uit halen. Hierdoor zal de verkoop niet succesvol zijn en kan dit ook een negatief effect hebben op je reputatie. Daarnaast, als de opdrachtgever echt behoefte heeft aan wat je aanbiedt, kun je hiermee aantonen dat je in staat bent om hun specifieke problemen of uitdagingen op te lossen en hiermee hun bedrijfsproces te verbeteren. Dit kan helpen om de relatie tussen de opdrachtgever en jouw bedrijf te versterken en kan leiden tot meer verkoopkansen in de toekomst. Het is daarom van groot belang om te begrijpen of de opdrachtgever echt behoefte heeft aan wat je aanbiedt, zodat je je verkoopstrategie kunt aanpassen en gericht kunt zijn op de echte behoeften van de opdrachtgever.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Tijdschema & Terging

Wat is de tijdlijn voor de gevraagde oplossing en past deze tijdlijn bij het tijdig oplossen van de uitdaging (terging)?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
het is essentieel om de tijdlijn voor de gevraagde oplossing te kennen en deze af te stemmen op de urgentie van de klant. Dit zorgt voor realistische verwachtingen, efficiënte planning, prioritering van klanten, effectief risicobeheer en uiteindelijk hogere klanttevredenheid en loyaliteit.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Originaliteit & Opbrengst

Heb je als bedrijf een unieke oplossing die volledig voldoet aan de verwachtingen van de potentiële opdrachtgever?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
Een unieke oplossing aanbieden is van belang omdat het je helpt om je te onderscheiden van de concurrentie. Als je een oplossing aanbiedt die specifiek is afgestemd op de eisen en wensen van de potentiële opdrachtgever, laat je zien dat je begrijpt wat hun problemen zijn en dat je in staat bent om daar op een effectieve manier op in te spelen. Dit verhoogt de kans dat ze geïnteresseerd zijn in je oplossing en dat ze je als een serieuze kandidaat zien voor de opdracht. Daarnaast kan een unieke oplossing ook helpen om de opdrachtgever te overtuigen dat je de beste keuze bent. Als je een oplossing aanbiedt die niemand anders heeft, kan dit aantonen dat je een hoog niveau van expertise en innovatie hebt. Dit kan de opdrachtgever geruststellen dat je in staat bent om hun problemen op te lossen en hun doelen te bereiken. Tot slot kan een unieke oplossing ook helpen om de prijs van de opdracht te verhogen. Als je een oplossing aanbiedt die anderen niet hebben, kan dit aantonen dat je een hoog niveau van waarde levert. Dit kan de opdrachtgever overtuigen om meer te betalen voor je diensten of producten. In samenvatting, een unieke oplossing aanbieden kan helpen om je te onderscheiden van de concurrentie, de opdrachtgever te overtuigen dat je de beste keuze bent, en de prijs van de opdracht te verhogen. Dit vergroot de kansen om een verkoopkans te winnen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Hebben ze bevestigd dat ze jouw oplossing/aanpak goed vinden?

Het vinden van consensus en overeenstemming bij het oplossen van problemen of het aangaan van een uitdaging is essentieel in elke professionele omgeving, omdat het helpt ervoor te zorgen dat alle stemmen in aanmerking worden genomen en dat de gekozen oplossing/aanpak brede steun krijgt. Overeenstemming betekent dat de teamleden er zich achter scharen, waardoor de implementatie gemakkelijker wordt en meer kans van slagen heeft. Bovendien bevordert het bereiken van overeenstemming over een oplossing en bijbehorende aanpak ook de samenwerking, versterkt het de relaties tussen de teamleden en kan het zelfs leiden tot betere ideeën dan een enkeling alleen had kunnen bedenken. Het bereiken van overeenstemming toont respect voor alle betrokken partijen en kan teams helpen samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij een goede referentie voor de geboden oplossing?

Goede referenties hebben voor je oplossing is belangrijk omdat het helpt geloofwaardigheid en vertrouwen op te bouwen in de conclusies die worden getrokken. Goede referenties leveren hard bewijs dat kan worden geverifieerd, evenals een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening. Ze helpen ook de nauwkeurigheid te waarborgen, aangezien ze mogelijke vooroordelen en mogelijke verbeterpunten in de aangeboden oplossingen aan het licht brengen. Dankzij goede referenties kunnen besluitvormers beter geïnformeerde beslissingen nemen op basis van betrouwbaar bewijs in plaats van intuïtie, vermoedens of je blauwe ogen. Ten slotte kunnen goede referenties voor een oplossing helpen om de toewijding en ernst aan te tonen waarmee de professionals moeilijke problemen aanpakken en creatieve oplossingen bieden.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Zijn ze al klant van jouw bedrijf voor andere oplossingen?

Het hebben van een klantenbestand van trouwe opdrachtgevers kan een belangrijk voordeel zijn voor elk bedrijf. Deze gevestigde opdrachtgevers zijn al bekend met je merk en hebben waarschijnlijk positieve ervaringen gehad in het verleden, waardoor ze waarschijnlijk weer bij je zullen kopen. Bovendien kunnen deze opdrachtgevers bereid zijn om verwijzingen of beoordelingen te geven die nog meer potentiële opdrachtgevers kunnen aantrekken. Zij hebben ook het potentieel om terugkerende kopers en langdurige loyaliteitsambassadeurs voor je bedrijf te worden. Bovendien zullen huidige opdrachtgevers die al bekend zijn met jouw product of dienst minder moeite kosten voor marketing en reclame dan het werven van nieuwe klanten. Hoewel het belangrijk is om voortdurend nieuwe strategieën voor klantenwerving te beoordelen om je klantenbestand uit te breiden, mag de waarde van bestaande opdrachtgevers niet over het hoofd worden gezien.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is er overeenstemming over de voorwaarden die bij de geboden oplossing hoort?

Het is van groot belang er overeenstemming is over de (juridische) voorwaarden, omdat dit ervoor zorgt dat beide partijen op dezelfde lijn zitten en weten waar ze aan toe zijn. Dit zorgt voor duidelijkheid en transparantie, waardoor er geen miscommunicatie kan ontstaan. Met duidelijke verwachtingen in de voorwaarden, weten beide partijen precies wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor kunnen zij hun rol in het project efficiënter vervullen en hun verantwoordelijkheden na komen. Daarnaast kan overeenstemming over de voorwaarden helpen bij het opbouwen van vertrouwen en respect tussen beide partijen. Hierdoor kan er een positievere en productievere samenwerking ontstaan. Het is dus van groot belang om tijdens de onderhandelingen duidelijke en heldere voorwaarden te definiëren of te aanvaarden, om ervoor te zorgen dat er geen onduidelijkheden of onzekerheden zijn en om een succesvol resultaat te behalen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heeft de potentiële opdrachtgever een voorkeur voor jouw bedrijf?

Het is essentieel voor het succes van een bedrijf om een loyaal klantenbestand te vergaren. Een potentiële opdrachtgever die kiest voor jouw bedrijf boven de concurrentie, is meer geneigd om consequent voor jouw producten of diensten te kiezen. Dit kan leiden tot een grotere winst en een versterking van de reputatie van je bedrijf. Mond-tot-mondreclame, een zeer effectief marketinginstrument, is vaak een gevolg van de voorkeur van opdrachtgevers. Deze vorm van reclame wordt vaak als betrouwbaarder beschouwd dan traditionele vormen, waardoor de reputatie van je bedrijf verder wordt versterkt. Het is daarom van groot belang om alle mogelijke middelen in te zetten om ervoor te zorgen dat potentiële opdrachtgevers een zo groot mogelijke voorkeur hebben voor de diensten die jouw bedrijf levert. Dit kan door professioneel te communiceren, een grondige begrip te hebben van de behoeftes van de opdrachtgever en het aanbieden van unieke oplossingen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is de bestaande leverancier een concurrent?

Wanneer een bedrijf een contract wil binnenhalen, is het essentieel om de capaciteiten en de concurrentiepositie van de bestaande leverancier te evalueren. Weten of een bestaande leverancier ook een potentiële concurrent voor deze aanbieding is, kan waardevolle inzichten opleveren. Deze kennis zal je helpen de concurrentie beter te begrijpen, in termen van prijsstructuur, tijdschema van het voorstel en kwaliteit van het product of de dienst. Bovendien kan het duidelijk maken op welke gebieden de bestaande leverancier een voordeel heeft, zodat jouw aanbieding op passende wijze kan worden aangepast om deze kwesties aan te pakken en een succesvol resultaat te garanderen. Als je uiteindelijk weet wat de andere spelers doen, heb je een voorsprong op je concurrenten wanneer je beslist hoe je jouw voorstel het beste kunt presenteren en de deal kunt binnenhalen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heeft de concurrentie een uniek of overweldigend voordeel?

Een bedrijf kan geïnteresseerd zijn in weten of een concurrent een uniek of overweldigend voordeel heeft omdat het kan helpen om de deal toch te winnen. Hieronder staan een paar manieren waarop dit kan gebeuren:
 1. Countering the Advantage: Als je weet welk voordeel een concurrent heeft, kun je je eigen propositie aanpassen om dat voordeel te neutraliseren of te overtreffen. Dit kan betekenen dat je jouw eigen producten of diensten aanpast, of dat je de prijs of de leveringsvoorwaarden aanpast.
 2. Differentiating Yourself: Als je weet dat een concurrent een uniek voordeel heeft, kun jij je onderscheiden door op een andere manier uniek te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een andere service, een ander type garantie, of een betere klantenservice.
 3. Leveraging relationships: Als je weet dat een concurrent een overweldigend voordeel heeft, kun je andere (verkoop-)kanalen gebruiken om de deal toch te winnen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een beter netwerk van leveranciers of klanten, of door het gebruik van een joint venture.
 4. Out-innovating: Als je weet dat een concurrent een overweldigend voordeel heeft, kun jij jezelf onderscheiden door sneller en beter te innoveren dan de concurrent.
In samenvatting kan je zo meer inzicht krijgen in hoe de concurrenten werken, en zo een specifiek plan opstellen om deze concurrenten tegen te gaan, en zo een deal toch te winnen. Het is belangrijk om te weten dat deze aanpak niet altijd gegarandeerd succes geeft en het is daarom belangrijk om een afgewogen beslissing te nemen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Zijn er huidige relatieproblemen?

Om verschillende redenen wil je weten of er relatieproblemen zijn tussen jouw bedrijf en het bedrijf waarmee je zaken wilt doen:
 1. De context begrijpen: Kennis over relatieproblemen kan waardevolle context bieden voor toekomstige zakelijke transacties. Het kan je helpen te anticiperen op potentiële uitdagingen en onderliggende problemen aan te pakken voordat het grote obstakels worden.
 2. Onderhandelingen verbeteren: Als er bestaande relatieproblemen zijn, kan dat onderhandelingen bemoeilijken omdat vertrouwen en samenwerking kunnen ontbreken. Door het probleem te begrijpen, kan je voorbereid aan tafel komen met oplossingen en ideeën om deze uitdagingen te overwinnen en vooruitgang te boeken.
 3. Betere uitvoering: Als er relatieproblemen zijn, kan het voor de bedrijven moeilijker worden om de voorwaarden van een overeenkomst effectief uit te voeren. Door de problemen te kennen, kan je met het andere bedrijf samenwerken om manieren te vinden om deze moeilijkheden te overwinnen en de succesvolle uitvoering van de zakelijke deal te garanderen.
 4. Perspectief op lange termijn: Relatieproblemen kunnen de langetermijnvooruitzichten van een zakelijke relatie schaden. Door deze problemen van tevoren te kennen, kan je stappen ondernemen om ze aan te pakken, zodat de relatie voor de toekomst behouden blijft.
 5. Risicobeheer: Inzicht in relatieproblemen kan je helpen het risico van zakendoen met het andere bedrijf te beoordelen, en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om eventuele negatieve gevolgen voor het bedrijf te beperken.
In het algemeen is het belangrijk dat je je bewust bent van mogelijke relatieproblemen voordat je een zakelijke overeenkomst sluit, zodat je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen, kunt anticiperen op uitdagingen en proactieve stappen kunt ondernemen om eventuele obstakels te overwinnen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Draagt deze verkoopkans voldoende bij aan de doelstelling?

Het is belangrijk om te weten of een sales opportunity voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van je bedrijf omdat dit kan helpen om te bepalen of het verstandig is om tijd, middelen en energie te investeren in deze kans. Hieronder staan een paar redenen waarom:
 1. Prioritering: Jouw bedrijf heeft vaak verschillende verkoopkansen en kan niet alles tegelijk doen. Door te weten of een opportunity bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, kan je besluiten welke kansen je prioriteit moet geven en welke je beter kunt laten gaan.
 2. Resource Allocatie: Het verkopen van een product of dienst vereist middelen, zoals tijd, geld en personeel. Als een opportunity niet voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, is het wellicht niet de moeite waard om deze middelen te investeren.
 3. Alignement met strategie: Je wilt weten of een opportunity bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf omdat dit helpt bij het bepalen of de opportunity in lijn is met de algehele strategie en doelen.
 4. Risicobeheer: Als een opportunity niet voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, kan jouw bedrijf besluiten om niet verder te gaan met deze kans, dit helpt om te voorkomen dat jouw bedrijf te veel risico neemt
 5. Realistische verwachtingen: Door te beoordelen of een opportunity voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, kan het realistische verwachtingen hebben over het potentiële resultaat van de sales effort. Dit helpt jouw bedrijf om zijn budget en planning beter te beheren.
In het algemeen helpt het evalueren of een sales opportunity voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf om de juiste beslissing te nemen over of het zinvol is om tijd en middelen te investeren in deze kans.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is het potentieel van de potentiële opdrachtgever groot genoeg?

Het is belangrijk om te weten of het potentieel groot genoeg, omdat dit kan helpen om te bepalen of deze kans een waardevolle investering is voor jouw bedrijf. Hieronder staan enkele redenen waarom:
 1. Waarschijnlijkheid van succes: Door het potentieel te evalueren, kan jouw bedrijf een inschatting maken van de kans op succes. Als het potentieel groot is, is de kans ook groter dat jouw bedrijf een grote kans heeft op succes.
 2. Waarde van de klant: Als een opdrachtgever een groot potentieel heeft, betekent dit dat jouw bedrijf waarschijnlijk veel waarde uit deze klant kan halen. Dit kan bijvoorbeeld komen door grotere opdrachten, meerdere verkoopkansen of een langere relatie met de klant.
 3. Duurzaamheid van de kans: Een opdrachtgever met een groot potentieel kan een duurzamere kans zijn voor jouw bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld komen door de grootte van het bedrijf, de continuïteit van hun business of hun groeipotentieel in de toekomst.
 4. Risicobeheer: Als het potentieel van een opdrachtgever groot is, is de kans groter dat deze klant waardevol is voor jouw bedrijf op lange termijn. Dit kan helpen om het risico van de verkoopinspanningen te beperken.
 5. Return on Investment (ROI): Als een opdrachtgever groot potentieel heeft, kan dit helpen bij het berekenen van de potentiële ROI van de verkoopinspanningen. Dit kan jouw bedrijf helpen om te beslissen of de kosten van de verkoopinspanningen de potentiële opbrengsten waard zijn.
In het algemeen, helpen deze factoren om te bepalen of de verkoopkans waardevol is voor jouw bedrijf en of het zinvol is om tijd, geld en energie in deze kans te steken. Het is belangrijk om te realiseren dat niet alleen groot potentieel van een klant bepalend is, maar ook de grootte van de kans moet worden geëvalueerd, de algemene markt, de geschiktheid van de producten of diensten en andere factoren die kunnen bijdragen aan een succesvolle zakelijke relatie. Kortom, het is belangrijk te bepalen of het potentieel groot genoeg is wanneer tijd, geld en energie in een verkoopkans wordt geïnvesteerd, omdat het jouw bedrijf kan helpen de kans op succes, de waarde van de klant, de duurzaamheid van de kans, het risicobeheer en de evaluatie van het rendement op investering te beoordelen. Het is belangrijk om een holistische benadering te hanteren en meerdere factoren in overweging te nemen, niet alleen het potentieel van de klant. Door dit te doen kan jouw bedrijf beter geïnformeerde beslissingen nemen over welke kansen moeten worden nagestreefd en waar de middelen het best kunnen worden ingezet.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Zal deze verkoopkans meer resources vergen dan jouw bedrijf beschikbaar heeft?

Het is namelijk niet zinvol om tijd, geld en energie te steken in een verkoopkans waar je uiteindelijk toch de resources nauwelijks voor hebt om het uit te voeren, omdat dit betekent dat je een groot deel van je middelen verspilt aan iets dat je toch niet kunt realiseren. Dit kan leiden tot teleurstelling en demotivatie, en kan bovendien leiden tot een slechte reputatie als je niet in staat bent om de verkoopkans te realiseren. In plaats daarvan is het beter om je verkoopkansen zorgvuldig te evalueren en te bepalen of je de benodigde middelen en vaardigheden hebt om ze succesvol uit te voeren voordat je besluit om tijd, geld en energie in de kans te steken. Als je besluit om door te gaan, moet je een realistisch plan maken en de benodigde middelen verkrijgen of ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je samenwerkt met andere partijen of dat je extra investeert in opleiding en training. Het is ook belangrijk om te onthouden dat soms, zelfs als je niet alle benodigde middelen hebt, het nog steeds zinvol kan zijn om een verkoopkans te verkennen. Dit kan helpen om te leren over een nieuwe oplossing, dienst of een nieuwe markt, die in de toekomst waardevol kan blijken te zijn voor je bedrijf. In samenvatting, de reden waarom het niet zinvol is om tijd, geld en energie te steken in een verkoopkans waar je uiteindelijk toch de resources nauwelijks voor hebt om het uit te voeren, is dat dit kan leiden tot een slechte reputatie, en dat dit verspilde middelen zijn die je kan gebruiken voor verkoopkansen waar je wel de middelen voor hebt.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij de potentiële opdrachtgever gevraagd: "Wat kan de deal nog stoppen?"


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Hebben jullie een slechte verstandhouding met de besluitvormers?

Een slechte geschiedenis of een slechte verstandhouding met de besluitvormers heeft natuurlijk invloed op je kansen om de deal ook daadwerkelijk te sluiten. Als er een slechte geschiedenis of verstandhouding bestaat, kan dit leiden tot wantrouwen, afkeer of een gebrek aan vertrouwen in jouw product of dienst. Dit kan leiden tot een afwijzing van jouw aanbod, zelfs als het een goede match zou zijn voor hun behoeften. Daarnaast kan het bestaan van een slechte geschiedenis of verstandhouding ook leiden tot extra uitdagingen in de verkoopcyclus, zoals het overwinnen van bezwaren of het opbouwen van een relatie van vertrouwen. Dit kan de verkoopcyclus vertragen en de kans op succes verminderen. Als je weet dat er een slechte geschiedenis of verstandhouding bestaat, kun je er rekening mee houden en er proactief naar handelen. Bijvoorbeeld door het opzetten van een plan om de relatie te verbeteren, het aanbieden van een oplossing voor een eerder ontstaan probleem of het benadrukken van veranderingen die zijn doorgevoerd.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is iemand bij de besluitvormers nieuw in zijn of haar functie?

Als een besluitvormer nieuw is in zijn of haar functie, kan dit betekenen dat ze nog aan het leren zijn over de interne processen en de specifieke behoeften van de organisatie. Dit kan leiden tot een vertraging in het besluitvormingsproces, omdat ze meer tijd nodig hebben om informatie te verzamelen en inzicht te krijgen in de situatie. Daarnaast kan een nieuwe besluitvormer ook meer open staan voor nieuwe ideeën en oplossingen, omdat ze nog niet vastzitten in bestaande manieren van werken. Dit kan jouw kans verhogen om jouw product of dienst aan te bieden als een nieuwe en innovatieve oplossing. Als laatste kan het ook van belang zijn om te weten of een besluitvormer nieuw is in zijn of haar functie omdat dit kan aangeven dat er wellicht een verandering of een heroriëntatie gaande is binnen de organisatie. Dit kan jouw kans verhogen om uw aanbod aan te passen aan deze veranderingen en zo een betere match te zijn met de huidige behoeften van de organisatie.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is er een extern bureau/adviseur betrokken bij de beslissing?

Het kan in sommige gevallen niet voordelig zijn voor een verkoper als een potentiële opdrachtgever een extern bureau heeft ingeschakeld om een selectietraject te begeleiden, omdat dit kan leiden tot extra concurrentie en een grotere drempel om uw product of dienst aan de opdrachtgever aan te bieden. Als een extern bureau ingeschakeld is, kan dit betekenen dat er al een groot aantal leveranciers zijn bekeken en dat het moeilijker zal zijn om uw product of dienst te onderscheiden. Dit kan leiden tot een grotere concurrentie en een grotere uitdaging om de aandacht van de opdrachtgever te krijgen. Daarnaast kan het ook betekenen dat de opdrachtgever al een goede relatie heeft met het bureau of dat de opdrachtgever vertrouwt op de expertise van het bureau. Dit kan betekenen dat u extra overtuigingskracht nodig heeft om uw product of dienst aan te bieden en dat u meer tijd moet investeren in het opbouwen van een relatie met de opdrachtgever. Daarnaast, is het mogelijk dat het extern bureau een vast tarief krijgt voor de begeleiding van het selectietraject, ongeacht de uitkomst. Hierdoor kan het bureau minder gemotiveerd zijn om een nieuwe leverancier te selecteren, omdat dit geen directe financiële voordelen oplevert. Al met al, het inschakelen van een extern bureau voor een selectietraject kan in sommige gevallen niet voordelig zijn voor een verkoper, omdat dit kan leiden tot extra concurrentie, grotere drempel om uw product of dienst aan te bieden en een grotere uitdaging om de aandacht van de opdrachtgever te krijgen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heb je de behoeften van de beslissers ingevuld?

Door de persoonlijke behoefte van besluitvormers te begrijpen en hierop in te spelen, kun je aantonen dat je begrijpt wat hun specifieke uitdagingen en doelen zijn. Dit kan helpen om vertrouwen en relaties op te bouwen met deze besluitvormers en hen ervan te overtuigen dat jouw product of dienst een oplossing biedt voor hun specifieke problemen. Hierdoor is de kans groter dat zij besluiten om met jou zaken te doen en een aankoop te doen. Bovendien, het tonen van inzicht in hun specifieke situatie kan ook helpen om eventuele bezwaren of twijfels die ze hebben te adresseren voordat ze opduiken en zo de kans op succesvolle verkoop groter te maken.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is het budget realistisch?

Het is van groot belang dat het budget van de opdrachtgever realistisch en haalbaar is, aangezien dit van invloed is op de haalbaarheid en uitvoering van het project. Onrealistische budgetten kunnen leiden tot problemen tijdens de uitvoering van het project en ontevredenheid bij de opdrachtgever. Dit kan resulteren in vertragingen of zelfs mislukking van het project. Door voorafgaand aan de planning te bepalen of het budget realistisch en haalbaar is, kan er een realistische planning worden gemaakt, waardoor het project succesvol uitgevoerd kan worden.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Ben je veel duurder dan de concurrentie?

Het begrijpen van de waarde van jouw producten of diensten en hoe deze zich verhouden tot de markt is van groot belang voor jouw zakelijke besluitvorming. Door inzicht te hebben in of jouw prijzen hoger zijn dan die van jouw concurrenten, kun je gerichter en strategisch handelen. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het bepalen of een product of dienst overpriced is, welk deel van jouw klantenbestand in staat is om dat te betalen en waar er kansen liggen om de winstgevendheid te verhogen door een betere waardepropositie aan te bieden. Daarnaast is het continu monitoren van de prijzen binnen jouw sector belangrijk om zelfgenoegzaamheid te voorkomen en op de hoogte te blijven van de huidige trends in een snel veranderende economie. Dit helpt organisaties om hun concurrentiepositie te analyseren en te begrijpen en hun zakelijke beslissingen daarop af te stemmen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij de eisen van de besluitvormers begrepen?

Het begrijpen van de eisen van besluitvormers is van groot belang om een verkoopkans te winnen, omdat het je in staat stelt om je product of dienst aan te bieden op een manier die aansluit op hun specifieke behoeften. Door de eisen van de besluitvormers te begrijpen, kun je aantonen dat je begrijpt wat hun specifieke uitdagingen en doelen zijn en dat je een oplossing hebt die daarop aansluit. Dit kan helpen om vertrouwen en relaties op te bouwen met deze besluitvormers en hen ervan te overtuigen dat je product of dienst een oplossing biedt voor hun specifieke problemen. Hierdoor is de kans groter dat zij besluiten om met je zaken te doen en een aankoop te doen. Daarnaast, als je de eisen van de besluitvormers begrijpt, kun je je product of dienst ook aanbieden met specifieke features en functionaliteiten die aansluiten op hun eisen. Dit kan helpen om eventuele bezwaren of twijfels die ze hebben te adresseren voordat ze opduiken en zo de kans op succesvolle verkoop groter te maken.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij alle voordelen van de oplossing gekoppeld aan de gewenste resultaten?

Als je de voordelen van je oplossing koppelt aan de gewenste en geëiste resultaten van de besluitvormers, kun je aantonen dat je begrijpt wat hun specifieke uitdagingen en doelen zijn en dat je een oplossing hebt die daarop aansluit. Door de voordelen van je oplossing te koppelen aan de gewenste resultaten van de besluitvormers, kun je hen overtuigen van de waarde van je oplossing voor hun specifieke situatie en zo de kans op een succesvolle verkoop vergroten.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Begrijpen de besluitvormers de ROI in relatie tot de businesscase?

Het is cruciaal voor een salesprofessional om te begrijpen waarom besluitvormers de ROI (Return on Investment) moeten begrijpen in relatie tot de business case:
 • Besluitvorming: Besluitvormers gebruiken de ROI om de financiële voordelen van een investering af te wegen tegen de kosten. Een duidelijk inzicht in de ROI helpt hen om geïnformeerde beslissingen te nemen over het al dan niet doorgaan met een project of aankoop.
 • Prioritering van Investeringen: Door de ROI te begrijpen, kunnen besluitvormers prioriteit geven aan projecten met de hoogste potentiële opbrengst, wat essentieel is voor het effectief toewijzen van beperkte middelen.
 • Communicatie en Overtuiging: Als salesprofessional helpt het begrijpen en duidelijk communiceren van de ROI je om de waarde van je product of dienst aan te tonen. Dit is cruciaal om besluitvormers te overtuigen van de voordelen van een investering.
 • Langetermijnrelaties: Door te focussen op projecten met een sterke ROI, bouw je vertrouwen op en creëer je langetermijnrelaties met klanten, omdat je laat zien dat je hun zakelijke succes voorop stelt.

 • 0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heeft de opdrachtgever onze waardepropositie en aanpak geaccepteerd?

 • Begrip van de Waardepropositie: Het is essentieel dat potentiële opdrachtgevers het algemene kader en de waardepropositie van je aanbod begrijpen en accepteren. Dit zorgt ervoor dat zij duidelijk zien hoe jouw product of dienst hun specifieke problemen oplost of hun behoeften vervult.
 • Effectieve Besluitvorming: Als een potentiële opdrachtgever de waarde van je aanbod erkent, kunnen zij sneller en met meer vertrouwen beslissingen nemen. Dit versnelt het verkoopproces en verhoogt de kans op een succesvolle deal.
 • Langetermijnrelaties: Wanneer klanten de waarde van je aanbod begrijpen en accepteren, legt dit de basis voor een sterke, langdurige relatie. Dit kan leiden tot herhaalaankopen, aanbevelingen en een stabiele klantenbasis.
 • Afstemming van Verwachtingen: Door ervoor te zorgen dat de klant de waardepropositie accepteert, zorg je voor een duidelijke afstemming van verwachtingen. Dit vermindert de kans op misverstanden en ontevredenheid na de aankoop.
 • Kortom, het is van cruciaal belang dat potentiële opdrachtgevers de waarde van je aanbod begrijpen en accepteren, omdat dit leidt tot betere besluitvorming, sterkere klantrelaties, en uiteindelijk tot meer succes in de verkoop.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Zijn de plannen van de potentiële opdrachtgever realistisch?

 • Succesvolle implementatie: Realistische plannen van een potentiële opdrachtgever zijn essentieel voor de succesvolle implementatie van een product of dienst. Onrealistische verwachtingen kunnen leiden tot teleurstellingen en falen in de uitvoering.
 • Duurzame klantrelaties: Wanneer de plannen van een opdrachtgever realistisch zijn, is de kans groter dat de resultaten overeenkomen met de verwachtingen. Dit bevordert tevredenheid en vertrouwen, wat cruciaal is voor het opbouwen van langdurige klantrelaties.
 • Meetbare resultaten: Realistische plannen maken het mogelijk om duidelijke, meetbare doelstellingen te stellen. Dit helpt zowel de verkoper als de klant om de voortgang en de impact van de oplossing effectief te beoordelen.
 • Reputatie en geloofwaardigheid: Door te werken met klanten die realistische plannen hebben, bescherm je de reputatie van je bedrijf. Het succesvol nakomen van beloftes versterkt je geloofwaardigheid in de markt.
 • Kortom, realistische plannen van potentiële opdrachtgevers zijn cruciaal voor het waarborgen van succesvolle implementaties, het opbouwen van duurzame relaties, het bieden van meetbare resultaten en het handhaven van een sterke bedrijfsreputatie.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is de beslissing of implementatie te ver weg om de moeite waard te zijn?

  Het investeren van tijd en energie in een verkoopkans die ver in de toekomst ligt kan betekenen dat er minder tijd en energie beschikbaar is om te werken aan verkoopkansen die op de korte termijn bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Hierdoor kan de focus op de verkoopkans die ver in de toekomst ligt ten koste gaan van de focus op verkoopkansen die op de korte termijn bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Echter, dit betekent niet dat verkoopkansen die ver in de toekomst ligt helemaal niet interessant zijn. Er kan nog steeds waarde zijn in het ontwikkelen van deze verkoopkansen, zoals het opbouwen van relaties met potentiële opdrachtgevers, het identificeren van specifieke behoeften van potentiële opdrachtgevers, of het ontwikkelen van een gedetailleerd aanbod. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken tussen de waarde van een verkoopkans die ver in de toekomst ligt en de waarde van andere verkoopkansen die op de korte termijn bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Door dit proces kan het bedrijf beslissen welke verkoopkansen het prioriteit moet geven en waar het tijd en energie in moet steken om een succesvolle verkoop te realiseren.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Hebben ze jouw voordelen gekoppeld aan hun beslissingscriteria?

  Als verkoper is het belangrijk om te begrijpen wat de besliscriteria zijn van de potentiële opdrachtgever, zowel formeel als informeel. Formele besliscriteria zijn specifieke eisen en wensen die de opdrachtgever heeft, zoals een bepaald budget, levertijd of technische specificaties. Informele besliscriteria zijn minder duidelijke criteria, zoals de relatie met de opdrachtgever, het gevoel dat de opdrachtgever heeft over de oplossing of het bedrijf. Door te weten wat de besliscriteria zijn, kun je je eigen unieke voordelen verbinden aan deze criteria. Dit kan helpen om de opdrachtgever te overtuigen dat jij de beste keuze bent voor hun specifieke problemen of wensen. Bijvoorbeeld, als de opdrachtgever op zoek is naar een oplossing binnen een bepaald budget, kun je je eigen unieke voordelen benadrukken, zoals de prijs-kwaliteit verhouding van je product of dienst. Daarnaast, door je eigen unieke voordelen te verbinden aan de informele besliscriteria, kan je helpen om een emotionele band te creëren met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld, als de opdrachtgever zoekt naar een verkoper die hen begrijpt en betrouwbaar is, kun je je eigen unieke voordelen benadrukken, zoals je jarenlange ervaring in de branche of je grote klanttevredenheid.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heeft de klant tijd besteed aan het onderzoeken van je sterke punten?

  Als verkoper is het een belangrijk signaal als een potentiële opdrachtgever de tijd neemt om jouw sterke punten en unieke voordelen te onderzoeken. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in wat je te bieden hebt en dat ze serieus overwegen om met je in zee te gaan. Het is een goed teken dat ze de moeite nemen om hun onderzoek te doen en dat ze zich bewust zijn van de waarde die je kan leveren. Er zijn enkele tekenen waaruit blijkt dat een potentiële opdrachtgever jouw sterke punten en unieke voordelen onderzoekt. Hieronder staan enkele voorbeelden:
  1. Ze vragen specifiek naar referenties of voorbeelden van je eerdere projecten. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in hoe je oplossingen hebt geleverd voor andere opdrachtgevers en hoe je hun specifieke problemen hebt opgelost.
  2. Ze vragen om een gedetailleerde informatie of een presentatie. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in hoe je oplossing er precies uit ziet en hoe je de waarde van je oplossing gaat meten.
  3. Ze vragen om een demo of een proef. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in hoe je oplossing werkt in de praktijk en hoe je de waarde van je oplossing gaat demonstreren.
  4. Ze vragen om een gesprek met specifieke medewerkers of experts. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in hoe je oplossing specifiek aansluit bij hun specifieke eisen of wensen en hoe je de waarde van je oplossing gaat toelichten.
  In samenvatting, als een potentiële opdrachtgever de tijd neemt om jouw sterke punten en unieke voordelen te onderzoeken, is dat een belangrijk signaal dat ze geïnteresseerd zijn in wat je te bieden hebt. Hierdoor kan je jezelf beter positioneren en de kans op een verkoop verhogen.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Conclusie

  Met een score van [total] heb je echt nog wel wat werk te doen. Denk goed na of je (nog meer) resources van de organisatie wilt gaan inzetten.

  Tip: Bekijk goed wat je zelf kunt doen om de scoringskans te verhogen alvorens de rest van de organisatie er (nog meer) bij te gaan betrekken.

  Met een score van [total] ben je op de goede weg. Er zijn echt nog wel wat zaken voor verbetering vatbaar, maar het is gerechtvaardigd om resources van de organisatie te gaan inzetten. Wellicht heb je wel nog wat overtuigingskracht naar je collega's nodig en dien je nog een beroep te doen op verduidelijking vanuit de klantrelatie. Succes!

  Een score van maar liefst [total]! Wauw! Hier hoef je natuurlijk niet lang over na te denken. Go go go! Waar wacht je nog op? Succes met het binnenhalen van de deal! Succeswensen die je gezien de score waarschijnlijk niet nodig zult hebben.

  Een score van maar liefst [total]! Er is geen enkele onzekerheid meer....weet je zeker dat je de getekende opdracht niet al in je la hebt liggen?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Budget

  Is er voldoende budget beschikbaar en tevens correct toegewezen door de potentiële opdrachtgever?

  Je hebt gekozen voor "[item-290_title][item-338_title][item-291_title][item-337_title]", kun je dat nader toelichten?  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Oplossing

  Heb je de juiste oplossing?

  Je hebt gekozen voor "[item-342_title][item-345_title][item-343_title][item-344_title]", kun je dat nader toelichten?  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Tegenstand & Tegenwerping

  Kun jij de concurrentie verslaan in deze situatie?

  Je hebt gekozen voor "[item-349_title][item-352_title][item-350_title][item-351_title]", kun je dat nader toelichten?  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Situatie & Schaalgrootte

  Is de verkoopkans voldoende groot voor jouw bedrijf en past het binnen het portfolio?

  Je hebt gekozen voor "[item-357_title][item-359_title][item-356_title][item-358_title]", kun je dat nader toelichten?  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Autoriteit

  Ben jij als bedrijf in gesprek met de juiste mensen die de beslissing nemen?

  Je hebt gekozen voor "[item-363_title][item-366_title][item-364_title][item-365_title]", kun je dat nader toelichten?  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Urgentie

  Heeft de potentiële opdrachtgever het ook echt nodig?

  Je hebt gekozen voor "[item-371_title][item-373_title][item-370_title][item-372_title]", kun je dat nader toelichten?  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Tijdschema & Terging

  Wat is de tijdlijn voor de gevraagde oplossing en past deze tijdlijn bij het tijdig oplossen van de uitdaging (terging)?

  Je hebt gekozen voor "[item-377_title][item-380_title][item-378_title][item-379_title]", kun je dat nader toelichten?  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Originaliteit & Opbrengst

  Heb je als bedrijf een unieke oplossing die volledig voldoet aan de verwachtingen van de potentiële opdrachtgever?

  Je hebt gekozen voor "[item-384_title][item-387_title][item-385_title][item-386_title]", kun je dat nader toelichten?  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Weten de besluitvormers dat er een beslissing moet worden genomen?

  Het benadrukken van de noodzaak om een besluit te nemen helpt bij het verminderen van twijfel of onzekerheid bij de besluitvormers. Indien zij zich bewust zijn dat er een besluit genomen dient te worden, zullen zij zich genoodzaakt voelen om een beslissing te nemen en niet blijven aarzelen. Door de besluitvormer bewust te maken van de noodzaak om een besluit te nemen, kan dit dus helpen om de verkoopcyclus te versnellen en de kans op slagen te verhogen.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Echt gevraagd?

  Heb je de onderstaande vragen echt gevraagd aan de klant?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Echt gevraagd?

  Heb je de onderstaande vragen echt gevraagd aan jezelf? Vul dan hier de antwoorden op de vragen in.


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Gunfactor & Klik

  Draagt jouw gunfactor en zakelijke klik nog een steentje bij aan het extra afdekken van het risico? Brengt je gunfactor en klik je in de buurt van de 100%? Indien je de gunfactor hebt, hoeveel draagt dit in jouw ogen dan bij in het percentage risicodekking?

  Alle voorgaande onderdelen ten spijt, uiteindelijk is het hebben van de gunfactor en zakelijke klik het meest belangrijk. De behoefte om deze zakelijke klik te vinden in relaties groeit daardoor ook sterk. Het begint bij de zachte kant van selecteren, gelijke polen trekken elkaar aan. Leg daarom de focus op het intermenselijke contact, om een duurzame relatie op te bouwen moeten persoonlijkheden bij elkaar passen. Het gaat ook over gevoel, de gutfeeling, de kunst van het interpreteren van dit onderbuikgevoel. Aandacht geven aan intermenselijk contact kost tijd. Werken met plezier begint bij samenwerking met iemand waar je een persoonlijke klik mee voelt. Dan werk je sneller vanuit vertrouwen.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Maak je eerst een offerte of direct een opdrachtbevestiging?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Compensatie op z'n plaats?

  Heb je in gedachten de opdracht al binnen? Maakt je sterke overtuiging, je enthousiasme, je ondernemerschap én drive dat negatieve aspecten uit voorgaande onderdelen écht wel (deels) te compenseren zijn? Kun je dat ook overbrengen naar alle belanghebbenden? Ja? Dat telt!!

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  En? Is er iets dat de deal nog kan stoppen?  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Bezoek- en/of gesprekverslag(-en) onderdeel van je plan?

  Heb of ga je professionele bezoek- of gespreksverslag(-en) van je klantgesprekken maken en delen met de potentiële opdrachtgever met daarin de overeengekomen volgende stappen? (je kunt een afgeleide van BOTSAUTO ook als bezoekverslag gebruiken, neem daarvoor contact met ons op)

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is het actieplan samen met het interne team ontwikkeld?

  Een actieplan, overeengekomen met het interne team, is cruciaal voor het verhogen van de verkoopkansen. Dit zorgt voor eenheid en duidelijkheid over de benodigde stappen om de verkoop af te ronden. Het plan helpt ook knelpunten en uitdagingen te identificeren en aan te pakken, waardoor de kans op succes toeneemt en het team zich aan het plan committeert.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Beschik je over een betrouwbare coach?

  Beschik je over een betrouwbare coach (binnen de DMU) en mag je er derhalve op vertrouwen dat je eerlijke feedback krijgt op de 'Project One-Pager' en je voorstel?

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Ga je een interne kick-off beleggen met het volledige team?

  Een goede interne kick-off dient aan een aantal zaken te voldoen:
  1. Er moet duidelijkheid zijn over de doelstellingen en verwachtingen van de salesopportunity
  2. Er moet een heldere rollenverdeling zijn tussen de verschillende afdelingen en teamleden die betrokken zijn bij de opportunity
  3. Er moet een plan zijn voor hoe de opportunity benaderd gaat worden, inclusief de benodigde middelen en mensen
  4. Er moeten afspraken zijn gemaakt over de communicatie tijdens de gehele salesproces
  5. Er moet aandacht zijn voor eventuele risico's en hoe hiermee om te gaan
  6. Er moet een duidelijke follow-up-procedure zijn voor na de verkoop


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Stem je de communicatie in de 'Project One-Pager' eerst af met het dealteam?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Ga je de klant helpen bij het (verder) ontwikkelen van de business case?

  De waarde van het gezamenlijk ontwikkelen van de business case is enorm! Hier zijn enkele kernpunten:
 • Partnerschap boven transactie: Door samen te werken aan de ontwikkeling van een businesscase, positioneer je jezelf als een partner in plaats van alleen een leverancier. Dit bouwt vertrouwen en loyaliteit op, wat essentieel is voor langdurige zakelijke relaties.
 • Begrip van klantbehoeften: Het helpt je om diepgaand inzicht te krijgen in de specifieke behoeften, uitdagingen en doelstellingen van de klant, wat leidt tot meer gepersonaliseerde en effectieve oplossingen.
 • Oplossingsgericht: Door actief bij te dragen aan de businesscase, toon je aan dat je niet alleen geïnteresseerd bent in het verkopen van een product of dienst, maar ook in het bieden van een oplossing die echte waarde toevoegt aan de business van de klant.
 • Expertise en inzicht: Jouw expertise en inzicht kunnen cruciaal zijn in het identificeren van kansen of risico's die de klant misschien over het hoofd ziet.
 • Realistische verwachtingen: Door samen aan de businesscase te werken, zorg je ervoor dat de verwachtingen van beide partijen realistisch en haalbaar zijn. Dit vermindert het risico op teleurstellingen of misverstanden in latere stadia.
 • Meetbare resultaten: Een goed ontwikkelde businesscase biedt een duidelijk kader voor het meten van succes en ROI, wat belangrijk is voor zowel de klant als jouw bedrijf.
 • Duurzame groei: Door klanten te helpen bij het ontwikkelen van hun businesscase, draag je bij aan hun langetermijnstrategie en groei, wat op zijn beurt weer nieuwe zakelijke kansen voor jouw bedrijf kan creëren.
 • Innovatie stimuleren: Dit proces kan ook leiden tot innovatieve ideeën en oplossingen die zowel voor de klant als voor jouw bedrijf voordelig kunnen zijn.
 • Differentiatie: Door deze proactieve en klantgerichte aanpak onderscheid je je van concurrenten die mogelijk een meer transactionele benadering hanteren.
 • Reputatie en merkwaarde: Het succesvol ondersteunen van klanten bij het ontwikkelen van hun businesscase kan de reputatie van jouw bedrijf als een waardevolle en strategische partner versterken.

 • 0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heb je goed contact op C-level niveau?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Project One Pager
  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Wil je ook nu de Project One-Pager maken?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  wow-factor

  Ben je ervan overtuigd dat je de wow-factor hebt toegevoegd aan je aanpak, aanbieding of presentatie?

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  wow-factor  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Verrassingselement

  Heb je ook een verrassingselement toegevoegd in je aanpak, aanbieding of presentatie?

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Verrassingselement beschrijving  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is de opdrachtgever kredietwaardig?

  Heb je een kredietcheck laten uitvoeren en was deze positief? Het is van groot belang om de kredietwaardigheid van een potentiële opdrachtgever te evalueren voordat je een zakelijke overeenkomst aangaat. Dit kan het risico op het aannemen van een onbetrouwbare opdrachtgever beperken en dure juridische en financiële geschillen in de toekomst voorkomen. Het uitvoeren van grondige due diligence biedt inzicht in de betalingscapaciteit van de organisatie. Bovendien kan een onafhankelijke derde partij transparantie bieden over de huidige financiële situatie van een partij. Door de kredietwaardigheid van een opdrachtgever te evalueren, kan je geïnformeerde beslissingen nemen zonder de eigen zakelijke belangen op het spel te zetten.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Plan je ook een interne dealreview?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Ga je middels BOTSAUTO het interne team informeren? (t.b.v. debriefing)


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Ga je de leverancier ook betrekken?

  Het betrekken van leveranciers bij het winnen van een verkoopkans is belangrijk omdat leveranciers vaak een unieke kennis en ervaring hebben die kan helpen bij het overtuigen van de klant. Leveranciers kunnen ook helpen bij het beantwoorden van technische vragen, het geven van demonstraties of het aanbieden van referenties. Bovendien kan de samenwerking met leveranciers ook leiden tot een betere prijs-kwaliteitverhouding (denk ook aan funding!), waardoor de kans op succesvolle verkoop groter wordt.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Wat is jouw manier om het voordeel van je concurrent teniet te doen?

  Countering the Advantage

  Als je weet welk voordeel een concurrent heeft, kun je je eigen propositie aanpassen om dat voordeel te neutraliseren of te overtreffen. Dit kan betekenen dat je jouw eigen producten of diensten aanpast, of dat je de prijs of de leveringsvoorwaarden aanpast.

  Differentiating Yourself

  Als je weet dat een concurrent een uniek voordeel heeft, kun jij je onderscheiden door op een andere manier uniek te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een andere service, een ander type garantie, of een betere klantenservice.

  Leveraging relationships

  Als je weet dat een concurrent een overweldigend voordeel heeft, kun je andere (verkoop-)kanalen gebruiken om de deal toch te winnen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een beter netwerk van leveranciers of klanten, of door het gebruik van een joint venture.


  Out-innovating

  Als je weet dat een concurrent een overweldigend voordeel heeft, kun jij jezelf onderscheiden door sneller en beter te innoveren dan de concurrent.


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting

  Je hebt gekozen voor "[item-787_title][item-788_title][item-790_title][item-791_title][item-796_title]", kun je dat nader toelichten?  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Ben je in staat om een betere waardepropositie aan te bieden?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Kun je de organisatie beschermen tegen een niet-kredietwaardige opdrachtgever?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is het aannemelijk dat de besluitvormers bij de potentiële opdrachtgever nog van gedachten veranderen?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Bedreigt het onrealistische budget de kans om de deal te winnen?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heeft de opdrachtgever de urgentie van het probleem benadrukt?  Is er dus een gebeurtenis of situatie die de potentiële opdrachtgever ertoe aanzet om een aankoop te doen? In een eerder stadium zijn we al ingegaan op het identificeren van het probleem dat de potentiële opdrachtgever ervaart. Bij de stap 'Oplossing' immers hebben we vragen gesteld over de 'pijn' die de potentiële opdrachtgever ervaart en de prioriteit van dit probleem. Nu, in de stap 'Urgentie', duiken we dieper in op hoe dringend dit probleem voor de klant is. Hier zijn enkele redenen waarom deze verdieping cruciaal is:
 • Verdiepen van behoeften-identificatie: Hoewel je al weet welk probleem de potentiële opdrachtgever ervaart, helpt deze stap jouw om de diepte en intensiteit van dit probleem te begrijpen. Hoe urgenter het probleem, hoe groter de kans dat de potentiële opdrachtgever actie wil ondernemen.
 • Versterken van de relevantie van jouw aanbod: Door de urgentie te begrijpen, kun je jouw oplossing nog nauwkeuriger afstemmen op de tijdslijnen en prioriteiten van de potentiële opdrachtgever. Dit maakt jouw waardepropositie nog sterker.
 • Motivatie verhogen door urgentie: Een dieper begrip van de urgentie kan de potentiële opdrachtgever helpen realiseren hoe belangrijk het is om actie te ondernemen. Dit kan hun motivatie verhogen om sneller te beslissen.
 • Geloofwaardigheid en vertrouwen versterken: Door in deze fase expliciet aandacht te besteden aan de urgentie, toon je jouw grondige aanpak en expertise. Dit kan het vertrouwen van de potentiële opdrachtgever in jouw bedrijf verder vergroten.
 • In deze stap bouw je dus voort op de informatie die je al hebt verkregen (als het naar wens verloopt), en verfijn je jouw begrip van de situatie van de potentiële opdrachtgever. Dit stelt jou in staat om nog effectiever te reageren op hun behoeften en zorgen.


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heb je een actieplan met de opdrachtgever afgesproken?

  Een gezamenlijk actieplan met de potentiële opdrachtgever is cruciaal. Het dient als een leidraad die gezamenlijke doelen en verwachtingen vaststelt, een basis legt voor samenwerking, en ieders verantwoordelijkheden en stappen voor succes benadrukt. Dit plan helpt ook om mogelijke hindernissen te voorzien en op te lossen. Dit engagement vergroot niet alleen het wederzijds begrip, maar ook de kans op een succesvolle zakelijke relatie en zorgt voor commitment aan het plan.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is dit je eerste kennismaking met de BOTSAUTO tool?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Ga je een dealteam formeren?

  Geef aan welke rol de deelnemers gaan krijgen in het team.

  Het doel is om een geïntegreerde aanpak te hebben waarbij elk teamlid bijdraagt aan het begrijpen van de behoeften van de klant, het opstellen van een oplossing en het succesvol afronden van de deal. Het samenbrengen van deze teams zorgt voor een holistische aanpak van de verkoopkans.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heb je goed contact met alle stakeholders?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heb jij de eisen van de stakeholders begrepen?

  Het begrijpen van de eisen van stakeholders is cruciaal voor het succes van elk zakelijk initiatief, vooral in een verkoopcontext. Dit inzicht stelt je in staat om je product of dienst niet alleen af te stemmen op de behoeften van de directe besluitvormers, maar ook op de bredere belangen en verwachtingen van alle betrokken partijen. Door de eisen van stakeholders te begrijpen, kun je een holistische benadering hanteren die rekening houdt met de diverse invloeden en perspectieven binnen een organisatie. Het herkennen van de behoeften van stakeholders betekent dat je inzicht krijgt in de verschillende manieren waarop jouw product of dienst waarde kan toevoegen voor verschillende groepen binnen de organisatie. Dit kan variëren van operationele verbeteringen en kostenbesparingen tot het voldoen aan strategische doelstellingen en het verbeteren van de klanttevredenheid. Door deze veelzijdige waardepropositie te begrijpen en te communiceren, kun je een breder draagvlak creëren voor je aanbod. Bovendien helpt het begrijpen van de eisen van stakeholders je om potentiële weerstanden of bezwaren vroegtijdig te identificeren en aan te pakken. Dit kan gaan om zorgen over implementatie, integratie met bestaande systemen, of de impact op de huidige bedrijfsprocessen. Door proactief deze zorgen aan te pakken, kun je laten zien dat je een betrouwbare partner bent die niet alleen oog heeft voor de behoeften van de besluitvormers, maar voor de gehele organisatie. Het opbouwen van relaties met stakeholders en het tonen van begrip voor hun unieke uitdagingen en doelen kan ook leiden tot langdurige zakelijke relaties. Wanneer stakeholders zien dat hun eisen en zorgen serieus worden genomen en effectief worden aangepakt, zullen ze eerder geneigd zijn om een positieve werkrelatie te onderhouden en mogelijk zelfs jouw product of dienst aan te bevelen binnen hun netwerk. Samengevat, het begrijpen van de eisen van stakeholders is een essentieel onderdeel van succesvol zakendoen. Het stelt je in staat om een meer inclusieve en effectieve verkoopstrategie te ontwikkelen, die rekening houdt met de complexe dynamiek en diverse behoeften binnen een organisatie. Dit leidt niet alleen tot een grotere kans op een succesvolle verkoop, maar ook tot het opbouwen van duurzame en waardevolle zakelijke relaties.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Componenten winnende strategie (oud)

  In de dynamische wereld van sales is het essentieel om een strategie te hebben die niet alleen effectief is, maar ook flexibel genoeg om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. De BOTSAUTO salesmethodiek biedt een gestructureerde benadering om precies dat te bereiken. Een cruciale stap in deze methodiek is het samenstellen van de componenten die een winnende strategie vormen. Deze stap is het culminatiepunt van alle voorgaande inspanningen en inzichten, en vormt de basis voor een succesvolle uitvoering.
  [item-454_title]
  [item-454_value]
  [item-292_title]
  [item-292_value]
  [item-293_title]
  [item-293_value]

  [item-840_title]

  [item-840_value]
  [item-294_title]
  [item-294_value]

  [item-830_title]

  [item-830_value]
  [item-842_title]
  [item-842_value]
  [item-461_title]
  [item-461_value]
  [item-826_title]
  [item-826_value]
  [item-297_title]
  [item-297_value]
  [item-298_title]
  [item-298_value]
  [item-299_title]
  [item-299_value]
  [item-300_title]
  [item-300_value]
  [item-846_title]
  [item-846_value]
  [item-468_title]
  [item-468_value]

  [item-325_title]

  [item-325_value]

  [item-327_title]

  [item-327_value]

  [item-852_title]

  [item-852_value]

  [item-853_title]

  [item-853_value]
  [item-835_title]
  [item-835_value]
  [item-849_title]
  [item-849_value]
  [item-2876_title]
  [item-2876_value]
  [item-303_title]
  [item-303_value]
  [item-304_title]
  [item-304_value]
  [item-850_title]
  [item-850_value]

  [item-475_value]

  [item-475_value]

  [item-510_title]

  [item-510_value]

  [item-2859_title]

  [item-2859_value]

  [item-307_title]

  [item-307_value]

  [item-308_title]

  [item-308_value]

  [item-309_title]

  [item-309_value]

  [item-536_title]

  [item-536_value]

  [item-537_title]

  [item-537_value]

  [item-482_title]

  [item-482_value]

  [item-535_title]

  [item-535_value]

  [item-806_title]

  [item-806_value]

  [item-312_title]

  [item-312_value]

  [item-314_title]

  [item-314_value]

  [item-313_title]

  [item-313_value]

  [item-316_title]

  [item-316_value]

  [item-317_title]

  [item-317_value]

  [item-844_title]

  [item-844_value]

  [item-489_title]

  [item-489_value]

  [item-320_title]

  [item-320_value]

  [item-322_value]

  [item-322_value]

  [item-962_title]

  [item-962_value]

  [item-321_title]

  [item-321_value]

  [item-496_title]

  [item-496_value]

  [item-574_title]

  [item-574_value]

  [item-503_title]

  [item-503_value]

  [item-330_title]

  [item-330_value]

  [item-331_title]

  [item-331_value]

  [item-963_title]

  [item-963_value]

  [item-964_title]

  [item-964_value]

  [item-577_title]

  [item-577_value]

  [item-561_title]

  [item-561_value]

  [item-562_title]

  [item-562_value]

  [item-563_title]

  [item-563_value]

  [item-564_title]

  [item-564_value]

  [item-978_title]

  [item-978_value]

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Eerste kennismaking met BOTSAUTO

  We begrijpen dat veiligheid een prioriteit is voor jou, en daarom willen we graag benadrukken dat we de hoogste normen handhaven om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.

  Onze toewijding aan veiligheid omvat:

  • SSL-beveiliging: Onze website is beveiligd met SSL om ervoor te zorgen dat de gegevens die je met ons deelt, te allen tijde versleuteld zijn.
  • Wachtwoordbeveiliging en MFA: We implementeren strenge wachtwoordbeveiliging en Multi-Factor Authenticatie (MFA) om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
  • ReCAPTCHA: Alle formulieren op onze website zijn uitgerust met ReCAPTCHA om te voorkomen dat bots ongewenste toegang krijgen.
  • GDPR-conformiteit: We voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wat betekent dat jij als gebruiker de controle hebt over je gegevens en deze op elk moment kunt verwijderen.
  • Gegevensencryptie: Jouw gegevens worden veilig versleuteld opgeslagen in onze database.
  • Automatische gegevensverwijdering: We hanteren een strikt beleid waarbij alle gegevens na één week automatisch uit de database worden verwijderd, tenzij je expliciet aangeeft dit niet te willen.

  We begrijpen dat je misschien nog vragen hebt. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je meer wilt weten. Jouw veiligheid en gemoedsrust zijn onze prioriteit.

  Uitlegpagina


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Bereid je voor op de AI-gestuurde openbaring

  Prompt t.b.v. ChatGPT

  Als ervaren salesprofessional binnen ons bedrijf, verzoek ik ChatGPT om een gedetailleerde, professionele en creatieve verkoopstrategie te ontwikkelen die ik kan presenteren aan ons team. Deze strategie moet gericht zijn op het overtuigen van een potentiële opdrachtgever om voor ons bedrijf te kiezen, waarvan de details beschreven staan in de bijgevoegde PDF. De strategie dient gebaseerd te zijn op de BOTSAUTO salesmethodiek, beschikbaar op https://botsauto.app, en moet ons onderscheiden van de concurrentie door de nadruk te leggen op het verkopen van waarde in plaats van oplossingen, in lijn met onze voorkeur voor Challenger Sales. Het is belangrijk dat de strategie zoveel mogelijk gebruikmaakt van de teksten en informatie uit de PDF, inclusief het onderdeel 'componenten winnende strategie', om het team gedetailleerd te informeren, te motiveren en te enthousiasmeren, waardoor we intern commitment verkrijgen. De strategie moet innovatieve benaderingen, unieke verkoopargumenten en creatieve manieren bevatten om de potentiële opdrachtgever te overtuigen om voor ons bedrijf te kiezen, en moet specifiek afgestemd zijn op de unieke eisen en mogelijkheden van de verkoopkans. Voeg een gevoel van urgentie toe aan de strategie om de potentiële opdrachtgever te motiveren snel een beslissing te nemen, en ontwikkel een overtuigend verhaal over het probleem dat we oplossen, gepresenteerd op een boeiende storytelling manier.

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is er groeipotentieel binnen het bedrijf waar wij op kunnen inspelen?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Past de bedrijfscultuur en -ethiek van de klant bij die van ons bedrijf?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is er potentieel voor een langdurige klantrelatie?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heeft het bedrijf een sterke reputatie en goede referenties?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Kunnen ze fungeren als een waardevolle bron voor netwerkmogelijkheden of nieuwe opdrachtgevers?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Het AI orakel: jouw kristallen bol voor slimmere verkoopstrategieën

  Heb je al eens nagedacht over het inzetten van geavanceerde AI, zoals ChatGPT, om jouw verkoopstrategie nog effectiever te maken?

  Met de gegevens die je hebt verzameld via onze BOTSAUTO tool, biedt ChatGPT je de mogelijkheid om diepgaande analyses uit te voeren en strategische inzichten te verkrijgen.

  Zou je deze kans willen benutten om jouw verkoopstrategie naar een hoger niveau te tillen? Als je hierin geïnteresseerd bent, kunnen we je ondersteunen met een speciaal ontworpen prompt. Deze prompt helpt je om jouw gegevens effectief met ChatGPT te delen, waardoor je waardevolle inzichten en aanbevelingen kunt krijgen voor jouw verkoopbenadering.

  Als je 'Ja' antwoordt, krijg je in de volgende stap de prompt te zien die je kunt gebruiken om met ChatGPT aan de slag te gaan. Dit kan een cruciale stap zijn in het benutten van AI voor het verfijnen van jouw verkoopstrategie en het behalen van nog betere resultaten. Ben je klaar om deze innovatieve stap te zetten? Klik op 'Ja' en ontdek hoe je AI kunt inzetten om jouw verkoopstrategie te optimaliseren.

  Met vriendelijke groet,

  Jan Immeker


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Klantvraag

  1. Essentie van de vraag: Begin met een heldere en bondige beschrijving van de initiële vraag van de klant. Wat is de kern van hun verzoek of behoefte?
  2. Context van de vraag: Geef een overzicht van de relevante achtergrond-informatie. Zijn er specifieke omstandigheden of gebeurtenissen die hebben geleid tot deze vraag?
  3. Projectaansturing: Wie is verantwoordelijk voor het initiatief aan de klantzijde? Wat is hun rol en hoe beïnvloedt dit de vraag?
  4. Koopprocesfase: In welk stadium van hun aankoopproces bevindt de klant zich momenteel? Zijn ze nog aan het verkennen of hebben ze al specifieke eisen of verwachtingen?
  5. RFI/RFP-status: Is de vraag onderdeel van een formele RFI of RFP, of is het een meer informele verkenning?
  6. Onze interactiegeschiedenis: Wat is de geschiedenis van onze interacties met deze klant tot nu toe? Hoe hebben eerdere gesprekken of ontmoetingen de huidige vraag beïnvloed?
  7. Deelnamemotivatie: Wat lijkt de klant te motiveren om juist nu deze vraag te stellen? Zijn er specifieke doelen of uitdagingen die ze willen adresseren?
  8. Urgentie en timing: Waarom komt deze vraag op dit moment? Zijn er externe factoren of interne deadlines die een rol spelen?

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Componenten winnende strategie

  In de dynamische wereld van sales is het essentieel om een strategie te hebben die niet alleen effectief is, maar ook flexibel genoeg om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. De BOTSAUTO salesmethodiek biedt een gestructureerde benadering om precies dat te bereiken. Een cruciale stap in deze methodiek is het samenstellen van de componenten die een winnende strategie vormen. Deze stap is het culminatiepunt van alle voorgaande inspanningen en inzichten, en vormt de basis voor een succesvolle uitvoering.
  [item-454_value]
  [item-840_value]
  [item-830_value]
  [item-292_value]
  [item-293_value]
  [item-294_value]
  [item-461_value]
  [item-826_value]
  [item-842_value]
  [item-297_value]
  [item-298_value]
  [item-299_value]
  [item-300_value]
  [item-846_value]
  [item-468_value]
  [item-835_value]
  [item-849_value]
  [item-2876_value]
  [item-303_value]
  [item-304_value]
  [item-850_value]
  [item-475_value]
  [item-510_value]
  [item-2859_value]
  [item-307_value]
  [item-308_value]
  [item-309_value]
  [item-536_value]
  [item-537_value]
  [item-482_value]
  [item-535_value]
  [item-806_value]
  [item-312_value]
  [item-314_value]
  [item-313_value]
  [item-316_value]
  [item-317_value]
  [item-844_value]
  [item-489_value]
  [item-320_value]
  [item-322_value]
  [item-978_value]
  [item-964_value]
  [item-321_value]
  [item-496_value]
  [item-325_value]
  [item-327_value]
  [item-852_value]
  [item-853_value]
  [item-503_value]
  [item-330_value]
  [item-331_value]
  [item-963_value]
  [item-962_value]
  [item-574_value]
  [item-577_value]
  [item-561_value] [item-562_value] [item-563_value] [item-564_value]

  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Opsomming

  [item-2991_value]

  [item-2992_value]

  [item-2993_value]

  [item-2994_value]

  [item-2995_value]

  [item-2996_value]

  [item-2997_value]

  [item-2998_value]

  [item-2999_value]

  [item-3000_value]

  [item-3001_value]

  [item-3002_value]

  [item-3003_value]

  [item-3004_value]

  [item-3005_value]

  [item-3006_value]

  [item-3007_value]

  [item-3008_value]

  [item-3009_value]

  [item-3010_value]

  [item-3011_value]

  [item-3012_value]

  [item-3013_value]

  [item-3014_value]

  [item-3015_value]

  [item-3016_value]

  [item-3017_value]

  [item-3018_value]

  [item-3019_value]

  [item-3020_value]

  [item-3021_value]

  [item-3022_value]

  [item-3023_value]

  [item-3024_value]

  [item-3025_value]

  [item-3026_value]

  [item-3027_value]

  [item-3028_value]

  [item-3029_value]

  [item-3030_value]

  [item-3031_value]

  [item-3032_value]

  [item-3033_value]

  [item-3034_value]

  [item-3035_value]

  [item-3036_value]

  [item-3037_value]

  [item-3038_value]

  [item-3039_value]

  [item-3040_value]

  [item-3041_value]

  [item-3042_value]

  [item-3043_value]

  [item-3044_value]

  [item-3045_value]

  [item-3046_value]

  [item-3047_value]  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Sprint naar het einde?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Beknopt of uitgebreid?

  Wil je een snelle, eenvoudige versie van onze tool gebruiken, of heb je liever de uitgebreide variant met gedetailleerde vragen bij elk onderdeel?


  0$

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Percentage risicodekking

  Het uiteindelijke risicodekkingspercentage is:

  Je kunt met een gerust hart BOTSAUTO gebruiken. Onze veiligheidsmaatregelen zorgen ervoor dat jouw gegevens altijd goed beschermd zijn, zowel tijdens het gebruik van onze toolkit als daarna. Hier is nogmaals een samenvatting van de maatregelen:

  • SSL-beveiliging: Jouw gegevens zijn tijdens de hele sessie veilig versleuteld.
  • Wachtwoordbeveiliging en MFA: We staan garant voor een veilige inlogprocedure.
  • ReCAPTCHA: We houden ongewenste indringers buiten.
  • GDPR-conformiteit: Jij hebt de controle over je gegevens en kunt ze op elk moment verwijderen.
  • Gegevensencryptie: Al jouw informatie wordt veilig opgeslagen.
  • Automatische gegevensverwijdering: We bewaren alleen wat nodig is, en dat slechts voor een week, tenzij je anders beslist.

  Gebruik BOTSAUTO met het volste vertrouwen in de veiligheid van je gegevens. Als je nog verdere vragen of zorgen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om je te ondersteunen.


  Zodra je op onderstaande button klikt gaat de BOTSAUTO aan de slag met het genereren van jouw PDF-rapport. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen. Maak je geen zorgen als er na het klikken op de button niets lijkt te gebeuren; jouw rapport wordt zorgvuldig samengesteld. Blijf even geduldig; de pagina zal automatisch verversen zodra jouw rapport klaar is en naar jouw e-mailadres is verzonden.

  Samenvatting

  Beschrijving Informatie Aantal %
  Totaal :

  Kopieer geen tekst!