Ons archief

Misschien wel het meest waardevolle aspect van procesgerichte verkoop is het onderscheidend vermogen dat het creëert. Het voorkomt vroegtijdige offertes die vaak vastlopen in het selectieproces zonder uw aanwezigheid. We zien vaak dat offertes zich uitsluitend richten op de oplossing en de aanpak, gedetailleerd uitgeschreven. Dit wordt niet alleen ‘gratis consultancy’ genoemd, maar kan ook de potentiële opdrachtgever overweldigen met (technische) details. Het legt tevens geen nadruk op de te creëren waarde, maar op de (technische) oplossing en aanpak. Dit kan koud en afstandelijk aanvoelen voor de klant. Bij verkoopkansen is het essentieel om in eerste instantie de waarde te benadrukken. U kunt later in detail ingaan op de aanpak.

Lees meer

“Wat is een opportunity en wanneer spreken wij nog over een lead?”, is een vraag die altijd al voor verwarring heeft gezorgd en veelal ook een punt van discussie is. Bedrijven onderling verschillen hierover van mening. En zelfs binnen bedrijven kunnen afzonderlijke personen van mening verschillen. De reden? Er is geen unieke, universele definitie van […]

Lees meer
Kopieer geen tekst!