Consultative en Solution Selling: Een hybride aanpak

Waardevolle methodieken

Hoewel zowel Solution Selling als Consultative Selling waardevolle methodieken zijn, hangt het succes van een verkoopteam af van een weloverwogen keuze, grondige voorbereiding, en een effectieve implementatie en toepassing van de gekozen methodiek.

Dit artikel bespreekt de risico’s van een onjuiste implementatie en toepassing van Consultative Selling, benadrukt het belang van een gerichte aanpak bij complexe IT-diensten, en biedt inzicht in een hybride aanpak waarbij beide methodieken worden gecombineerd. Sommigen zullen verrast zijn te ontdekken dat een hybride aanpak niet alleen mogelijk is, maar dat ik er zelfs voor pleit omdat het binnen complexe IT-diensten in sommige situaties beter is om Solution Selling toe te passen.

De valkuil van Solution Selling zonder juiste ondersteuning

Solution Selling richt zich op het aanbieden van specifieke oplossingen voor bekende problemen. Dit kan bijzonder effectief zijn wanneer de behoeften van de klant duidelijk zijn en de oplossing direct beschikbaar is. Dit geldt ook voor complexe problemen, zolang deze problemen maar bekend zijn en de oplossing voor het oprapen ligt. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het probleem niet uniek is en er al eerder een oplossing voor is bedacht die schaalbaar en repeteerbaar is gemaakt. Stel je voor dat een IT-bedrijf zijn klanten benadert met de vraag: ‘We hebben gezien dat veel van onze klanten problemen ondervinden bij het beheren van gedistribueerde data. Kunnen we een gesprek aangaan om te bespreken hoe onze beproefde data-integratieoplossing kan helpen bij het centraliseren en optimaliseren van uw data-management processen?’ Dit voorbeeld illustreert een duidelijk probleem en een directe oplossing.

Echter, zonder de juiste hulpmiddelen zoals gedetailleerde informatie over de oplossing, klantcases en implementatieplannen, kunnen salesprofessionals vastlopen. Dit gebrek aan voorbereiding leidt vaak tot onsamenhangende verkoopgesprekken en inefficiëntie, waarbij de salespersoon moet improviseren en te vaak en te vroeg in de salescyclus ad-hoc-ondersteuning nodig heeft van consultants, vaak ook nog eens onbetaald. Deze aanpak is niet schaalbaar en veroorzaakt frustratie bij zowel het verkoopteam als de klant.

Inefficiëntie in de praktijk

Hoewel het probleem en de mogelijke oplossingen vaak al duidelijk zijn, blijft inefficiëntie een hardnekkig probleem bij veel IT-dienstverleners. Te vaak wordt pas tijdens of na een klantgesprek nagedacht over de volgende stap. Dit leidt regelmatig tot adhoc maatwerkoplossingen, zoals onbetaalde Discovery Workshops. Ondanks de herkenbare problemen en beschikbare oplossingen ontbreekt een gestandaardiseerde aanpak, wat niet alleen onnodig is, maar ook zonde van de tijd en middelen. Dit alles wijst op een gebrekkige ‘Go to Market-strategie’. Er wordt te weinig tijd besteed aan voorbereiding en te veel geïmproviseerd, wat resulteert in inefficiëntie en gemiste kansen.

Wanneer een klant interesse toont, kan het verkoopproces bovendien vastlopen in allerlei interne procedures en processen. Verschillende afdelingen moeten dan immers nog worden ingeschakeld: de implementatieafdeling heeft een mening over de aanpak en wil ook precies weten onder welke juridische voorwaarden de uitvoering zal plaatsvinden, de consultants moeten nadenken over de inhoud en de deliverables van de volgende stappen, de resourceplanning weet nog niet wie hiervoor ingezet kan worden, er moet nog worden nagedacht over benodigde licenties en hoe deze aan te bieden, marketing is nog niet betrokken omdat er nog geen salesmateriaal of klanttraject is, en de vervolgopdracht staat nog niet in het CRM-systeem omdat er geen volledig beeld is van het project, de impact en de schaalgrootte. Kortom, dit proces is niet schaalbaar of herhaalbaar, terwijl dit juist wel gewenst is, zeker in het geval van een duidelijk probleem en helder zicht op de mogelijke oplossingen en/of oplossingsscenario’s.

Het belang van Consultative Selling

Wanneer een ‘Go to Market-strategie’ ontbreekt, blijft de salesprofessional vaak achter met slechts één echt effectieve benadering: Consultative Selling. Zelfs als het probleem en de oplossing bekend zijn, leidt dit tot een consultatief gesprek, waarbij het risico bestaat dat het werkelijke probleem afwijkt van het probleem waarvoor de oplossing oorspronkelijk is bedacht. Hierdoor kan de voorgestelde oplossing niet toepasbaar of schaalbaar blijken te zijn.

Om de eerder genoemde inefficiënties te overwinnen, is een gestructureerde en klantgerichte benadering essentieel. Consultative Selling richt zich op het diepgaand begrijpen van de behoeften en uitdagingen van de klant. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het geven van advies op basis van een grondige analyse van hun situatie staan hierbij centraal.

Deze aanpak vereist salesprofessionals die goed getraind zijn en beschikken over hulpmiddelen zoals vragenlijsten en marktanalyses (en natuurlijk BOTSAUTO). Het doel is om op maat gemaakte oplossingen te bieden die specifiek aansluiten bij de behoeften van de klant, wat leidt tot langdurige relaties en een hoge klanttevredenheid.

Risico’s van een onvolledige inzet naar Solution Selling

Hoewel zowel Consultative Selling als Solution Selling waardevolle verkoopmethodieken zijn, kunnen er aanzienlijke risico’s ontstaan wanneer een organisatie probeert om Solution Selling naast Consultative Selling toe te passen zonder voldoende voorbereiding en ondersteuning. Het niet volledig en correct implementeren van deze aanpak kan leiden tot verschillende problemen die de effectiviteit van het verkoopteam ondermijnen. Hieronder worden de belangrijkste risico’s van een onvolledige inzet van Solution Selling uiteengezet:

Onvoldoende voorbereiding en ondersteuning

 • Gebrek aan specifieke oplossingskennis: Salesprofessionals die voornamelijk getraind zijn in Consultative Selling kunnen onvoldoende kennis hebben van de specifieke oplossingen die ze moeten verkopen.
 • Onduidelijke verwachtingen: Als de organisatie niet duidelijk communiceert wat er verwacht wordt in een Solution Selling-situatie, kan dit leiden tot verwarring en inefficiëntie.

Inefficiënte verkoopgesprekken

 • Teveel focus op Consultative Selling: Zelfs als het probleem en de oplossing duidelijk zijn, kunnen salesprofessionals blijven proberen om een consultatief gesprek te voeren, wat onnodig tijd kost.
 • Gebrek aan concreetheid: Zonder een duidelijk plan of script voor Solution Selling, kunnen verkoopgesprekken vaag blijven en niet de gewenste resultaten opleveren.

Gemiste kansen voor waardecreatie

 • Onvolledige waardepropositie: Het niet volledig uitwerken van de oplossing en de bijbehorende waarde kan resulteren in gemiste kansen om de klant te overtuigen van de voordelen van de oplossing.
 • Geen duidelijke volgende stappen: Zonder een duidelijk uitgewerkt vervolgplan kan de klant onzeker blijven over de implementatie en voordelen van de oplossing.

Belangrijkste risico’s van een onduidelijke verkoopstrategie

Het is van cruciaal belang dat een organisatie een duidelijke en consistente verkoopstrategie hanteert. Een onduidelijke of inconsistente benadering kan leiden tot tal van problemen die de algehele verkoopprestaties negatief beïnvloeden. Hieronder worden de belangrijkste risico’s van een onduidelijke verkoopstrategie uiteengezet:

Verwarring en inconsistentie in de verkoopbenadering

 • Verwarring bij het verkoopteam: Verkopers kunnen in de war raken over welke benadering ze moeten gebruiken in verschillende verkoopgesprekken, wat kan leiden tot inconsistentie in hun aanpak.
 • Inconsistentie in klantverwachtingen: Klanten kunnen tegenstrijdige berichten ontvangen, wat hun vertrouwen in de organisatie kan ondermijnen.

Inefficiënte verkoopcycli

 • Verlengde verkoopcycli: Onduidelijkheid over de verkoopstrategie kan leiden tot langere verkoopcycli omdat verkopers niet effectief zijn in het identificeren en adresseren van klantbehoeften.
 • Verlies van potentiële klanten: Klanten kunnen afhaken als ze merken dat de verkopers niet goed afgestemd zijn op hun specifieke behoeften.

Verminderde verkoperseffectiviteit

 • Gebrek aan focus: Zonder een duidelijke verkoopbenadering kunnen verkopers moeite hebben om hun inspanningen te concentreren en hun strategie aan te passen aan de specifieke situatie van de klant.
 • Ontbreken van expertise: Consultative Selling en Solution Selling vereisen elk een andere set vaardigheden en expertise. Het ontbreken van een keuze kan betekenen dat verkopers geen van beide benaderingen volledig beheersen.

Implementatie van een hybride aanpak

Het is begrijpelijk dat een organisatie die zich voornamelijk richt op Consultative Selling, in bepaalde situaties toch ook elementen van Solution Selling kan toepassen. Hier zijn enkele scenario’s en redenen waarom dit wel zinvol kan zijn:

Scenario’s waarin Solution Selling van waarde kan zijn

 • Specifieke klantbehoeften: Wanneer een klant een specifiek en goed gedefinieerd probleem heeft waarvoor de organisatie een kant-en-klare oplossing biedt, kan Solution Selling efficiënter en effectiever zijn.
 • Korte termijn oplossingen: Voor klanten die snelle oplossingen nodig hebben, kan Solution Selling helpen om snel waarde te leveren zonder een langdurige consultatieve aanpak.
 • Productintroducties en upselling: Bij de introductie van een nieuw product of dienst die een specifieke oplossing biedt voor veelvoorkomende problemen, kan Solution Selling helpen om snel marktaandeel te veroveren. Ook bij upselling en cross-selling aan bestaande klanten kan deze benadering effectief zijn.
 • Verschillende marktsegmenten en klanttypes: Bepaalde marktsegmenten of klanttypes kunnen beter reageren op een Solution Selling aanpak, vooral als zij gewend zijn aan het kopen van kant-en-klare oplossingen. Voor kleinere klanten met beperkte middelen kan een directe en eenvoudige oplossing aantrekkelijker zijn dan een uitgebreide consultatieve verkoopcyclus.

Waarom het zinvol kan zijn om Solution Selling te integreren

 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Door beide benaderingen te combineren, kan de organisatie flexibeler inspelen op de uiteenlopende behoeften van klanten en strategische keuzes maken die de klantrelatie versterken.
 • Versterking van klantrelaties: Een klant die tevreden is met een snelle oplossing via Solution Selling kan vervolgens openstaan voor een diepgaander consultatief traject voor complexere behoeften, wat leidt tot langdurige samenwerking en diepere klantrelaties.
 • Efficiëntie en kostenbesparing: Solution Selling kan kosten en tijd besparen in situaties waar een uitgebreide consultatieve aanpak niet noodzakelijk is. In sommige gevallen kan deze benadering leiden tot snellere conversie en omzet, wat belangrijk kan zijn voor de financiële gezondheid van de organisatie.

Aanbevelingen om Solution Selling effectief te integreren

 • Heldere communicatie en verwachtingsmanagement: Zorg voor duidelijke richtlijnen wanneer en hoe Solution Selling moet worden toegepast en definieer duidelijk welke klantscenario’s een Solution Selling-benadering vereisen.
 • Gerichte training en ondersteuning: Voorzie het verkoopteam van gerichte training in Solution Selling, inclusief het identificeren van klantbehoeften, presenteren van oplossingen en het uitwerken van de waardepropositie. Ontwikkel gedetailleerde verkoopgidsen en scripts voor veelvoorkomende oplossingen.
 • Uitwerken van waardeproposities: Zorg ervoor dat elke oplossing een uitgewerkte waardepropositie heeft die de voordelen voor de klant duidelijk maakt. Gebruik demonstraties, klantreferenties en case studies om de waarde van de oplossing overtuigend te presenteren.
 • Ontwikkeling van standaardoplossingen: Ontwikkel gestandaardiseerde oplossingen voor veelvoorkomende klantproblemen, inclusief een duidelijke beschrijving van de oplossing, de voordelen en de implementatiestappen. Maak gebruik van een modulaire aanpak waarbij oplossingen eenvoudig kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de klant.
 • Feedback en continue verbetering: Verzamel regelmatig feedback van salesprofessionals en klanten om te begrijpen wat werkt en waar verbeteringen nodig zijn. Gebruik de feedback om de verkoopstrategieën en -materialen voortdurend te optimaliseren en aan te passen.

Integratie van de BOTSAUTO methode

De BOTSAUTO methode biedt waardevolle tools die zowel bij Consultative Selling als Solution Selling effectief zijn. Belangrijke elementen zoals ‘Verdere Verkenning Vereist‘ (VVV-1) en ‘Voorwaarde voor Vervolg‘ (VVV-2) helpen duidelijkheid te creëren door aan te geven welke aspecten verdere verkenning vereisen en voorwaarden voor vervolgstappen te stellen, zoals een betaalde Discovery Workshop.

Ook bij Solution Selling is een goede kwalificatie essentieel. De BOTSAUTO methode ondersteunt dit proces met co-kwalificatie, wat het team en de opdrachtgever goed informeert. Ook hier geldt het belang van SSS (Stelling, Steun en Succes), waarmee salesprofessionals een overtuigende stelling kunnen presenteren, ondersteund door relevante gegevens en succesverhalen. Dit zorgt voor een gestructureerde en overtuigende verkoopaanpak die vertrouwen en duidelijkheid biedt.

Heldere communicatie

Er blijkt vaak een gebrek aan duidelijkheid over de gekozen verkoopstrategie en de benodigde ondersteuning. Dit leidt tot misverstanden en onnodige frustraties. Om dit te verbeteren, moeten organisaties helder communiceren welke verkoopmethodiek ze toepassen in welke situatie en zorgen voor de juiste voorbereiding en middelen. Hierdoor kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun salesprofessionals goed uitgerust en voorbereid de markt op gaan, wat leidt tot efficiëntere verkoopprocessen en tevreden klanten.

Conclusie

Het succesvol toepassen van zowel Consultative Selling als Solution Selling bij complexe IT-dienstverlening vereist een duidelijke keuze en gedegen voorbereiding. Organisaties moeten zich bewust zijn van de verschillen tussen Solution Selling en Consultative Selling en ervoor zorgen dat hun salesprofessionals de juiste middelen en ondersteuning hebben om de gekozen strategie effectief te kunnen uitvoeren. Door een hybride aanpak te hanteren, kan de organisatie het beste van beide werelden benutten en haar klanten op een effectieve en efficiënte manier bedienen, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten en sterkere klantrelaties.

Door de integratie van de BOTSAUTO methode kunnen organisaties nog effectiever inspelen op de behoeften van de klant en hun verkoopstrategieën optimaliseren voor maximale impact.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Om volledige toegang te krijgen tot alle waardevolle informatie op deze website, nodigen we je uit om je gratis te registreren. Dit proces neemt slechts enkele momenten in beslag en opent de deur naar exclusieve content. Registreer nu en ontdek alles wat BOTSAUTO te bieden heeft! Mocht je al gratis abonnee zijn, log dan hier in.


BOTSAUTO door Immeker & KDMG Groep is gelicentieerd onder CC BY-SA 4.0

Mijn podcasts op Spotify

MetricDetails
Aantal gebruikte debrief templates178 keer gebruikt
ConversieratioUit enquête is gebleken dat dit een jaar geleden nog 62% was en inmiddels op 71% zit
Verkoopcyclus verkortingUit enquête is gebleken dat er veel sneller een 1e betaalde stap wordt gezet
Aantal trainingen en workshops36 salesprofessionals getraind in 2023
Aanbevelingen en reviews119 actieve en tevreden gebruikers van de tool
Aantal geabonneerden99 geabonneerden
Oei! Onze woorden zijn te uniek om zomaar mee te nemen. Neem contact op voor de echte deal!