Jouw succes toolkit

Door middel van een vraag- en antwoordspel nemen wij je mee in de kwalificatie van je verkoopkans. Het resultaat is een e-mail met daarin het volledige rapport in pdf-formaat.

START

0$

Bedankt voor het gebruiken van BOTSAUTO! Succes met het binnenhalen van de deal!

Budget

Is er voldoende budget beschikbaar en tevens correct toegewezen door de potentiële opdrachtgever?

Duim omhoog
In orde
Onbekend
Gevaar!
Korte uitleg

Klik op deze button als je eerst uitleg wilt over deze toolkit.

Het is van groot belang om inzicht te hebben in het budget van de opdrachtgever om een deal tot stand te brengen en het project succesvol af te ronden. Door kennis te hebben van de beschikbare middelen van de opdrachtgever, kun je hen helpen bij het efficiënt plannen en toewijzen van die middelen. Bijvoorbeeld door te investeren in diensten die het meeste rendement opleveren. Hierdoor kunnen tijdschema's worden opgesteld en kan het project binnen de gestelde termijnen worden afgerond, terwijl de financiële beperkingen worden gerespecteerd. Daarnaast kan het strategisch toewijzen van middelen op de juiste momenten tijdens een project leiden tot extra besparingen en verbetering van kwaliteit en effectiviteit. Door inzicht te hebben in eventuele veranderingen in het budget of onvoorziene omstandigheden, kunnen risico's worden beperkt en sneller bijgestuurd worden voor effectieve resultaten.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Budget


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Tegenstand & Tegenwerping

Kun jij de concurrentie verslaan in deze situatie?

Duim omhoog
In orde
Onbekend
Gevaar!
Vertrouwen is een belangrijke eigenschap in de professionele wereld, en als het gaat om het winnen van een deal, kan het een essentiële component van succes zijn. Het vermogen om vertrouwen uit te stralen en ideeën met zekerheid te presenteren heeft een aanzienlijke invloed op hoe potentiële klanten de organisatie of de persoon die het voorstel doet, zien. Het zet ook een positieve toon voor onderhandelingen, door de spreker te positioneren als iemand die verwacht het gewenste resultaat te bereiken. Bovendien kunnen zelfverzekerde uitspraken van degenen die oplossingen voorstellen, klanten meer vertrouwen geven dat zij de juiste beslissing nemen door voor hen te kiezen. In de strijd om een lucratief contract of een grote verkoop kan de lichaamstaal die indruk maakt en de afstemming op de verwachtingen van de klant het verschil maken tussen over de streep gaan of een kans missen. Uiteindelijk is zelfverzekerdheid bij het binnenhalen van deals een integraal onderdeel van het sluiten van succesvolle overeenkomsten.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Oplossing


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Situatie & Schaalgrootte

Is de verkoopkans voldoende groot voor jouw bedrijf en past het binnen het portfolio?

Duim omhoog
In orde
Onbekend
Gevaar!
Het is belangrijk om voor jezelf te bepalen of een verkoopkans groot genoeg is voor je bedrijf en/of binnen jouw portfolio past omdat:
 1. Toewijzing van middelen: Het nastreven van een verkoopkans vereist middelen, zoals tijd, geld en personeel. Als de opportuniteit niet groot genoeg is, is ze de investering van deze middelen misschien niet waard. Door de omvang van de kans te evalueren, kan je bepalen of het de moeite waard is om er middelen aan te besteden.
 2. Portfolio fit: Door te bepalen of een kans in het portfolio van je bedrijf past, kan ervoor worden gezorgd dat de middelen van je bedrijf worden gebruikt om kansen na te streven die aansluiten bij de algemene strategie en doelstellingen van je bedrijf.
 3. Prioritering: Er zijn vaak veel potentiële verkoopkansen, die niet allemaal kunnen worden nagestreefd. Door te bepalen of een kans groot genoeg is en binnen het porfolio past, kan jouw bedrijf prioriteiten stellen voor welke kansen het moet nastreven en welke het opzij moet zetten.
 4. Verwachtingen beheren: Door de omvang van de kans te evalueren, kan je bedrijf realistische verwachtingen stellen voor het potentiële resultaat van de verkoopinspanning. Dit kan je bedrijf helpen zijn budget en tijdschema effectiever te beheren.
 5. Risico's vermijden: Door te bepalen of een opportuniteit binnen het portfolio van je bedrijf past en groot genoeg is, kan je bedrijf vermijden meer risico te nemen dan het aankan, door de middelen van jouw bedrijf niet te veel uit te putten of te diversifiëren naar onbekende markten.
Uiteindelijk is het beoordelen van de omvang van een verkoopkans en of deze past binnen de portefeuille van je bedrijf belangrijk voor het effectief toewijzen van middelen, het afstemmen op de bedrijfsstrategie en het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen. Op die manier kan je bedrijf beter geïnformeerde beslissingen nemen over welke kansen worden nagestreefd en welke niet.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Tegenstand & Tegenwerping


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Autoriteit

Ben jij als bedrijf in gesprek met de juiste mensen die de beslissing nemen?

Duim omhoog
In orde
Onbekend
Gevaar!
Het identificeren en benaderen van de juiste mensen bij een potentiële opdrachtgever is van groot belang om de verkoopkans te vergroten. Door te weten wie de beslissers zijn binnen een organisatie, kun je gerichter communiceren en jouw aanbod afstemmen op hun specifieke behoeften en belangen. Dit verhoogt de kans dat je een positieve reactie krijgt en dat de beslissers geïnteresseerd zijn in het verder bespreken van de mogelijkheden. Daarnaast kan het spreken met de juiste mensen bij een potentiële opdrachtgever ook helpen bij het verkrijgen van inzicht in de interne processen en dynamiek van de organisatie, wat kan helpen bij het ontwikkelen van een overtuigende verkoopstrategie. Dit kan ook helpen bij het vermijden van eventuele verkoopbarrières of het oplossen van eventuele knelpunten. Al met al, door het identificeren en benaderen van de juiste mensen bij een potentiële opdrachtgever, zal de kans op succes toenemen, omdat je gerichter kunt communiceren en jouw aanbod beter kunt afstemmen op de specifieke behoeften en belangen van de organisatie.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Situatie & Schaalgrootte


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Urgentie

Heeft de potentiële opdrachtgever het ook echt nodig?

Duim omhoog
In orde
Onbekend
Gevaar!
Het is van groot belang om te weten of een potentiële opdrachtgever echt behoefte heeft aan wat je probeert te verkopen, omdat dit kan bepalen of de verkoop een succes zal zijn of niet. Als de opdrachtgever geen echte behoefte heeft aan wat je aanbiedt, zullen ze waarschijnlijk geen geld uitgeven aan iets waar ze geen waarde uit halen. Hierdoor zal de verkoop niet succesvol zijn en kan dit ook een negatief effect hebben op je reputatie. Daarnaast, als de opdrachtgever echt behoefte heeft aan wat je aanbiedt, kun je hiermee aantonen dat je in staat bent om hun specifieke problemen of uitdagingen op te lossen en hiermee hun bedrijfsproces te verbeteren. Dit kan helpen om de relatie tussen de opdrachtgever en jouw bedrijf te versterken en kan leiden tot meer verkoopkansen in de toekomst. Het is daarom van groot belang om te begrijpen of de opdrachtgever echt behoefte heeft aan wat je aanbiedt, zodat je je verkoopstrategie kunt aanpassen en gericht kunt zijn op de echte behoeften van de opdrachtgever.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Autoriteit


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Tijdschema & Terging

Wat is de tijdlijn voor de gevraagde oplossing en past deze tijdlijn bij het tijdig oplossen van de uitdaging (terging)?

Duim omhoog
In orde
Onbekend
Gevaar!

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Urgentie


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Originaliteit & Opbrengst

Heb je als bedrijf een unieke oplossing die volledig voldoet aan de verwachtingen van de potentiële opdrachtgever?

Duim omhoog
In orde
Onbekend
Gevaar!
Een unieke oplossing aanbieden is van belang omdat het je helpt om je te onderscheiden van de concurrentie. Als je een oplossing aanbiedt die specifiek is afgestemd op de eisen en wensen van de potentiële opdrachtgever, laat je zien dat je begrijpt wat hun problemen zijn en dat je in staat bent om daar op een effectieve manier op in te spelen. Dit verhoogt de kans dat ze geïnteresseerd zijn in je oplossing en dat ze je als een serieuze kandidaat zien voor de opdracht. Daarnaast kan een unieke oplossing ook helpen om de opdrachtgever te overtuigen dat je de beste keuze bent. Als je een oplossing aanbiedt die niemand anders heeft, kan dit aantonen dat je een hoog niveau van expertise en innovatie hebt. Dit kan de opdrachtgever geruststellen dat je in staat bent om hun problemen op te lossen en hun doelen te bereiken. Tot slot kan een unieke oplossing ook helpen om de prijs van de opdracht te verhogen. Als je een oplossing aanbiedt die anderen niet hebben, kan dit aantonen dat je een hoog niveau van waarde levert. Dit kan de opdrachtgever overtuigen om meer te betalen voor je diensten of producten. In samenvatting, een unieke oplossing aanbieden kan helpen om je te onderscheiden van de concurrentie, de opdrachtgever te overtuigen dat je de beste keuze bent, en de prijs van de opdracht te verhogen. Dit vergroot de kansen om een verkoopkans te winnen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Tijdschema & Terging


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heeft de potentiële opdrachtgever bevestigd dat ze jouw oplossing/aanpak goed vinden?

Het vinden van consensus en overeenstemming bij het oplossen van problemen of het aangaan van een uitdaging is essentieel in elke professionele omgeving, omdat het helpt ervoor te zorgen dat alle stemmen in aanmerking worden genomen en dat de gekozen oplossing/aanpak brede steun krijgt. Overeenstemming betekent dat de teamleden er zich achter scharen, waardoor de implementatie gemakkelijker wordt en meer kans van slagen heeft. Bovendien bevordert het bereiken van overeenstemming over een oplossing en bijbehorende aanpak ook de samenwerking, versterkt het de relaties tussen de teamleden en kan het zelfs leiden tot betere ideeën dan een enkeling alleen had kunnen bedenken. Het bereiken van overeenstemming toont respect voor alle betrokken partijen en kan teams helpen samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij een goede referentie voor de geboden oplossing?

Goede referenties hebben voor je oplossing is belangrijk omdat het helpt geloofwaardigheid en vertrouwen op te bouwen in de conclusies die worden getrokken. Goede referenties leveren hard bewijs dat kan worden geverifieerd, evenals een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening. Ze helpen ook de nauwkeurigheid te waarborgen, aangezien ze mogelijke vooroordelen en mogelijke verbeterpunten in de aangeboden oplossingen aan het licht brengen. Dankzij goede referenties kunnen besluitvormers beter geïnformeerde beslissingen nemen op basis van betrouwbaar bewijs in plaats van intuïtie, vermoedens of je blauwe ogen. Ten slotte kunnen goede referenties voor een oplossing helpen om de toewijding en ernst aan te tonen waarmee de professionals moeilijke problemen aanpakken en creatieve oplossingen bieden.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Originaliteit & Opbrengst


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Oplossing

Heb je de juiste oplossing?

Duim omhoog
In orde
Onbekend
Gevaar!
Het bieden van de juiste oplossing aan een potentiële opdrachtgever is van groot belang omdat het helpt bij het bouwen van vertrouwen en het creëren van een langdurige zakelijke relatie. Als je niet in staat bent om de specifieke behoeften van een opdrachtgever te begrijpen en een oplossing te bieden die daarop afgestemd is, zullen zij waarschijnlijk niet overtuigd zijn van de waarde van jouw aanbod. Bovendien kan het bieden van een oplossing die niet geschikt is voor de opdrachtgever leiden tot een project dat niet naar wens verloopt en dit kan leiden tot slechte referenties of een slechte reputatie. Daarom is het belangrijk om op een professionele en deskundige manier te communiceren met potentiële opdrachtgevers, om ervoor te zorgen dat je een grondige begrip hebt van hun organisatiedoelstellingen en hun specifieke problemen of uitdagingen. Door te benadrukken hoe jouw oplossing past binnen hun doelstellingen en unieke kenmerken of voordelen heeft ten opzichte van andere oplossingen op de markt, kun je hen overtuigen van de waarde van jouw aanbod. Het tonen van jouw ervaring en expertise binnen de relevante sector kan helpen om aan te tonen waarom jouw oplossing meer waar voor zijn geld biedt. Het tonen van voorbeelden van eerdere projecten van hoge kwaliteit kan ook helpen bij het benadrukken van dit punt. Ook is het belangrijk om flexibel te zijn tijdens de onderhandelingen en open te staan voor suggesties van de opdrachtgever, dit kan aantonen dat jij het beste met hen voorhebt en dat jij bereid bent compromissen te sluiten. Dit kan helpen bij het creëren van een positief beeld van jouw bedrijf en kan leiden tot een succesvolle zakelijke relatie.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Zijn ze al klant van jouw bedrijf voor andere oplossingen?

Het hebben van een klantenbestand van trouwe opdrachtgevers kan een belangrijk voordeel zijn voor elk bedrijf. Deze gevestigde opdrachtgevers zijn al bekend met je merk en hebben waarschijnlijk positieve ervaringen gehad in het verleden, waardoor ze waarschijnlijk weer bij je zullen kopen. Bovendien kunnen deze opdrachtgevers bereid zijn om verwijzingen of beoordelingen te geven die nog meer potentiële opdrachtgevers kunnen aantrekken. Zij hebben ook het potentieel om terugkerende kopers en langdurige loyaliteitsambassadeurs voor je bedrijf te worden. Bovendien zullen huidige opdrachtgevers die al bekend zijn met jouw product of dienst minder moeite kosten voor marketing en reclame dan het werven van nieuwe klanten. Hoewel het belangrijk is om voortdurend nieuwe strategieën voor klantenwerving te beoordelen om je klantenbestand uit te breiden, mag de waarde van bestaande opdrachtgevers niet over het hoofd worden gezien.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is er overeenstemming over de voorwaarden die bij de geboden oplossing hoort?

Het is van groot belang er overeenstemming is over de (juridische) voorwaarden, omdat dit ervoor zorgt dat beide partijen op dezelfde lijn zitten en weten waar ze aan toe zijn. Dit zorgt voor duidelijkheid en transparantie, waardoor er geen miscommunicatie kan ontstaan. Met duidelijke verwachtingen in de voorwaarden, weten beide partijen precies wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor kunnen zij hun rol in het project efficiënter vervullen en hun verantwoordelijkheden na komen. Daarnaast kan overeenstemming over de voorwaarden helpen bij het opbouwen van vertrouwen en respect tussen beide partijen. Hierdoor kan er een positievere en productievere samenwerking ontstaan. Het is dus van groot belang om tijdens de onderhandelingen duidelijke en heldere voorwaarden te definiëren of te aanvaarden, om ervoor te zorgen dat er geen onduidelijkheden of onzekerheden zijn en om een succesvol resultaat te behalen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heeft de potentiële opdrachtgever jouw implementatieschema/projectaanpak aanvaard?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Weten de besluitvormers dat er een beslissing moet worden genomen?

Het benadrukken van de noodzaak om een besluit te nemen helpt bij het verminderen van twijfel of onzekerheid bij de besluitvormers. Indien zij zich bewust zijn dat er een besluit genomen dient te worden, zullen zij zich genoodzaakt voelen om een beslissing te nemen en niet blijven aarzelen. Door de besluitvormer bewust te maken van de noodzaak om een besluit te nemen, kan dit dus helpen om de verkoopcyclus te versnellen en de kans op slagen te verhogen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heeft de potentiële opdrachtgever een voorkeur voor jouw bedrijf?

Het is essentieel voor het succes van een bedrijf om een loyaal klantenbestand te vergaren. Een potentiële opdrachtgever die kiest voor jouw bedrijf boven de concurrentie, is meer geneigd om consequent voor jouw producten of diensten te kiezen. Dit kan leiden tot een grotere winst en een versterking van de reputatie van je bedrijf. Mond-tot-mondreclame, een zeer effectief marketinginstrument, is vaak een gevolg van de voorkeur van opdrachtgevers. Deze vorm van reclame wordt vaak als betrouwbaarder beschouwd dan traditionele vormen, waardoor de reputatie van je bedrijf verder wordt versterkt. Het is daarom van groot belang om alle mogelijke middelen in te zetten om ervoor te zorgen dat potentiële opdrachtgevers een zo groot mogelijke voorkeur hebben voor de diensten die jouw bedrijf levert. Dit kan door professioneel te communiceren, een grondige begrip te hebben van de behoeftes van de opdrachtgever en het aanbieden van unieke oplossingen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is de bestaande leverancier een concurrent?

Wanneer een bedrijf een contract wil binnenhalen, is het essentieel om de capaciteiten en de concurrentiepositie van de bestaande leverancier te evalueren. Weten of een bestaande leverancier ook een potentiële concurrent voor deze aanbieding is, kan waardevolle inzichten opleveren. Deze kennis zal je helpen de concurrentie beter te begrijpen, in termen van prijsstructuur, tijdschema van het voorstel en kwaliteit van het product of de dienst. Bovendien kan het duidelijk maken op welke gebieden de bestaande leverancier een voordeel heeft, zodat jouw aanbieding op passende wijze kan worden aangepast om deze kwesties aan te pakken en een succesvol resultaat te garanderen. Als je uiteindelijk weet wat de andere spelers doen, heb je een voorsprong op je concurrenten wanneer je beslist hoe je jouw voorstel het beste kunt presenteren en de deal kunt binnenhalen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heeft de concurrentie een uniek of overweldigend voordeel?

Een bedrijf kan geïnteresseerd zijn in weten of een concurrent een uniek of overweldigend voordeel heeft omdat het kan helpen om de deal toch te winnen. Hieronder staan een paar manieren waarop dit kan gebeuren:
 1. Countering the Advantage: Als je weet welk voordeel een concurrent heeft, kun je je eigen propositie aanpassen om dat voordeel te neutraliseren of te overtreffen. Dit kan betekenen dat je jouw eigen producten of diensten aanpast, of dat je de prijs of de leveringsvoorwaarden aanpast.
 2. Differentiating Yourself: Als je weet dat een concurrent een uniek voordeel heeft, kun jij je onderscheiden door op een andere manier uniek te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een andere service, een ander type garantie, of een betere klantenservice.
 3. Leveraging relationships: Als je weet dat een concurrent een overweldigend voordeel heeft, kun je andere (verkoop-)kanalen gebruiken om de deal toch te winnen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een beter netwerk van leveranciers of klanten, of door het gebruik van een joint venture.
 4. Out-innovating: Als je weet dat een concurrent een overweldigend voordeel heeft, kun jij jezelf onderscheiden door sneller en beter te innoveren dan de concurrent.
In samenvatting kan je zo meer inzicht krijgen in hoe de concurrenten werken, en zo een specifiek plan opstellen om deze concurrenten tegen te gaan, en zo een deal toch te winnen. Het is belangrijk om te weten dat deze aanpak niet altijd gegarandeerd succes geeft en het is daarom belangrijk om een afgewogen beslissing te nemen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Zijn er huidige relatieproblemen?

Om verschillende redenen wil je weten of er relatieproblemen zijn tussen jouw bedrijf en het bedrijf waarmee je zaken wilt doen:
 1. De context begrijpen: Kennis over relatieproblemen kan waardevolle context bieden voor toekomstige zakelijke transacties. Het kan je helpen te anticiperen op potentiële uitdagingen en onderliggende problemen aan te pakken voordat het grote obstakels worden.
 2. Onderhandelingen verbeteren: Als er bestaande relatieproblemen zijn, kan dat onderhandelingen bemoeilijken omdat vertrouwen en samenwerking kunnen ontbreken. Door het probleem te begrijpen, kan je voorbereid aan tafel komen met oplossingen en ideeën om deze uitdagingen te overwinnen en vooruitgang te boeken.
 3. Betere uitvoering: Als er relatieproblemen zijn, kan het voor de bedrijven moeilijker worden om de voorwaarden van een overeenkomst effectief uit te voeren. Door de problemen te kennen, kan je met het andere bedrijf samenwerken om manieren te vinden om deze moeilijkheden te overwinnen en de succesvolle uitvoering van de zakelijke deal te garanderen.
 4. Perspectief op lange termijn: Relatieproblemen kunnen de langetermijnvooruitzichten van een zakelijke relatie schaden. Door deze problemen van tevoren te kennen, kan je stappen ondernemen om ze aan te pakken, zodat de relatie voor de toekomst behouden blijft.
 5. Risicobeheer: Inzicht in relatieproblemen kan je helpen het risico van zakendoen met het andere bedrijf te beoordelen, en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om eventuele negatieve gevolgen voor het bedrijf te beperken.
In het algemeen is het belangrijk dat je je bewust bent van mogelijke relatieproblemen voordat je een zakelijke overeenkomst sluit, zodat je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen, kunt anticiperen op uitdagingen en proactieve stappen kunt ondernemen om eventuele obstakels te overwinnen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Draagt deze verkoopkans voldoende bij aan de doelstelling?

Het is belangrijk om te weten of een sales opportunity voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van je bedrijf omdat dit kan helpen om te bepalen of het verstandig is om tijd, middelen en energie te investeren in deze kans. Hieronder staan een paar redenen waarom:
 1. Prioritering: Jouw bedrijf heeft vaak verschillende verkoopkansen en kan niet alles tegelijk doen. Door te weten of een opportunity bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, kan je besluiten welke kansen je prioriteit moet geven en welke je beter kunt laten gaan.
 2. Resource Allocatie: Het verkopen van een product of dienst vereist middelen, zoals tijd, geld en personeel. Als een opportunity niet voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, is het wellicht niet de moeite waard om deze middelen te investeren.
 3. Alignement met strategie: Je wilt weten of een opportunity bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf omdat dit helpt bij het bepalen of de opportunity in lijn is met de algehele strategie en doelen.
 4. Risicobeheer: Als een opportunity niet voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, kan jouw bedrijf besluiten om niet verder te gaan met deze kans, dit helpt om te voorkomen dat jouw bedrijf te veel risico neemt
 5. Realistische verwachtingen: Door te beoordelen of een opportunity voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, kan het realistische verwachtingen hebben over het potentiële resultaat van de sales effort. Dit helpt jouw bedrijf om zijn budget en planning beter te beheren.
In het algemeen helpt het evalueren of een sales opportunity voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf om de juiste beslissing te nemen over of het zinvol is om tijd en middelen te investeren in deze kans.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is het potentieel van de potentiële opdrachtgever groot genoeg?

Het is belangrijk om te weten of het potentieel groot genoeg, omdat dit kan helpen om te bepalen of deze kans een waardevolle investering is voor jouw bedrijf. Hieronder staan enkele redenen waarom:
 1. Waarschijnlijkheid van succes: Door het potentieel te evalueren, kan jouw bedrijf een inschatting maken van de kans op succes. Als het potentieel groot is, is de kans ook groter dat jouw bedrijf een grote kans heeft op succes.
 2. Waarde van de klant: Als een opdrachtgever een groot potentieel heeft, betekent dit dat jouw bedrijf waarschijnlijk veel waarde uit deze klant kan halen. Dit kan bijvoorbeeld komen door grotere opdrachten, meerdere verkoopkansen of een langere relatie met de klant.
 3. Duurzaamheid van de kans: Een opdrachtgever met een groot potentieel kan een duurzamere kans zijn voor jouw bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld komen door de grootte van het bedrijf, de continuïteit van hun business of hun groeipotentieel in de toekomst.
 4. Risicobeheer: Als het potentieel van een opdrachtgever groot is, is de kans groter dat deze klant waardevol is voor jouw bedrijf op lange termijn. Dit kan helpen om het risico van de verkoopinspanningen te beperken.
 5. Return on Investment (ROI): Als een opdrachtgever groot potentieel heeft, kan dit helpen bij het berekenen van de potentiële ROI van de verkoopinspanningen. Dit kan jouw bedrijf helpen om te beslissen of de kosten van de verkoopinspanningen de potentiële opbrengsten waard zijn.
In het algemeen, helpen deze factoren om te bepalen of de verkoopkans waardevol is voor jouw bedrijf en of het zinvol is om tijd, geld en energie in deze kans te steken. Het is belangrijk om te realiseren dat niet alleen groot potentieel van een klant bepalend is, maar ook de grootte van de kans moet worden geëvalueerd, de algemene markt, de geschiktheid van de producten of diensten en andere factoren die kunnen bijdragen aan een succesvolle zakelijke relatie. Kortom, het is belangrijk te bepalen of het potentieel groot genoeg is wanneer tijd, geld en energie in een verkoopkans wordt geïnvesteerd, omdat het jouw bedrijf kan helpen de kans op succes, de waarde van de klant, de duurzaamheid van de kans, het risicobeheer en de evaluatie van het rendement op investering te beoordelen. Het is belangrijk om een holistische benadering te hanteren en meerdere factoren in overweging te nemen, niet alleen het potentieel van de klant. Door dit te doen kan jouw bedrijf beter geïnformeerde beslissingen nemen over welke kansen moeten worden nagestreefd en waar de middelen het best kunnen worden ingezet.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Zal deze verkoopkans meer resources vergen dan jouw bedrijf beschikbaar heeft?

Het is namelijk niet zinvol om tijd, geld en energie te steken in een verkoopkans waar je uiteindelijk toch de resources nauwelijks voor hebt om het uit te voeren, omdat dit betekent dat je een groot deel van je middelen verspilt aan iets dat je toch niet kunt realiseren. Dit kan leiden tot teleurstelling en demotivatie, en kan bovendien leiden tot een slechte reputatie als je niet in staat bent om de verkoopkans te realiseren. In plaats daarvan is het beter om je verkoopkansen zorgvuldig te evalueren en te bepalen of je de benodigde middelen en vaardigheden hebt om ze succesvol uit te voeren voordat je besluit om tijd, geld en energie in de kans te steken. Als je besluit om door te gaan, moet je een realistisch plan maken en de benodigde middelen verkrijgen of ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je samenwerkt met andere partijen of dat je extra investeert in opleiding en training. Het is ook belangrijk om te onthouden dat soms, zelfs als je niet alle benodigde middelen hebt, het nog steeds zinvol kan zijn om een verkoopkans te verkennen. Dit kan helpen om te leren over een nieuwe oplossing, dienst of een nieuwe markt, die in de toekomst waardevol kan blijken te zijn voor je bedrijf. In samenvatting, de reden waarom het niet zinvol is om tijd, geld en energie te steken in een verkoopkans waar je uiteindelijk toch de resources nauwelijks voor hebt om het uit te voeren, is dat dit kan leiden tot een slechte reputatie, en dat dit verspilde middelen zijn die je kan gebruiken voor verkoopkansen waar je wel de middelen voor hebt.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij de potentiële opdrachtgever gevraagd: "Wat kan de deal nog stoppen?"


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij of iemand binnen jouw bedrijf een slechte geschiedenis of een slechte verstandhouding met de besluitvormers?

Een slechte geschiedenis of een slechte verstandhouding met de besluitvormers heeft natuurlijk invloed op je kansen om de deal ook daadwerkelijk te sluiten. Als er een slechte geschiedenis of verstandhouding bestaat, kan dit leiden tot wantrouwen, afkeer of een gebrek aan vertrouwen in jouw product of dienst. Dit kan leiden tot een afwijzing van jouw aanbod, zelfs als het een goede match zou zijn voor hun behoeften. Daarnaast kan het bestaan van een slechte geschiedenis of verstandhouding ook leiden tot extra uitdagingen in de verkoopcyclus, zoals het overwinnen van bezwaren of het opbouwen van een relatie van vertrouwen. Dit kan de verkoopcyclus vertragen en de kans op succes verminderen. Als je weet dat er een slechte geschiedenis of verstandhouding bestaat, kun je er rekening mee houden en er proactief naar handelen. Bijvoorbeeld door het opzetten van een plan om de relatie te verbeteren, het aanbieden van een oplossing voor een eerder ontstaan probleem of het benadrukken van veranderingen die zijn doorgevoerd.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is iemand bij de besluitvormers nieuw in zijn of haar functie?

Als een besluitvormer nieuw is in zijn of haar functie, kan dit betekenen dat ze nog aan het leren zijn over de interne processen en de specifieke behoeften van de organisatie. Dit kan leiden tot een vertraging in het besluitvormingsproces, omdat ze meer tijd nodig hebben om informatie te verzamelen en inzicht te krijgen in de situatie. Daarnaast kan een nieuwe besluitvormer ook meer open staan voor nieuwe ideeën en oplossingen, omdat ze nog niet vastzitten in bestaande manieren van werken. Dit kan jouw kans verhogen om jouw product of dienst aan te bieden als een nieuwe en innovatieve oplossing. Als laatste kan het ook van belang zijn om te weten of een besluitvormer nieuw is in zijn of haar functie omdat dit kan aangeven dat er wellicht een verandering of een heroriëntatie gaande is binnen de organisatie. Dit kan jouw kans verhogen om uw aanbod aan te passen aan deze veranderingen en zo een betere match te zijn met de huidige behoeften van de organisatie.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is er een extern bureau betrokken bij de beslissing?

Het kan in sommige gevallen niet voordelig zijn voor een verkoper als een potentiële opdrachtgever een extern bureau heeft ingeschakeld om een selectietraject te begeleiden, omdat dit kan leiden tot extra concurrentie en een grotere drempel om uw product of dienst aan de opdrachtgever aan te bieden. Als een extern bureau ingeschakeld is, kan dit betekenen dat er al een groot aantal leveranciers zijn bekeken en dat het moeilijker zal zijn om uw product of dienst te onderscheiden. Dit kan leiden tot een grotere concurrentie en een grotere uitdaging om de aandacht van de opdrachtgever te krijgen. Daarnaast kan het ook betekenen dat de opdrachtgever al een goede relatie heeft met het bureau of dat de opdrachtgever vertrouwt op de expertise van het bureau. Dit kan betekenen dat u extra overtuigingskracht nodig heeft om uw product of dienst aan te bieden en dat u meer tijd moet investeren in het opbouwen van een relatie met de opdrachtgever. Daarnaast, is het mogelijk dat het extern bureau een vast tarief krijgt voor de begeleiding van het selectietraject, ongeacht de uitkomst. Hierdoor kan het bureau minder gemotiveerd zijn om een nieuwe leverancier te selecteren, omdat dit geen directe financiële voordelen oplevert. Al met al, het inschakelen van een extern bureau voor een selectietraject kan in sommige gevallen niet voordelig zijn voor een verkoper, omdat dit kan leiden tot extra concurrentie, grotere drempel om uw product of dienst aan te bieden en een grotere uitdaging om de aandacht van de opdrachtgever te krijgen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij de persoonlijke behoeften van de belangrijkste besluitvormers ingevuld?

Door de persoonlijke behoefte van besluitvormers te begrijpen en hierop in te spelen, kun je aantonen dat je begrijpt wat hun specifieke uitdagingen en doelen zijn. Dit kan helpen om vertrouwen en relaties op te bouwen met deze besluitvormers en hen ervan te overtuigen dat jouw product of dienst een oplossing biedt voor hun specifieke problemen. Hierdoor is de kans groter dat zij besluiten om met jou zaken te doen en een aankoop te doen. Bovendien, het tonen van inzicht in hun specifieke situatie kan ook helpen om eventuele bezwaren of twijfels die ze hebben te adresseren voordat ze opduiken en zo de kans op succesvolle verkoop groter te maken.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is het budget van de potentiële opdrachtgever realistisch?

Het is van groot belang dat het budget van de opdrachtgever realistisch en haalbaar is, aangezien dit van invloed is op de haalbaarheid en uitvoering van het project. Onrealistische budgetten kunnen leiden tot problemen tijdens de uitvoering van het project en ontevredenheid bij de opdrachtgever. Dit kan resulteren in vertragingen of zelfs mislukking van het project. Door voorafgaand aan de planning te bepalen of het budget realistisch en haalbaar is, kan er een realistische planning worden gemaakt, waardoor het project succesvol uitgevoerd kan worden.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Ben je veel duurder dan de concurrentie?

Het begrijpen van de waarde van jouw producten of diensten en hoe deze zich verhouden tot de markt is van groot belang voor jouw zakelijke besluitvorming. Door inzicht te hebben in of jouw prijzen hoger zijn dan die van jouw concurrenten, kun je gerichter en strategisch handelen. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het bepalen of een product of dienst overpriced is, welk deel van jouw klantenbestand in staat is om dat te betalen en waar er kansen liggen om de winstgevendheid te verhogen door een betere waardepropositie aan te bieden. Daarnaast is het continu monitoren van de prijzen binnen jouw sector belangrijk om zelfgenoegzaamheid te voorkomen en op de hoogte te blijven van de huidige trends in een snel veranderende economie. Dit helpt organisaties om hun concurrentiepositie te analyseren en te begrijpen en hun zakelijke beslissingen daarop af te stemmen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij de eisen van de besluitvormers begrepen?

Het begrijpen van de eisen van besluitvormers is van groot belang om een verkoopkans te winnen, omdat het je in staat stelt om je product of dienst aan te bieden op een manier die aansluit op hun specifieke behoeften. Door de eisen van de besluitvormers te begrijpen, kun je aantonen dat je begrijpt wat hun specifieke uitdagingen en doelen zijn en dat je een oplossing hebt die daarop aansluit. Dit kan helpen om vertrouwen en relaties op te bouwen met deze besluitvormers en hen ervan te overtuigen dat je product of dienst een oplossing biedt voor hun specifieke problemen. Hierdoor is de kans groter dat zij besluiten om met je zaken te doen en een aankoop te doen. Daarnaast, als je de eisen van de besluitvormers begrijpt, kun je je product of dienst ook aanbieden met specifieke features en functionaliteiten die aansluiten op hun eisen. Dit kan helpen om eventuele bezwaren of twijfels die ze hebben te adresseren voordat ze opduiken en zo de kans op succesvolle verkoop groter te maken.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij alle voordelen van de oplossing gekoppeld aan de gewenste resultaten?

Als je de voordelen van je oplossing koppelt aan de gewenste en geëiste resultaten van de besluitvormers, kun je aantonen dat je begrijpt wat hun specifieke uitdagingen en doelen zijn en dat je een oplossing hebt die daarop aansluit. Door de voordelen van je oplossing te koppelen aan de gewenste resultaten van de besluitvormers, kun je hen overtuigen van de waarde van je oplossing voor hun specifieke situatie en zo de kans op een succesvolle verkoop vergroten.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Begrijpen de besluitvormers het rendement op investering (ROI) in relatie tot de businesscase?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Zijn de plannen van de potentiële opdrachtgever realistisch?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is de beslissing of implementatie te ver weg om de moeite waard te zijn?

Het investeren van tijd en energie in een verkoopkans die ver in de toekomst ligt kan betekenen dat er minder tijd en energie beschikbaar is om te werken aan verkoopkansen die op de korte termijn bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Hierdoor kan de focus op de verkoopkans die ver in de toekomst ligt ten koste gaan van de focus op verkoopkansen die op de korte termijn bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Echter, dit betekent niet dat verkoopkansen die ver in de toekomst ligt helemaal niet interessant zijn. Er kan nog steeds waarde zijn in het ontwikkelen van deze verkoopkansen, zoals het opbouwen van relaties met potentiële opdrachtgevers, het identificeren van specifieke behoeften van potentiële opdrachtgevers, of het ontwikkelen van een gedetailleerd aanbod. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken tussen de waarde van een verkoopkans die ver in de toekomst ligt en de waarde van andere verkoopkansen die op de korte termijn bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Door dit proces kan het bedrijf beslissen welke verkoopkansen het prioriteit moet geven en waar het tijd en energie in moet steken om een succesvolle verkoop te realiseren.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Hebben ze jouw unieke voordelen verbonden aan hun beslissingscriteria, formeel of informeel?

Als verkoper is het belangrijk om te begrijpen wat de besliscriteria zijn van de potentiële opdrachtgever, zowel formeel als informeel. Formele besliscriteria zijn specifieke eisen en wensen die de opdrachtgever heeft, zoals een bepaald budget, levertijd of technische specificaties. Informele besliscriteria zijn minder duidelijke criteria, zoals de relatie met de opdrachtgever, het gevoel dat de opdrachtgever heeft over de oplossing of het bedrijf. Door te weten wat de besliscriteria zijn, kun je je eigen unieke voordelen verbinden aan deze criteria. Dit kan helpen om de opdrachtgever te overtuigen dat jij de beste keuze bent voor hun specifieke problemen of wensen. Bijvoorbeeld, als de opdrachtgever op zoek is naar een oplossing binnen een bepaald budget, kun je je eigen unieke voordelen benadrukken, zoals de prijs-kwaliteit verhouding van je product of dienst. Daarnaast, door je eigen unieke voordelen te verbinden aan de informele besliscriteria, kan je helpen om een emotionele band te creëren met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld, als de opdrachtgever zoekt naar een verkoper die hen begrijpt en betrouwbaar is, kun je je eigen unieke voordelen benadrukken, zoals je jarenlange ervaring in de branche of je grote klanttevredenheid.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heeft de klant specifiek tijd vrijgemaakt om je sterke punten en unieke voordelen te onderzoeken?

Als verkoper is het een belangrijk signaal als een potentiële opdrachtgever de tijd neemt om jouw sterke punten en unieke voordelen te onderzoeken. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in wat je te bieden hebt en dat ze serieus overwegen om met je in zee te gaan. Het is een goed teken dat ze de moeite nemen om hun onderzoek te doen en dat ze zich bewust zijn van de waarde die je kan leveren. Er zijn enkele tekenen waaruit blijkt dat een potentiële opdrachtgever jouw sterke punten en unieke voordelen onderzoekt. Hieronder staan enkele voorbeelden:
 1. Ze vragen specifiek naar referenties of voorbeelden van je eerdere projecten. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in hoe je oplossingen hebt geleverd voor andere opdrachtgevers en hoe je hun specifieke problemen hebt opgelost.
 2. Ze vragen om een gedetailleerde informatie of een presentatie. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in hoe je oplossing er precies uit ziet en hoe je de waarde van je oplossing gaat meten.
 3. Ze vragen om een demo of een proef. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in hoe je oplossing werkt in de praktijk en hoe je de waarde van je oplossing gaat demonstreren.
 4. Ze vragen om een gesprek met specifieke medewerkers of experts. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in hoe je oplossing specifiek aansluit bij hun specifieke eisen of wensen en hoe je de waarde van je oplossing gaat toelichten.
In samenvatting, als een potentiële opdrachtgever de tijd neemt om jouw sterke punten en unieke voordelen te onderzoeken, is dat een belangrijk signaal dat ze geïnteresseerd zijn in wat je te bieden hebt. Hierdoor kan je jezelf beter positioneren en de kans op een verkoop verhogen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Conclusie

Met een score van [total] heb je echt nog wel wat werk te doen. Denk goed na of je (nog meer) resources van de organisatie wilt gaan inzetten.

Tip: Bekijk goed wat je zelf kunt doen om de scoringskans te verhogen alvorens de rest van de organisatie er (nog meer) bij te gaan betrekken.

Met een score van [total] ben je op de goede weg. Er zijn echt nog wel wat zaken voor verbetering vatbaar, maar het is gerechtvaardigd om resources van de organisatie te gaan inzetten. Wellicht heb je wel nog wat overtuigingskracht naar je collega's nodig en dien je nog een beroep te doen op verduidelijking vanuit de klantrelatie. Succes!

Een score van maar liefst [total]! Wauw! Hier hoef je natuurlijk niet lang over na te denken. Go go go! Waar wacht je nog op? Succes met het binnenhalen van de deal! Succeswensen die je gezien de score waarschijnlijk niet nodig zult hebben.

Een score van maar liefst [total]! Er is geen enkele onzekerheid meer....weet je zeker dat je de getekende opdracht niet al in je la hebt liggen?0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Budget

Is er voldoende budget beschikbaar en tevens correct toegewezen door de potentiële opdrachtgever?

Je hebt gekozen voor "[item-290_title][item-338_title][item-291_title][item-337_title]", kun je dat nader toelichten?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Oplossing

Heb je de juiste oplossing?

Je hebt gekozen voor "[item-342_title][item-345_title][item-343_title][item-344_title]", kun je dat nader toelichten?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Tegenstand & Tegenwerping

Kun jij de concurrentie verslaan in deze situatie?

Je hebt gekozen voor "[item-349_title][item-352_title][item-350_title][item-351_title]", kun je dat nader toelichten?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Situatie & Schaalgrootte

Is de verkoopkans voldoende groot voor jouw bedrijf en past het binnen het portfolio?

Je hebt gekozen voor "[item-357_title][item-359_title][item-356_title][item-358_title]", kun je dat nader toelichten?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Autoriteit

Ben jij als bedrijf in gesprek met de juiste mensen die de beslissing nemen?

Je hebt gekozen voor "[item-363_title][item-366_title][item-364_title][item-365_title]", kun je dat nader toelichten?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Urgentie

Heeft de potentiële opdrachtgever het ook echt nodig?

Je hebt gekozen voor "[item-371_title][item-373_title][item-370_title][item-372_title]", kun je dat nader toelichten?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Tijdschema & Terging

Wat is de tijdlijn voor de gevraagde oplossing en past deze tijdlijn bij het tijdig oplossen van de uitdaging (terging)?

Je hebt gekozen voor "[item-377_title][item-380_title][item-378_title][item-379_title]", kun je dat nader toelichten?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Originaliteit & Opbrengst

Heb je als bedrijf een unieke oplossing die volledig voldoet aan de verwachtingen van de potentiële opdrachtgever?

Je hebt gekozen voor "[item-384_title][item-387_title][item-385_title][item-386_title]", kun je dat nader toelichten?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Echt gevraagd?

Heb je de onderstaande vragen echt gevraagd aan de klant?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Toelichting


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Echt gevraagd?

Heb je de onderstaande vragen echt gevraagd aan jezelf? Vul dan hier de antwoorden op de vragen in.


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Maak je eerst een offerte of direct een opdrachtbevestiging?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Gunfactor & Klik

Draagt jouw gunfactor en zakelijke klik nog een steentje bij aan het extra afdekken van het risico? Brengt je gunfactor en klik je in de buurt van de 100%? Indien je de gunfactor hebt, hoeveel draagt dit in jouw ogen dan bij in het percentage risicodekking?

Alle voorgaande onderdelen ten spijt, uiteindelijk is het hebben van de gunfactor en zakelijke klik het meest belangrijk. De behoefte om deze zakelijke klik te vinden in relaties groeit daardoor ook sterk. Het begint bij de zachte kant van selecteren, gelijke polen trekken elkaar aan. Leg daarom de focus op het intermenselijke contact, om een duurzame relatie op te bouwen moeten persoonlijkheden bij elkaar passen. Het gaat ook over gevoel, de gutfeeling, de kunst van het interpreteren van dit onderbuikgevoel. Aandacht geven aan intermenselijk contact kost tijd. Werken met plezier begint bij samenwerking met iemand waar je een persoonlijke klik mee voelt. Dan werk je sneller vanuit vertrouwen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Compensatie op z'n plaats?

Heb je in gedachten de opdracht al binnen? Maakt je sterke overtuiging, je enthousiasme, je ondernemerschap én drive dat negatieve aspecten uit voorgaande onderdelen écht wel (deels) te compenseren zijn? Kun je dat ook overbrengen naar alle belanghebbenden? Ja? Dat telt!!

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Ga je middels BOTSAUTO het interne team informeren? (t.b.v. debriefing)


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

En? Is er iets dat de deal nog kan stoppen?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Bezoek- en/of gesprekverslag(-en) gemaakt?

Heb je een bezoek- of gespreksverslag van je eerste afspraak/gesprek gestuurd naar de klant/prospect met daarin de overeengekomen volgende stappen? (je kunt een afgeleide van BOTSAUTO ook als bezoekverslag gebruiken, neem daarvoor contact met ons op)


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Ga je een wederzijds overeengekomen actieplan met het interne team ontwikkelen ?

...en zorg je tevens voor commitment aan dit plan?

Het opstellen van een wederzijds overeengekomen actieplan met het interne team is van groot belang om de verkoopkans te vergroten. Dit plan zorgt ervoor dat alle betrokken partijen op dezelfde lijn zitten en duidelijkheid hebben over de stappen die nodig zijn om de verkoop te sluiten. Het helpt ook bij het identificeren van eventuele knelpunten of uitdagingen die zich kunnen voordoen tijdens het verkooptraject en biedt een structuur om deze efficiënt aan te pakken. Door deze gezamenlijke inspanning zal de kans op succes toenemen.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Beschik je over een betrouwbare coach?

Beschik je over een betrouwbare coach (binnen de DMU) en mag je er derhalve op vertrouwen dat je eerlijke feedback krijgt op de 'Project One-Pager' en je voorstel?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Ga je een interne kick-off beleggen met het volledige team?

Een goede interne kick-off dient aan een aantal zaken te voldoen:
 1. Er moet duidelijkheid zijn over de doelstellingen en verwachtingen van de salesopportunity
 2. Er moet een heldere rollenverdeling zijn tussen de verschillende afdelingen en teamleden die betrokken zijn bij de opportunity
 3. Er moet een plan zijn voor hoe de opportunity benaderd gaat worden, inclusief de benodigde middelen en mensen
 4. Er moeten afspraken zijn gemaakt over de communicatie tijdens de gehele salesproces
 5. Er moet aandacht zijn voor eventuele risico's en hoe hiermee om te gaan
 6. Er moet een duidelijke follow-up-procedure zijn voor na de verkoop


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Ga je de communicatie/de boodschap die je in de 'Project One-Pager' gaat vermelden eerst afstemmen met het interne team?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Ga je de klant helpen bij het (verder) ontwikkelen van de business case?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heb je goed contact op C-level niveau?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Project One Pager
0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Wil je ook nu de Project One-Pager maken?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

wow-factor

Ben je ervan overtuigd dat je de wow-factor hebt toegevoegd aan je aanpak, aanbieding of presentatie?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

wow-factor


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Verrassingselement

Heb je ook een verrassingselement toegevoegd in je aanpak, aanbieding of presentatie?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Verrassingselement beschrijving


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is de opdrachtgever kredietwaardig?

Heb je een kredietcheck laten uitvoeren en was deze positief?

Het is van groot belang om de kredietwaardigheid van een potentiële opdrachtgever te evalueren voordat je een zakelijke overeenkomst aangaat. Dit kan het risico op het aannemen van een onbetrouwbare opdrachtgever beperken en dure juridische en financiële geschillen in de toekomst voorkomen. Het uitvoeren van grondige due diligence en het verifiëren van relevante documenten zoals bankreferenties, belastinggegevens en identiteitsbewijzen bieden inzicht in de betalingscapaciteit van de organisatie. Bovendien kan een onafhankelijke derde partij transparantie bieden over de huidige financiële situatie van een partij. Door de kredietwaardigheid van een opdrachtgever te evalueren, kan je geïnformeerde beslissingen nemen zonder de eigen zakelijke belangen op het spel te zetten.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Plan je ook een interne dealreview?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Ga je de leverancier ook betrekken?

Het betrekken van leveranciers bij het winnen van een verkoopkans is belangrijk omdat leveranciers vaak een unieke kennis en ervaring hebben die kan helpen bij het overtuigen van de klant. Leveranciers kunnen ook helpen bij het beantwoorden van technische vragen, het geven van demonstraties of het aanbieden van referenties. Bovendien kan de samenwerking met leveranciers ook leiden tot een betere prijs-kwaliteitverhouding (denk ook aan funding!), waardoor de kans op succesvolle verkoop groter wordt.

0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is het aannemelijk dat de besluitvormers bij de potentiële opdrachtgever nog van gedachten veranderen?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Wat is jouw manier om het overweldigende voordeel van je concurrent teniet te doen?

Countering the Advantage

Als je weet welk voordeel een concurrent heeft, kun je je eigen propositie aanpassen om dat voordeel te neutraliseren of te overtreffen. Dit kan betekenen dat je jouw eigen producten of diensten aanpast, of dat je de prijs of de leveringsvoorwaarden aanpast.

Differentiating Yourself

Als je weet dat een concurrent een uniek voordeel heeft, kun jij je onderscheiden door op een andere manier uniek te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een andere service, een ander type garantie, of een betere klantenservice.

Leveraging relationships

Als je weet dat een concurrent een overweldigend voordeel heeft, kun je andere (verkoop-)kanalen gebruiken om de deal toch te winnen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een beter netwerk van leveranciers of klanten, of door het gebruik van een joint venture.


Out-innovating

Als je weet dat een concurrent een overweldigend voordeel heeft, kun jij jezelf onderscheiden door sneller en beter te innoveren dan de concurrent.


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Toelichting


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Toelichting


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Ben je in staat om een betere waardepropositie aan te bieden dan je concurrent(-en)?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Toelichting


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Kun je de organisatie beschermen tegen het feit dat de opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Toelichting


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Toelichting


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Toelichting


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Is het onrealistische budget een bedreiging om de deal ook te kunnen en/of willen winnen?


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Toelichting


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Toelichting


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Heeft de potentiele opdrachtgever duidelijk uitgelegd dat er een probleem is?

Dit is een cruciaal aspect in het salesproces. Hier zijn enkele redenen waarom het belangrijk is:

Identificeren van behoeften: Als een potentiële opdrachtgever een probleem heeft dat opgelost moet worden, stelt dit jou als verkoper in staat om de behoeften van de klant te identificeren. Door te begrijpen welke uitdagingen de klant ervaart, kun je jouw product of dienst afstemmen op hun specifieke behoeften. Dit vergroot de kans dat je een oplossing kunt bieden die daadwerkelijk waarde toevoegt.

Relevantie van jouw aanbod: Wanneer de klant een probleem heeft dat opgelost moet worden, kun je aantonen hoe jouw product of dienst specifiek kan bijdragen aan het oplossen van dat probleem. Dit geeft jouw aanbod meer relevantie en maakt het gemakkelijker om de waarde ervan te communiceren. Door de nadruk te leggen op hoe jouw oplossing het probleem van de klant aanpakt, vergroot je de kans op een succesvolle verkoop.

Creëren van urgentie: Als een klant een duidelijk probleem heeft dat opgelost moet worden, creëert dit een gevoel van urgentie. Het laat de klant zien dat er iets mis is of dat er kansen verloren gaan als het probleem niet wordt aangepakt. Dit kan de motivatie van de klant vergroten om een beslissing te nemen en actie te ondernemen. Als verkoper kun je inspelen op deze urgentie door de voordelen van jouw oplossing te benadrukken en te laten zien dat het probleem snel kan worden opgelost.

Versterken van geloofwaardigheid: Wanneer een klant duidelijk kan aangeven welk probleem ze hebben, geeft dit aan dat ze zich bewust zijn van hun eigen situatie en behoeften. Als verkoper kun je hierop inspelen door je expertise en ervaring te tonen. Door relevante cases of succesverhalen te delen waarin je vergelijkbare problemen hebt opgelost, vergroot je jouw geloofwaardigheid en vertrouwen bij de klant.


0$

U moet een item selecteren om door te gaan

Percentage risicodekking

Het uiteindelijke risicodekkingspercentage is:


Samenvatting

Beschrijving Informatie Aantal %
Totaal :
Kopieer geen tekst!