Onze belangrijkste doelstelling bij deze klant

Wat is het belangrijkste voor ons? Wat willen we bereiken met dit account? Share of wallet, betere marges, etc.?

Kopieer geen tekst!