Kwalificatie Expres Methode

De Kwalificatie Expres Methode (KEM) is een systematische aanpak ontworpen om de levensvatbaarheid en het potentieel van verkoopkansen snel en effectief te beoordelen. Het helpt verkoopteams om te bepalen welke verkoopkansen de investering van tijd, geld en energie waard zijn. De methode gebruikt een puntensysteem, waarbij een score van 0 tot 20 punten wordt toegekend op basis van specifieke criteria die belangrijk zijn voor het succesvol sluiten van een deal.

Kernpunten van de KEM:

 • Objectieve beoordeling: KEM biedt een gestructureerd kader voor het evalueren van verkoopkansen, waardoor subjectiviteit wordt geminimaliseerd en consistente, objectieve beslissingen worden bevorderd.
 • Focus op prioriteit: KEM helpt verkoopteams zich te concentreren op de meest veelbelovende verkoopkansen, wat de efficiëntie en effectiviteit van het verkoopproces verbetert.
 • Efficiënte resource allocatie: Deze methode zorgt ervoor dat middelen worden toegewezen aan verkoopkansen met de hoogste waarschijnlijkheid van succes, wat de ROI verhoogt.
 • Duidelijke besluitvorming: Met een duidelijke scoregrens kunnen teams gemakkelijk beslissen welke kansen verder moeten worden nagestreefd en welke moeten worden losgelaten of opnieuw beoordeeld.
 • Verbeterde verkoopstrategie: De inzichten verkregen uit de KEM-beoordeling kunnen worden gebruikt om verkoopstrategieën en -benaderingen te verfijnen, wat leidt tot betere prestaties en resultaten op lange termijn.

KEM is meer dan alleen een kwalificatietool; het is een strategische benadering die verkoopteams in staat stelt om met vertrouwen en duidelijkheid te navigeren in het complexe landschap van verkoopkansen.

START

0$

Bedankt voor het gebruiken van BOTSAUTO!

Succes met het binnenhalen van de deal!

Terug naar de homepage

Budget

Heb je een volledig inzicht in het beschikbare budget, inclusief de herkomst en flexibiliteit, om te garanderen dat jouw projectvoorstel realistisch, competitief, en volledig afgestemd is op de financiële mogelijkheden en doelstellingen van de opdrachtgever?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
Het begrijpen en beheren van het budget is cruciaal voor het realiseren van een succesvolle verkoopstrategie en het waarborgen van projectsucces. De 'B' van BOTSAUTO, die staat voor Budget, dient als fundament voor een gedegen financiële planning en risicobeheersing. Een grondige evaluatie van de budgettaire mogelijkheden en beperkingen van een opdrachtgever is essentieel om realistische verwachtingen te scheppen en te zorgen voor een haalbare projectuitvoering.

Een realistisch budget is de hoeksteen van elk project. Het waarborgt dat alle partijen — van de opdrachtgever tot de uitvoerende partij — werken binnen een overeengekomen financieel kader dat haalbaar en realistisch is. Het is belangrijk om te onderzoeken of het voorgestelde budget in lijn is met de marktwaarden en of het voldoende is om de gewenste resultaten te bereiken zonder kwaliteit in te boeten. Dit houdt in dat men moet nagaan of de prijsstelling concurrerend is en of er ruimte is voor onderhandeling of aanpassing, zonder dat dit ten koste gaat van de projectkwaliteit of de winstmarges.

Het begrijpen van het budgetteringsproces van de opdrachtgever, inclusief de herkomst van de fondsen en de goedkeuringsprocedures, biedt inzicht in de financiële gezondheid en prioriteiten van de organisatie. Dit stelt salesprofessionals in staat om hun aanbod af te stemmen op de financiële capaciteiten en doelen van de klant, wat leidt tot meer gepersonaliseerde en waardevolle oplossingen.

Bovendien is het essentieel om te bepalen welke stappen de opdrachtgever heeft ondernomen om te verzekeren dat het budget toereikend is. Dit omvat het verifiëren van de kredietwaardigheid, het in kaart brengen van eventuele externe financieringsbronnen en het begrijpen van de flexibiliteit binnen het budget. Flexibiliteit in budgettering is cruciaal om ruimte te bieden voor onvoorziene uitgaven of aanpassingen aan het project zonder de financiële stabiliteit in gevaar te brengen.

Het alloceren van budgetten vereist strategische planning om ervoor te zorgen dat middelen worden toegewezen aan gebieden die de grootste impact hebben. Dit houdt in dat investeringen worden gericht op diensten of producten die essentieel zijn voor het behalen van de projectdoelstellingen en die het hoogste rendement bieden. Door een duidelijk inzicht te hebben in de budgetallocatie en zekerheid over de toereikendheid ervan, kunnen projecten effectief worden beheerd en binnen de gestelde termijnen worden afgerond.

In gevallen waarin het budget moet worden aangepast, is het belangrijk om proactief te zijn en samen met de opdrachtgever te werken aan oplossingen die de projectdoelen niet in gevaar brengen. Dit kan inhouden dat er geschoven wordt met budgetposten, zonder dat dit ten koste gaat van de projectkwaliteit of -doelstellingen.

Samenvattend, de 'B' van BOTSAUTO benadrukt het belang van een grondig begrip van het budget om succesvolle verkoopstrategieën te ontwikkelen en projecten succesvol af te ronden. Door een diepgaande kennis van de financiële middelen en beperkingen van de opdrachtgever, kunnen salesprofessionals effectieve, efficiënte en haalbare oplossingen bieden die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant, terwijl financiële risico's worden geminimaliseerd.
U moet een item selecteren om door te gaan

BudgetU moet een item selecteren om door te gaan

Oplossing - EssentievragenU moet een item selecteren om door te gaan

Tegenstand & Tegenwerping

U moet een item selecteren om door te gaan

Situatie & Schaalgrootte

U moet een item selecteren om door te gaan

AutoriteitVraag de potentiële opdrachtgever om een organogram te schetsen of te tekenen!U moet een item selecteren om door te gaan

UrgentieU moet een item selecteren om door te gaan

Tijdschema & Terging

U moet een item selecteren om door te gaan

Originaliteit & Opbrengst - Essentievragen

U moet een item selecteren om door te gaan

Oplossing

Biedt jullie oplossing een unieke waardepropositie die precies aansluit bij de specifieke behoeften van de opdrachtgever, met duidelijke voordelen boven de concurrentie, en is er overeenstemming bereikt over deze oplossing?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
De "Oplossing" component van de BOTSAUTO-methode is cruciaal in het salesproces, omdat het de kern vormt van wat je aan de potentiële opdrachtgever biedt. Het is niet alleen belangrijk om een oplossing te bieden die de pijn van de opdrachtgever verlicht, maar het is ook essentieel dat deze oplossing een duidelijke waardepropositie heeft die zich onderscheidt van de concurrentie. Dit betekent dat je moet aantonen hoe jouw oplossing uniek is in het aanpakken van de specifieke problemen van de opdrachtgever en hoe deze past binnen hun bredere bedrijfsdoelstellingen.

Een sterke waardepropositie is gebaseerd op een diepgaand begrip van de behoeften en verwachtingen van de opdrachtgever. Dit vereist grondige kennis van hun bedrijfsprocessen, de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, en de resultaten die ze willen bereiken. Door te laten zien dat jouw oplossing niet alleen de huidige 'pijn' aanpakt maar ook bijdraagt aan de langetermijndoelstellingen van de opdrachtgever, versterk je de perceptie van jouw aanbod als de meest waardevolle keuze.

Het bevestigen van de opdrachtgever zijn goedkeuring van jouw oplossing of aanpak is een cruciale stap in het verkoopproces. Dit kan worden bereikt door open dialoog en samenwerking met de opdrachtgever, om ervoor te zorgen dat jouw voorstel volledig in lijn is met hun verwachtingen en vereisten. Het hebben van sterke referenties of case studies van vergelijkbare succesvolle projecten kan aanzienlijk bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid.

Als de opdrachtgever al bestaande relaties met jouw bedrijf heeft door eerdere oplossingen, kan dit de basis leggen voor vertrouwen en een dieper begrip van hun bedrijfscontext. Dit kan de acceptatie van nieuwe oplossingen vergemakkelijken en de onderhandelingen over de voorwaarden versoepelen.

Het grondig in kaart brengen van de specifieke 'pijn' van de klant en de redenen waarom zij dit als een project of programma hebben geïnitieerd, is fundamenteel. Dit toont niet alleen aan dat je de uitdagingen van de opdrachtgever begrijpt, maar helpt ook bij het verfijnen van jouw oplossing om deze zo effectief mogelijk te maken.

Het betrekken van de opdrachtgever bij het vinden van de oplossing kan ook waardevol zijn, omdat het hen in staat stelt actief deel te nemen aan het proces en bijdraagt aan een oplossing die echt op maat gemaakt is voor hun behoeften. Dit partnerschap benadrukt de waarde die je hecht aan hun input en versterkt de samenwerkingsrelatie.

Ten slotte is het prioriteren van dit probleem tegenover andere lopende zaken bij de potentiële opdrachtgever van belang om te bepalen hoe jouw oplossing past binnen hun bredere bedrijfsstrategie en urgente behoeften. Dit helpt bij het afstemmen van jouw voorstel op de meest kritieke gebieden van focus voor de opdrachtgever, waardoor de kans op acceptatie toeneemt.

Samengevat, de "Oplossing" fase binnen de BOTSAUTO-methode vereist een gedetailleerde aanpak die een unieke waardepropositie benadrukt, nauw aansluit bij de specifieke behoeften en doelstellingen van de opdrachtgever, en bouwt op bestaande relaties en vertrouwen. Door deze elementen te integreren in jouw aanbod, vergroot je de kans op een succesvolle verkoop en een langdurige zakelijke relatie.
U moet een item selecteren om door te gaan

Tegenstand & Tegenwerping

Beschikken jullie over de nodige voorbereiding en capaciteit om de verwachte bezwaren en tegenstand van de opdrachtgever doeltreffend te adresseren en de gevolgen van een ongeschikte oplossing te beperken?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
Binnen de BOTSAUTO-methode staat de 'T' van Tegenstand & Tegenwerping centraal in het identificeren en tactvol aanpakken van mogelijke tegenstand en tegenwerpingen die een potentiële opdrachtgever kan hebben. Cruciaal hierbij is het anticiperen op de risico's en de mogelijke negatieve gevolgen van het aanbieden van een oplossing die niet volledig aansluit bij de behoeften van de klant. Een verkeerd gepositioneerde oplossing kan leiden tot ontevredenheid, verlies van vertrouwen en, in het ergste geval, schade aan de langdurige relatie met de klant.

Het begrijpen en adresseren van de specifieke tegenwerpingen die de opdrachtgever kan hebben, vereist een diepgaande kennis van hun bedrijfsvoering, uitdagingen en eerdere ervaringen met soortgelijke oplossingen. Dit omvat het kritisch evalueren van de sterktes van jouw aanbod ten opzichte van die van de concurrentie, en het herkennen van eventuele unieke waardeproposities die jouw oplossing onderscheidt. Het is essentieel om te benadrukken hoe jouw aanbod de potentiële risico's minimaliseert en aansluit bij de strategische doelstellingen van de opdrachtgever.

Het effectief managen van tegenstand vereist een proactieve aanpak, waarbij je openstaat voor feedback en bereid bent om jouw voorstel aan te passen om aan de bezwaren van de opdrachtgever tegemoet te komen. Dit toont aan dat je hun perspectief waardeert en gericht bent op het leveren van een oplossing die echt voordelig is voor hun bedrijf.

Daarnaast is het van belang om te anticiperen op veelvoorkomende tegenwerpingen die kunnen ontstaan tijdens de salescyclus. Dit kan variëren van zorgen over kosten, implementatietijd, tot twijfels over de compatibiliteit van de oplossing met bestaande systemen. Door voorbereid te zijn op deze tegenwerpingen en met onderbouwde argumenten en bewijslast te komen, kun je de zorgen van de opdrachtgever wegnemen en het vertrouwen in jouw oplossing versterken.

Het nauwkeurig in kaart brengen van de potentiële risico's en de impact van een niet-passende oplossing is een fundamenteel onderdeel van deze fase. Dit vereist niet alleen het overwegen van de directe gevolgen, zoals financiële verliezen of operationele verstoringen, maar ook de bredere effecten op de reputatie en toekomstige zakelijke mogelijkheden.

Samenvattend, de 'T' van Tegenstand & Tegenwerping draait om een strategische benadering waarbij je voorbereid bent op en effectief inspeelt op de bezwaren van de opdrachtgever. Dit vereist een combinatie van grondige marktkennis, empathie voor de klant, en de flexibiliteit om jouw aanbod zo nodig aan te passen. Door deze aanpak te hanteren, verhoog je niet alleen de kans op het winnen van de deal, maar bouw je ook aan een sterke, vertrouwensvolle relatie met de opdrachtgever.
U moet een item selecteren om door te gaan

Situatie & Schaalgrootte

Hebben jullie de situatie, marktpositie, en groeipotentieel van de potentiële opdrachtgever grondig geanalyseerd en stemt deze verkoopkans strategisch overeen met jullie bedrijfsdoelstellingen en capaciteiten?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
De 'S' van Situatie & Schaalgrootte in de BOTSAUTO-methode speelt een essentiële rol in het effectief beoordelen van verkoopkansen door niet alleen een diepgaand inzicht te verkrijgen in de huidige positie en potentie van de potentiële opdrachtgever, maar ook door de mate waarin de verkoopkans aansluit bij jullie strategische bedrijfsdoelstellingen te evalueren.

Het begrijpen van de branche waarin het bedrijf opereert, de huidige marktcondities, en de macro-ontwikkelingen is de eerste stap naar het inschatten van de relevantie en het potentieel van de verkoopkans. Dit omvat het analyseren van markttrends, ontwikkelingen, de kernactiviteiten die de omzet van de opdrachtgever drijven, en hun concurrentieveld. Door inzicht te krijgen in deze elementen, kunnen jullie de kansen en uitdagingen identificeren die van invloed zijn op de potentiële opdrachtgever en hoe jullie oplossing waarde kan toevoegen in deze context.

Daarnaast is het cruciaal om de interne aspecten van de organisatie te begrijpen, zoals hun belangrijkste uitdagingen, sterkten, zwakten, bedreigingen, de bedrijfscultuur, en maatschappelijke relevantie. Dit helpt bij het bouwen van een duurzame en vruchtbare relatie, waarbij een sterke overeenkomst in waarden en bedrijfsethiek de kans op een succesvolle langdurige samenwerking verhoogt.

Het in kaart brengen van strategische doelstellingen, inclusief waar de organisatie op dit moment staat en waar ze over twee jaar willen zijn, evenals potentiële grote veranderingen zoals overnames, reorganisaties, of productlanceringen, versterkt het inzicht in de situatie en uitdagingen van de klant op strategisch niveau. Dit biedt de basis voor het ontwikkelen van gerichte en effectieve verkoopstrategieën die niet alleen aansluiten bij de specifieke behoeften en doelen van de klant, maar ook bijdragen aan jullie langetermijnstrategie en groeidoelstellingen, terwijl de risico's worden beheerd en de middelen efficiënt worden ingezet
U moet een item selecteren om door te gaan

Autoriteit

Hebben jullie een duidelijk beeld van de besluitvormingsstructuur en de sleutelfiguren binnen de organisatie van de potentiële opdrachtgever, en zijn jullie in staat om effectief op hun behoeften en criteria in te spelen?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
De 'A' van Autoriteit binnen de BOTSAUTO-methode legt de nadruk op het belang van het identificeren, begrijpen en effectief benaderen van de sleutelfiguren en besluitvormers binnen de organisatie van de potentiële opdrachtgever. Deze stap is cruciaal omdat het succes van de verkoopkans grotendeels afhangt van het vermogen om deze stakeholders te overtuigen van de waarde en relevantie van jouw oplossing.

Begrijpen hoe de besluitvorming binnen de organisatie van de potentiële opdrachtgever is gestructureerd, biedt inzicht in de dynamiek en de machtsverhoudingen. Dit stelt je in staat om jouw communicatie en voorstellen af te stemmen op degenen die de uiteindelijke beslissingen nemen. Het in kaart brengen van het besluitvormingsproces helpt ook om de huidige stand van zaken te beoordelen en de benodigde stappen te plannen om de deal te bevorderen.

Het identificeren van de belangen en percepties van de besluitvormers en andere stakeholders ten aanzien van het probleem, de mogelijke oplossingen en de verwachte resultaten is essentieel. Dit vereist niet alleen kennis van de zakelijke context, maar ook empathie en het vermogen om relaties op te bouwen. Door te begrijpen wat elke stakeholder waardeert en nastreeft, kun je jouw voorstel beter positioneren om aan hun specifieke behoeften en verwachtingen te voldoen.

Het opbouwen van vertrouwen en een goede verstandhouding met de besluitvormers is van onschatbare waarde. Dit omvat het adresseren van eventuele zorgen, het beantwoorden van vragen met deskundigheid en het aantonen van oprechte interesse in het succes van de potentiële opdrachtgever. Een sterke relatie met de besluitvormers kan de doorslag geven bij het overwinnen van obstakels en het veiligstellen van de deal.

Het betrekken van externe adviseurs of bureaus, indien aanwezig in het besluitvormingsproces, is ook een belangrijk aspect. Deze partijen kunnen aanzienlijke invloed hebben en hun goedkeuring of aanbeveling kan cruciaal zijn. Het is daarom belangrijk om ook met hen een positieve relatie op te bouwen en hen te voorzien van de nodige informatie en overtuiging.

Daarnaast is het essentieel om de persoonlijke en professionele behoeften van de besluitvormers te begrijpen en hoe jouw oplossing hieraan tegemoetkomt. Dit gaat verder dan de technische of functionele aspecten van de oplossing en omvat ook de impact op hun persoonlijke succes en de bredere doelstellingen van hun organisatie.

Het verkrijgen van inzicht in wie de formele beslissingscriteria heeft vastgesteld en hoe je in contact kunt komen met deze personen, is een belangrijke stap. Dit stelt je in staat om jouw aanbod direct af te stemmen op de gestelde criteria en te zorgen voor een sterke match.

Tot slot is het essentieel om de steun van interne sponsors of sleutelspelers binnen de organisatie van de potentiële opdrachtgever te beveiligen. Deze individuen kunnen als kampioenen voor jouw oplossing fungeren en helpen bij het overwinnen van interne weerstand. Het is belangrijk om hun steun te valideren en te verzekeren dat zij bereid en in staat zijn om jouw voorstel intern te verdedigen.

Samenvattend, de 'A' van Autoriteit in de BOTSAUTO-methode benadrukt het cruciale belang van het nauwkeurig identificeren en effectief communiceren met de sleutelfiguren en besluitvormers binnen de organisatie van de potentiële opdrachtgever. Door een diepgaand begrip te ontwikkelen van hun behoeften, belangen en het besluitvormingsproces, en door sterke relaties op te bouwen, vergroot je de kans op een succesvolle verkoop en het opbouwen van een duurzame zakelijke relatie.
U moet een item selecteren om door te gaan

Urgentie

Is de urgentie van het probleem duidelijk gecommuniceerd en erkend door de besluitvormers, en begrijpen zij de ROI en noodzaak van jullie oplossing binnen hun huidige bedrijfscontext?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
De 'U' van Urgentie binnen de BOTSAUTO-methode benadrukt het cruciale belang van het herkennen en begrijpen van de urgentie achter de behoeften en problemen van de potentiële opdrachtgever. Deze urgentie is een drijvende kracht achter de besluitvorming en kan de snelheid en richting van het verkoopproces aanzienlijk beïnvloeden.

Het begrijpen van de omschrijving en de aanleiding van het probleem biedt fundamentele inzichten in de redenen waarom een oplossing nodig is. Het is essentieel om niet alleen de symptomen van het probleem te identificeren, maar ook de onderliggende oorzaken te doorgronden. Dit stelt je in staat om een oplossing voor te stellen die niet alleen de onmiddellijke pijn verlicht, maar ook bijdraagt aan een langetermijnoplossing.

De urgentie van het probleem wordt vaak gedreven door de impact ervan op de bedrijfsvoering. Het is belangrijk om te begrijpen waarom het probleem juist nu moet worden aangepakt en welke gevolgen uitstel kan hebben. Als de opdrachtgever de urgentie van het probleem benadrukt, is dit een duidelijk teken dat ze actief naar oplossingen zoeken en mogelijk meer openstaan voor snelle besluitvorming.

Het is ook van belang om de Return on Investment (ROI) in relatie tot de voorgestelde oplossing en de bijbehorende businesscase te begrijpen en te communiceren. Besluitvormers moeten overtuigd zijn van de waarde die jouw oplossing biedt ten opzichte van de investering. Dit kan de urgentie om te handelen verhogen, vooral als de voordelen duidelijk gekoppeld zijn aan de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten.

Het helpen ontwikkelen of verfijnen van de businesscase kan een effectieve strategie zijn om de urgentie en de noodzaak van jouw oplossing te onderstrepen. Door samen te werken met de opdrachtgever aan een overtuigende businesscase, kun je niet alleen de financiële maar ook de operationele en strategische voordelen van jouw oplossing benadrukken.

Het in kaart brengen van de huidige uitdagingen en de potentiële gevolgen van inactiviteit helpt om de urgentie van de situatie te verduidelijken. Dit vereist een grondig begrip van de bedrijfsprocessen van de opdrachtgever en de mogelijke impact van het probleem op verschillende niveaus binnen de organisatie.

Samenvattend, de 'U' van Urgentie in de BOTSAUTO-methode draait om het effectief communiceren van de dringende behoefte aan een oplossing en het aantonen van de directe en langetermijnvoordelen van jouw aanbod. Door de urgentie van het probleem te benadrukken, samen met de ROI en de gevolgen van geen actie ondernemen, kun je de besluitvorming versnellen en de kans vergroten dat jouw oplossing wordt gekozen als de optimale weg voorwaarts.
U moet een item selecteren om door te gaan

Tijdschema & Terging

Sluiten jullie voorgestelde oplossingen en tijdlijnen naadloos aan bij de uitdagingen en het tijdschema van de opdrachtgever, en zijn deze geaccepteerd als haalbaar en waardevol?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
In de 'T' van Tijdschema & Terging binnen de BOTSAUTO-methode ligt de focus op het afstemmen van jullie strategieën op de specifieke tijdlijnen en de uitdagingen die jouw potentiële opdrachtgever tegenkomt. Dit onderdeel benadrukt het cruciale belang van het evalueren van de voorgestelde oplossingen binnen de gestelde tijdschema's van de klant.

Het gaat hierbij om het grondig verkennen van de huidige en toekomstige scenario's van de potentiële opdrachtgever, inclusief hun zakelijke doelstellingen en de dynamiek van de markt waarin zij actief zijn. Deze analyse omvat niet alleen het identificeren van directe zaken en uitdagingen, maar ook het begrijpen van de bredere strategische ontwikkelingen, kansen, en bedreigingen die van invloed zijn op hun lange termijn groeitraject.

Een cruciaal moment in dit proces is het bereiken van een consensus met de potentiële opdrachtgever over jouw waardevoorstel. Dit betekent dat de klant niet alleen instemt met de oplossing zelf, maar ook met het voorgestelde tijdschema en de implementatiestrategie. Dit vereist transparante communicatie en het overtuigend aantonen dat jouw oplossing aansluit bij hun meest prangende behoeften en deze effectief binnen de afgesproken tijdlijnen aanpakt.

Een belangrijke stap is het kritisch beoordelen van de plannen van de potentiële opdrachtgever op hun realiteit, waarbij je de haalbaarheid van hun ambities en de implementatie van de oplossing tegen het licht houdt. Dit zorgt voor een realistisch verwachtingsmanagement aan beide kanten en een haalbare projectplanning.

Tot slot, het verkennen van de specifieke uitdagingen of problemen die de potentiële opdrachtgever voorziet en het begrijpen van de benodigde ondersteuning om deze aan te pakken, stelt je in staat jouw aanbod precies af te stemmen op hun behoeften. Dit kan betrekking hebben op een verscheidenheid aan ondersteuningen, van technologisch tot strategisch, en vereist een diepgaande analyse van de huidige en gewenste marktpositie van de klant, hun sterktes en zwaktes, en hun bedrijfscultuur.

Samenvattend, de 'T' van Tijdschema & Terging versterkt het belang van synchronisatie tussen jouw oplossingen en de strategische tijdlijnen en uitdagingen van de klant, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van een op maat gemaakte oplossing die zowel de onmiddellijke als de toekomstige behoeften van de klant adresseert.
U moet een item selecteren om door te gaan

Originaliteit & Opbrengst

Is jullie oplossing in staat om uniek en specifiek op de behoeften van de klant in te spelen, resulterend in meetbare positieve impact?

Prima
In orde
Onbekend
Gevaar!
De "O" van Originaliteit & Opbrengst benadrukt het belang van het aanbieden van unieke, op maat gemaakte oplossingen die direct inspelen op de specifieke behoeften en uitdagingen van de opdrachtgever. Deze aanpak gaat verder dan het simpelweg voldoen aan de basisvereisten door een waardepropositie te creëren die de opdrachtgever onderscheidende voordelen biedt, wat essentieel is in een concurrerende markt.

Originaliteit in een oplossing getuigt van een diep begrip van de opdrachtgever zijn situatie, innovatie in aanpak en de bereidheid om buiten de geijkte paden te treden. Dit wekt vertrouwen bij de opdrachtgever dat hun unieke uitdagingen serieus worden genomen en dat er grondig is nagedacht over de meest effectieve oplossing. Het demonstreert ook een niveau van aanpassingsvermogen en creativiteit, eigenschappen die klanten vaak zoeken in een langetermijnpartner.

De opbrengst van de oplossing, ofwel de tastbare resultaten en voordelen die de opdrachtgever zal ervaren, is even cruciaal. Het gaat hier niet alleen om de directe financiële winst, maar ook om de bredere impact op de organisatie, zoals efficiëntieverbeteringen, kwaliteitsverhogingen, risicovermindering en versterking van de marktpositie. Het is van belang om duidelijk te communiceren hoe de oplossing waarde toevoegt, niet alleen op de korte termijn maar ook hoe het bijdraagt aan de langetermijndoelstellingen van de klant.

Bij het beoordelen van de subjectieve factoren die een rol spelen in de besluitvorming, is het essentieel om de unieke kenmerken van de oplossing en de directe voordelen ervan voor de besluitvormers te belichten. Dit omvat het begrijpen van wat elk van deze stakeholders waardeert, wat hun specifieke behoeften zijn, en hoe de oplossing daaraan voldoet of zelfs overtreft.

Succes meten gaat verder dan alleen het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen; het omvat ook het beoordelen van de langdurige impact op de organisatie, de tevredenheid van de stakeholders en de mate waarin de oplossing heeft bijgedragen aan de algemene strategische doelen van de opdrachtgever. Dit houdt in dat er duidelijke, meetbare indicatoren moeten worden vastgesteld waarmee zowel de korte- als langetermijneffecten van de oplossing kunnen worden geëvalueerd.

Ten slotte is het essentieel om te begrijpen hoe de resultaten de verschillende leidinggevenden binnen de organisatie van de klant zullen beïnvloeden. Dit vereist een strategische benadering waarbij zowel de positieve als de potentiële negatieve implicaties worden geïdentificeerd en aangepakt, om ervoor te zorgen dat de oplossing breed gedragen wordt binnen de organisatie en dat eventuele bezwaren vroegtijdig worden aangepakt.

Samengevat, de "O" van Originaliteit & Opbrengst in de BOTSAUTO-methode onderstreept het belang van het bieden van innovatieve, op maat gemaakte oplossingen die duidelijke, meetbare resultaten opleveren en een significante, positieve impact hebben op de business van de opdrachtgever, terwijl tegelijkertijd alle betrokken leidinggevenden worden meegenomen in het proces voor een maximale buy-in.
U moet een item selecteren om door te gaan

Hebben ze bevestigd dat ze jouw oplossing/aanpak goed vinden?

Het vinden van consensus en overeenstemming bij het oplossen van problemen of het aangaan van een uitdaging is essentieel in elke professionele omgeving, omdat het helpt ervoor te zorgen dat alle stemmen in aanmerking worden genomen en dat de gekozen oplossing/aanpak brede steun krijgt. Overeenstemming betekent dat de teamleden er zich achter scharen, waardoor de implementatie gemakkelijker wordt en meer kans van slagen heeft. Bovendien bevordert het bereiken van overeenstemming over een oplossing en bijbehorende aanpak ook de samenwerking, versterkt het de relaties tussen de teamleden en kan het zelfs leiden tot betere ideeën dan een enkeling alleen had kunnen bedenken. Het bereiken van overeenstemming toont respect voor alle betrokken partijen en kan teams helpen samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.
U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij een goede referentie voor de geboden oplossing?

Goede referenties hebben voor je oplossing is belangrijk omdat het helpt geloofwaardigheid en vertrouwen op te bouwen in de conclusies die worden getrokken. Goede referenties leveren hard bewijs dat kan worden geverifieerd, evenals een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening. Ze helpen ook de nauwkeurigheid te waarborgen, aangezien ze mogelijke vooroordelen en mogelijke verbeterpunten in de aangeboden oplossingen aan het licht brengen. Dankzij goede referenties kunnen besluitvormers beter geïnformeerde beslissingen nemen op basis van betrouwbaar bewijs in plaats van intuïtie, vermoedens of je blauwe ogen. Ten slotte kunnen goede referenties voor een oplossing helpen om de toewijding en ernst aan te tonen waarmee de professionals moeilijke problemen aanpakken en creatieve oplossingen bieden.
U moet een item selecteren om door te gaan

Zijn ze al klant van jouw bedrijf voor andere oplossingen?

Het hebben van een klantenbestand van trouwe opdrachtgevers kan een belangrijk voordeel zijn voor elk bedrijf. Deze gevestigde opdrachtgevers zijn al bekend met je merk en hebben waarschijnlijk positieve ervaringen gehad in het verleden, waardoor ze waarschijnlijk weer bij je zullen kopen. Bovendien kunnen deze opdrachtgevers bereid zijn om verwijzingen of beoordelingen te geven die nog meer potentiële opdrachtgevers kunnen aantrekken. Zij hebben ook het potentieel om terugkerende kopers en langdurige loyaliteitsambassadeurs voor je bedrijf te worden. Bovendien zullen huidige opdrachtgevers die al bekend zijn met jouw product of dienst minder moeite kosten voor marketing en reclame dan het werven van nieuwe klanten. Hoewel het belangrijk is om voortdurend nieuwe strategieën voor klantenwerving te beoordelen om je klantenbestand uit te breiden, mag de waarde van bestaande opdrachtgevers niet over het hoofd worden gezien.
U moet een item selecteren om door te gaan

Is er overeenstemming over de voorwaarden die bij de geboden oplossing hoort?

Het is van groot belang er overeenstemming is over de (juridische) voorwaarden, omdat dit ervoor zorgt dat beide partijen op dezelfde lijn zitten en weten waar ze aan toe zijn. Dit zorgt voor duidelijkheid en transparantie, waardoor er geen miscommunicatie kan ontstaan. Met duidelijke verwachtingen in de voorwaarden, weten beide partijen precies wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor kunnen zij hun rol in het project efficiënter vervullen en hun verantwoordelijkheden na komen. Daarnaast kan overeenstemming over de voorwaarden helpen bij het opbouwen van vertrouwen en respect tussen beide partijen. Hierdoor kan er een positievere en productievere samenwerking ontstaan. Het is dus van groot belang om tijdens de onderhandelingen duidelijke en heldere voorwaarden te definiëren of te aanvaarden, om ervoor te zorgen dat er geen onduidelijkheden of onzekerheden zijn en om een succesvol resultaat te behalen.
U moet een item selecteren om door te gaan

Heeft de potentiële opdrachtgever een voorkeur voor jouw bedrijf?

Het is essentieel voor het succes van een bedrijf om een loyaal klantenbestand te vergaren. Een potentiële opdrachtgever die kiest voor jouw bedrijf boven de concurrentie, is meer geneigd om consequent voor jouw producten of diensten te kiezen. Dit kan leiden tot een grotere winst en een versterking van de reputatie van je bedrijf.Mond-tot-mondreclame, een zeer effectief marketinginstrument, is vaak een gevolg van de voorkeur van opdrachtgevers. Deze vorm van reclame wordt vaak als betrouwbaarder beschouwd dan traditionele vormen, waardoor de reputatie van je bedrijf verder wordt versterkt.Het is daarom van groot belang om alle mogelijke middelen in te zetten om ervoor te zorgen dat potentiële opdrachtgevers een zo groot mogelijke voorkeur hebben voor de diensten die jouw bedrijf levert. Dit kan door professioneel te communiceren, een grondige begrip te hebben van de behoeftes van de opdrachtgever en het aanbieden van unieke oplossingen.
U moet een item selecteren om door te gaan

Is de bestaande leverancier een concurrent?

Wanneer een bedrijf een contract wil binnenhalen, is het essentieel om de capaciteiten en de concurrentiepositie van de bestaande leverancier te evalueren. Weten of een bestaande leverancier ook een potentiële concurrent voor deze aanbieding is, kan waardevolle inzichten opleveren. Deze kennis zal je helpen de concurrentie beter te begrijpen, in termen van prijsstructuur, tijdschema van het voorstel en kwaliteit van het product of de dienst. Bovendien kan het duidelijk maken op welke gebieden de bestaande leverancier een voordeel heeft, zodat jouw aanbieding op passende wijze kan worden aangepast om deze kwesties aan te pakken en een succesvol resultaat te garanderen. Als je uiteindelijk weet wat de andere spelers doen, heb je een voorsprong op je concurrenten wanneer je beslist hoe je jouw voorstel het beste kunt presenteren en de deal kunt binnenhalen.
U moet een item selecteren om door te gaan

Heeft de concurrentie een uniek of overweldigend voordeel?

Een bedrijf kan geïnteresseerd zijn in weten of een concurrent een uniek of overweldigend voordeel heeft omdat het kan helpen om de deal toch te winnen. Hieronder staan een paar manieren waarop dit kan gebeuren:
 1. Countering the Advantage: Als je weet welk voordeel een concurrent heeft, kun je je eigen propositie aanpassen om dat voordeel te neutraliseren of te overtreffen. Dit kan betekenen dat je jouw eigen producten of diensten aanpast, of dat je de prijs of de leveringsvoorwaarden aanpast.
 2. Differentiating Yourself: Als je weet dat een concurrent een uniek voordeel heeft, kun jij je onderscheiden door op een andere manier uniek te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een andere service, een ander type garantie, of een betere klantenservice.
 3. Leveraging relationships: Als je weet dat een concurrent een overweldigend voordeel heeft, kun je andere (verkoop-)kanalen gebruiken om de deal toch te winnen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een beter netwerk van leveranciers of klanten, of door het gebruik van een joint venture.
 4. Out-innovating: Als je weet dat een concurrent een overweldigend voordeel heeft, kun jij jezelf onderscheiden door sneller en beter te innoveren dan de concurrent.
In samenvatting kan je zo meer inzicht krijgen in hoe de concurrenten werken, en zo een specifiek plan opstellen om deze concurrenten tegen te gaan, en zo een deal toch te winnen. Het is belangrijk om te weten dat deze aanpak niet altijd gegarandeerd succes geeft en het is daarom belangrijk om een afgewogen beslissing te nemen.
U moet een item selecteren om door te gaan

Zijn er huidige relatieproblemen?

Om verschillende redenen wil je weten of er relatieproblemen zijn tussen jouw bedrijf en het bedrijf waarmee je zaken wilt doen:
 1. De context begrijpen: Kennis over relatieproblemen kan waardevolle context bieden voor toekomstige zakelijke transacties. Het kan je helpen te anticiperen op potentiële uitdagingen en onderliggende problemen aan te pakken voordat het grote obstakels worden.
 2. Onderhandelingen verbeteren: Als er bestaande relatieproblemen zijn, kan dat onderhandelingen bemoeilijken omdat vertrouwen en samenwerking kunnen ontbreken. Door het probleem te begrijpen, kan je voorbereid aan tafel komen met oplossingen en ideeën om deze uitdagingen te overwinnen en vooruitgang te boeken.
 3. Betere uitvoering: Als er relatieproblemen zijn, kan het voor de bedrijven moeilijker worden om de voorwaarden van een overeenkomst effectief uit te voeren. Door de problemen te kennen, kan je met het andere bedrijf samenwerken om manieren te vinden om deze moeilijkheden te overwinnen en de succesvolle uitvoering van de zakelijke deal te garanderen.
 4. Perspectief op lange termijn: Relatieproblemen kunnen de langetermijnvooruitzichten van een zakelijke relatie schaden. Door deze problemen van tevoren te kennen, kan je stappen ondernemen om ze aan te pakken, zodat de relatie voor de toekomst behouden blijft.
 5. Risicobeheer: Inzicht in relatieproblemen kan je helpen het risico van zakendoen met het andere bedrijf te beoordelen, en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om eventuele negatieve gevolgen voor het bedrijf te beperken.
In het algemeen is het belangrijk dat je je bewust bent van mogelijke relatieproblemen voordat je een zakelijke overeenkomst sluit, zodat je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen, kunt anticiperen op uitdagingen en proactieve stappen kunt ondernemen om eventuele obstakels te overwinnen.
U moet een item selecteren om door te gaan

Draagt deze verkoopkans voldoende bij aan de doelstelling?

Het is belangrijk om te weten of een verkoopkans voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van je bedrijf omdat dit kan helpen om te bepalen of het verstandig is om tijd, middelen en energie te investeren in deze verkoopkans. Hieronder staan een paar redenen waarom:
 • Prioritering: Jouw bedrijf heeft vaak verschillende verkoopkansen en kan niet alles tegelijk doen. Door te weten of een verkoopkans bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, kan je besluiten welke verkoopkansen je prioriteit moet geven en welke je beter kunt laten gaan.
 • Resource Allocatie: Het verkopen van een product of dienst vereist middelen, zoals tijd, geld en personeel. Als een verkoopkans niet voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, is het wellicht niet de moeite waard om deze middelen te investeren.
 • Alignement met strategie: Je wilt weten of een verkoopkans bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf omdat dit helpt bij het bepalen of de verkoopkans in lijn is met de algehele strategie en doelen.
 • Risicobeheer: Als een verkoopkans niet voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, kan jouw bedrijf besluiten om niet verder te gaan met deze verkoopkans, dit helpt om te voorkomen dat jouw bedrijf te veel risico neemt.
 • Realistische verwachtingen: Door te beoordelen of een verkoopkans voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, kan het realistische verwachtingen hebben over het potentiële resultaat van de verkoopeffort. Dit helpt jouw bedrijf om zijn budget en planning beter te beheren.

In het algemeen helpt het evalueren of een verkoopkans voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf om de juiste beslissing te nemen over of het zinvol is om tijd en middelen te investeren in deze verkoopkans.

U moet een item selecteren om door te gaan

Kun je de omvang specificeren en beoordelen of deze verkoopkans qua grootte en aard past binnen jullie portfolio?Het is belangrijk om te weten of het potentieel groot genoeg, omdat dit kan helpen om te bepalen of deze kans een waardevolle investering is voor jouw bedrijf. Hieronder staan enkele redenen waarom:
 1. Waarschijnlijkheid van succes: Door het potentieel te evalueren, kan jouw bedrijf een inschatting maken van de kans op succes. Als het potentieel groot is, is de kans ook groter dat jouw bedrijf een grote kans heeft op succes.
 2. Waarde van de klant: Als een opdrachtgever een groot potentieel heeft, betekent dit dat jouw bedrijf waarschijnlijk veel waarde uit deze klant kan halen. Dit kan bijvoorbeeld komen door grotere opdrachten, meerdere verkoopkansen of een langere relatie met de klant.
 3. Duurzaamheid van de kans: Een opdrachtgever met een groot potentieel kan een duurzamere kans zijn voor jouw bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld komen door de grootte van het bedrijf, de continuïteit van hun business of hun groeipotentieel in de toekomst.
 4. Risicobeheer: Als het potentieel van een opdrachtgever groot is, is de kans groter dat deze klant waardevol is voor jouw bedrijf op lange termijn. Dit kan helpen om het risico van de verkoopinspanningen te beperken.
 5. Return on Investment (ROI): Als een opdrachtgever groot potentieel heeft, kan dit helpen bij het berekenen van de potentiële ROI van de verkoopinspanningen. Dit kan jouw bedrijf helpen om te beslissen of de kosten van de verkoopinspanningen de potentiële opbrengsten waard zijn.
In het algemeen, helpen deze factoren om te bepalen of de verkoopkans waardevol is voor jouw bedrijf en of het zinvol is om tijd, geld en energie in deze kans te steken. Het is belangrijk om te realiseren dat niet alleen groot potentieel van een klant bepalend is, maar ook de grootte van de kans moet worden geëvalueerd, de algemene markt, de geschiktheid van de producten of diensten en andere factoren die kunnen bijdragen aan een succesvolle zakelijke relatie.Kortom, het is belangrijk te bepalen of het potentieel groot genoeg is wanneer tijd, geld en energie in een verkoopkans wordt geïnvesteerd, omdat het jouw bedrijf kan helpen de kans op succes, de waarde van de klant, de duurzaamheid van de kans, het risicobeheer en de evaluatie van het rendement op investering te beoordelen. Het is belangrijk om een holistische benadering te hanteren en meerdere factoren in overweging te nemen, niet alleen het potentieel van de klant. Door dit te doen kan jouw bedrijf beter geïnformeerde beslissingen nemen over welke kansen moeten worden nagestreefd en waar de middelen het best kunnen worden ingezet.
U moet een item selecteren om door te gaan

Kun je de benodigde middelen en afhankelijkheden managen, incl. de rol van de opdrachtgever?

Het is namelijk niet zinvol om tijd, geld en energie te steken in een verkoopkans waar je uiteindelijk toch de resources nauwelijks voor hebt om het uit te voeren, omdat dit betekent dat je een groot deel van je middelen verspilt aan iets dat je toch niet kunt realiseren. Dit kan leiden tot teleurstelling en demotivatie, en kan bovendien leiden tot een slechte reputatie als je niet in staat bent om de verkoopkans te realiseren. In plaats daarvan is het beter om je verkoopkansen zorgvuldig te evalueren en te bepalen of je de benodigde middelen en vaardigheden hebt om ze succesvol uit te voeren voordat je besluit om tijd, geld en energie in de kans te steken. Als je besluit om door te gaan, moet je een realistisch plan maken en de benodigde middelen verkrijgen of ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je samenwerkt met andere partijen of dat je extra investeert in opleiding en training. Het is ook belangrijk om te onthouden dat soms, zelfs als je niet alle benodigde middelen hebt, het nog steeds zinvol kan zijn om een verkoopkans te verkennen. Dit kan helpen om te leren over een nieuwe oplossing, dienst of een nieuwe markt, die in de toekomst waardevol kan blijken te zijn voor je bedrijf. In samenvatting, de reden waarom het niet zinvol is om tijd, geld en energie te steken in een verkoopkans waar je uiteindelijk toch de resources nauwelijks voor hebt om het uit te voeren, is dat dit kan leiden tot een slechte reputatie, en dat dit verspilde middelen zijn die je kan gebruiken voor verkoopkansen waar je wel de middelen voor hebt.
U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij de potentiële opdrachtgever gevraagd: "Wat kan de deal nog stoppen?"

U moet een item selecteren om door te gaan

Hoe beoordeel je het vertrouwen en de verstandhouding met de besluitvormers; zijn er punten van zorg?

Een slechte geschiedenis of een slechte verstandhouding met de besluitvormers heeft natuurlijk invloed op je kansen om de deal ook daadwerkelijk te sluiten. Als er een slechte geschiedenis of verstandhouding bestaat, kan dit leiden tot wantrouwen, afkeer of een gebrek aan vertrouwen in jouw product of dienst. Dit kan leiden tot een afwijzing van jouw aanbod, zelfs als het een goede match zou zijn voor hun behoeften. Daarnaast kan het bestaan van een slechte geschiedenis of verstandhouding ook leiden tot extra uitdagingen in de verkoopcyclus, zoals het overwinnen van bezwaren of het opbouwen van een relatie van vertrouwen. Dit kan de verkoopcyclus vertragen en de kans op succes verminderen. Als je weet dat er een slechte geschiedenis of verstandhouding bestaat, kun je er rekening mee houden en er proactief naar handelen. Bijvoorbeeld door het opzetten van een plan om de relatie te verbeteren, het aanbieden van een oplossing voor een eerder ontstaan probleem of het benadrukken van veranderingen die zijn doorgevoerd.
U moet een item selecteren om door te gaan

Is iemand bij de besluitvormers nieuw in zijn of haar functie?

Als een besluitvormer nieuw is in zijn of haar functie, kan dit betekenen dat ze nog aan het leren zijn over de interne processen en de specifieke behoeften van de organisatie. Dit kan leiden tot een vertraging in het besluitvormingsproces, omdat ze meer tijd nodig hebben om informatie te verzamelen en inzicht te krijgen in de situatie. Daarnaast kan een nieuwe besluitvormer ook meer open staan voor nieuwe ideeën en oplossingen, omdat ze nog niet vastzitten in bestaande manieren van werken. Dit kan jouw kans verhogen om jouw product of dienst aan te bieden als een nieuwe en innovatieve oplossing. Als laatste kan het ook van belang zijn om te weten of een besluitvormer nieuw is in zijn of haar functie omdat dit kan aangeven dat er wellicht een verandering of een heroriëntatie gaande is binnen de organisatie. Dit kan jouw kans verhogen om uw aanbod aan te passen aan deze veranderingen en zo een betere match te zijn met de huidige behoeften van de organisatie.
U moet een item selecteren om door te gaan

Is er een extern bureau/adviseur betrokken bij de beslissing?

Het kan in sommige gevallen niet voordelig zijn voor een verkoper als een potentiële opdrachtgever een extern bureau heeft ingeschakeld om een selectietraject te begeleiden, omdat dit kan leiden tot extra concurrentie en een grotere drempel om uw product of dienst aan de opdrachtgever aan te bieden.Als een extern bureau ingeschakeld is, kan dit betekenen dat er al een groot aantal leveranciers zijn bekeken en dat het moeilijker zal zijn om uw product of dienst te onderscheiden. Dit kan leiden tot een grotere concurrentie en een grotere uitdaging om de aandacht van de opdrachtgever te krijgen.Daarnaast kan het ook betekenen dat de opdrachtgever al een goede relatie heeft met het bureau of dat de opdrachtgever vertrouwt op de expertise van het bureau. Dit kan betekenen dat u extra overtuigingskracht nodig heeft om uw product of dienst aan te bieden en dat u meer tijd moet investeren in het opbouwen van een relatie met de opdrachtgever.Daarnaast, is het mogelijk dat het extern bureau een vast tarief krijgt voor de begeleiding van het selectietraject, ongeacht de uitkomst. Hierdoor kan het bureau minder gemotiveerd zijn om een nieuwe leverancier te selecteren, omdat dit geen directe financiële voordelen oplevert.Al met al, het inschakelen van een extern bureau voor een selectietraject kan in sommige gevallen niet voordelig zijn voor een verkoper, omdat dit kan leiden tot extra concurrentie, grotere drempel om uw product of dienst aan te bieden en een grotere uitdaging om de aandacht van de opdrachtgever te krijgen.
U moet een item selecteren om door te gaan

Heb je de behoeften van de beslissers ingevuld?

Door de persoonlijke behoefte van besluitvormers te begrijpen en hierop in te spelen, kun je aantonen dat je begrijpt wat hun specifieke uitdagingen en doelen zijn. Dit kan helpen om vertrouwen en relaties op te bouwen met deze besluitvormers en hen ervan te overtuigen dat jouw product of dienst een oplossing biedt voor hun specifieke problemen. Hierdoor is de kans groter dat zij besluiten om met jou zaken te doen en een aankoop te doen. Bovendien, het tonen van inzicht in hun specifieke situatie kan ook helpen om eventuele bezwaren of twijfels die ze hebben te adresseren voordat ze opduiken en zo de kans op succesvolle verkoop groter te maken.
U moet een item selecteren om door te gaan

Is het budget realistisch?

Het is van groot belang dat het budget van de opdrachtgever realistisch en haalbaar is, aangezien dit van invloed is op de haalbaarheid en uitvoering van het project. Onrealistische budgetten kunnen leiden tot problemen tijdens de uitvoering van het project en ontevredenheid bij de opdrachtgever. Dit kan resulteren in vertragingen of zelfs mislukking van het project. Door voorafgaand aan de planning te bepalen of het budget realistisch en haalbaar is, kan er een realistische planning worden gemaakt, waardoor het project succesvol uitgevoerd kan worden.
U moet een item selecteren om door te gaan

Ben je veel duurder dan de concurrentie?

Het begrijpen van de waarde van jouw producten of diensten en hoe deze zich verhouden tot de markt is van groot belang voor jouw zakelijke besluitvorming. Door inzicht te hebben in of jouw prijzen hoger zijn dan die van jouw concurrenten, kun je gerichter en strategisch handelen. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het bepalen of een product of dienst overpriced is, welk deel van jouw klantenbestand in staat is om dat te betalen en waar er kansen liggen om de winstgevendheid te verhogen door een betere waardepropositie aan te bieden.Daarnaast is het continu monitoren van de prijzen binnen jouw sector belangrijk om zelfgenoegzaamheid te voorkomen en op de hoogte te blijven van de huidige trends in een snel veranderende economie. Dit helpt organisaties om hun concurrentiepositie te analyseren en te begrijpen en hun zakelijke beslissingen daarop af te stemmen.
U moet een item selecteren om door te gaan

Heb jij de eisen van de besluitvormers begrepen?Het begrijpen van de eisen van besluitvormers is van groot belang om een verkoopkans te winnen, omdat het je in staat stelt om je product of dienst aan te bieden op een manier die aansluit op hun specifieke behoeften. Door de eisen van de besluitvormers te begrijpen, kun je aantonen dat je begrijpt wat hun specifieke uitdagingen en doelen zijn en dat je een oplossing hebt die daarop aansluit. Dit kan helpen om vertrouwen en relaties op te bouwen met deze besluitvormers en hen ervan te overtuigen dat je product of dienst een oplossing biedt voor hun specifieke problemen. Hierdoor is de kans groter dat zij besluiten om met je zaken te doen en een aankoop te doen. Daarnaast, als je de eisen van de besluitvormers begrijpt, kun je je product of dienst ook aanbieden met specifieke features en functionaliteiten die aansluiten op hun eisen. Dit kan helpen om eventuele bezwaren of twijfels die ze hebben te adresseren voordat ze opduiken en zo de kans op succesvolle verkoop groter te maken.
U moet een item selecteren om door te gaan

Is de urgentie van het probleem duidelijk gekoppeld aan de directe voordelen en resultaten die onze oplossing biedt?

Door de urgentie van het probleem expliciet te verbinden met de specifieke voordelen en resultaten van onze oplossing, benadrukken we niet alleen ons begrip van de directe behoeften en uitdagingen van de besluitvormers, maar tonen we ook aan hoe onze oplossing een cruciale en tijdige impact kan hebben op hun huidige situatie. Dit helpt om de noodzaak van een snelle en effectieve actie te onderstrepen, waardoor de waarde en relevantie van onze oplossing in de ogen van de opdrachtgever toenemen. Het legt de nadruk op de directe aansluiting van onze oplossing bij hun meest dringende problemen, waardoor de kans op een succesvolle verkoop aanzienlijk wordt vergroot door de urgentie en het onmiddellijke voordeel van de oplossing te benadrukken.
U moet een item selecteren om door te gaan

Begrijpen de besluitvormers de ROI in relatie tot de businesscase?

Het is cruciaal voor een salesprofessional om te begrijpen waarom besluitvormers de ROI (Return on Investment) moeten begrijpen in relatie tot de business case:
 • Besluitvorming: Besluitvormers gebruiken de ROI om de financiële voordelen van een investering af te wegen tegen de kosten. Een duidelijk inzicht in de ROI helpt hen om geïnformeerde beslissingen te nemen over het al dan niet doorgaan met een project of aankoop.
 • Prioritering van Investeringen: Door de ROI te begrijpen, kunnen besluitvormers prioriteit geven aan projecten met de hoogste potentiële opbrengst, wat essentieel is voor het effectief toewijzen van beperkte middelen.
 • Communicatie en Overtuiging: Als salesprofessional helpt het begrijpen en duidelijk communiceren van de ROI je om de waarde van je product of dienst aan te tonen. Dit is cruciaal om besluitvormers te overtuigen van de voordelen van een investering.
 • Langetermijnrelaties: Door te focussen op projecten met een sterke ROI, bouw je vertrouwen op en creëer je langetermijnrelaties met klanten, omdat je laat zien dat je hun zakelijke succes voorop stelt.
 • U moet een item selecteren om door te gaan

  Heeft de opdrachtgever onze waardepropositie en aanpak geaccepteerd?

 • Begrip van de Waardepropositie: Het is essentieel dat potentiële opdrachtgevers het algemene kader en de waardepropositie van je aanbod begrijpen en accepteren. Dit zorgt ervoor dat zij duidelijk zien hoe jouw product of dienst hun specifieke problemen oplost of hun behoeften vervult.
 • Effectieve Besluitvorming: Als een potentiële opdrachtgever de waarde van je aanbod erkent, kunnen zij sneller en met meer vertrouwen beslissingen nemen. Dit versnelt het verkoopproces en verhoogt de kans op een succesvolle deal.
 • Langetermijnrelaties: Wanneer klanten de waarde van je aanbod begrijpen en accepteren, legt dit de basis voor een sterke, langdurige relatie. Dit kan leiden tot herhaalaankopen, aanbevelingen en een stabiele klantenbasis.
 • Afstemming van Verwachtingen: Door ervoor te zorgen dat de klant de waardepropositie accepteert, zorg je voor een duidelijke afstemming van verwachtingen. Dit vermindert de kans op misverstanden en ontevredenheid na de aankoop.
 • Kortom, het is van cruciaal belang dat potentiële opdrachtgevers de waarde van je aanbod begrijpen en accepteren, omdat dit leidt tot betere besluitvorming, sterkere klantrelaties, en uiteindelijk tot meer succes in de verkoop.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Zijn de plannen van de potentiële opdrachtgever realistisch?

 • Succesvolle implementatie: Realistische plannen van een potentiële opdrachtgever zijn essentieel voor de succesvolle implementatie van een product of dienst. Onrealistische verwachtingen kunnen leiden tot teleurstellingen en falen in de uitvoering.
 • Duurzame klantrelaties: Wanneer de plannen van een opdrachtgever realistisch zijn, is de kans groter dat de resultaten overeenkomen met de verwachtingen. Dit bevordert tevredenheid en vertrouwen, wat cruciaal is voor het opbouwen van langdurige klantrelaties.
 • Meetbare resultaten: Realistische plannen maken het mogelijk om duidelijke, meetbare doelstellingen te stellen. Dit helpt zowel de verkoper als de klant om de voortgang en de impact van de oplossing effectief te beoordelen.
 • Reputatie en geloofwaardigheid: Door te werken met klanten die realistische plannen hebben, bescherm je de reputatie van je bedrijf. Het succesvol nakomen van beloftes versterkt je geloofwaardigheid in de markt.
 • Kortom, realistische plannen van potentiële opdrachtgevers zijn cruciaal voor het waarborgen van succesvolle implementaties, het opbouwen van duurzame relaties, het bieden van meetbare resultaten en het handhaven van een sterke bedrijfsreputatie.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is de beslissing of implementatie te ver weg om de moeite waard te zijn?

  Het investeren van tijd en energie in een verkoopkans die ver in de toekomst ligt kan betekenen dat er minder tijd en energie beschikbaar is om te werken aan verkoopkansen die op de korte termijn bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Hierdoor kan de focus op de verkoopkans die ver in de toekomst ligt ten koste gaan van de focus op verkoopkansen die op de korte termijn bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Echter, dit betekent niet dat verkoopkansen die ver in de toekomst ligt helemaal niet interessant zijn. Er kan nog steeds waarde zijn in het ontwikkelen van deze verkoopkansen, zoals het opbouwen van relaties met potentiële opdrachtgevers, het identificeren van specifieke behoeften van potentiële opdrachtgevers, of het ontwikkelen van een gedetailleerd aanbod. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken tussen de waarde van een verkoopkans die ver in de toekomst ligt en de waarde van andere verkoopkansen die op de korte termijn bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Door dit proces kan het bedrijf beslissen welke verkoopkansen het prioriteit moet geven en waar het tijd en energie in moet steken om een succesvolle verkoop te realiseren.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Welke subjectieve factoren spelen een rol?  Als verkoper is het belangrijk om te begrijpen wat de besliscriteria zijn van de potentiële opdrachtgever, zowel formeel als informeel. Formele besliscriteria zijn specifieke eisen en wensen die de opdrachtgever heeft, zoals een bepaald budget, levertijd of technische specificaties. Informele besliscriteria zijn minder duidelijke criteria, zoals de relatie met de opdrachtgever, het gevoel dat de opdrachtgever heeft over de oplossing of het bedrijf. Door te weten wat de besliscriteria zijn, kun je je eigen unieke voordelen verbinden aan deze criteria. Dit kan helpen om de opdrachtgever te overtuigen dat jij de beste keuze bent voor hun specifieke problemen of wensen. Bijvoorbeeld, als de opdrachtgever op zoek is naar een oplossing binnen een bepaald budget, kun je je eigen unieke voordelen benadrukken, zoals de prijs-kwaliteit verhouding van je product of dienst. Daarnaast, door je eigen unieke voordelen te verbinden aan de informele besliscriteria, kan je helpen om een emotionele band te creëren met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld, als de opdrachtgever zoekt naar een verkoper die hen begrijpt en betrouwbaar is, kun je je eigen unieke voordelen benadrukken, zoals je jarenlange ervaring in de branche of je grote klanttevredenheid.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heeft de klant tijd besteed aan het onderzoeken van je sterke punten?

  Als verkoper is het een belangrijk signaal als een potentiële opdrachtgever de tijd neemt om jouw sterke punten en unieke voordelen te onderzoeken. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in wat je te bieden hebt en dat ze serieus overwegen om met je in zee te gaan. Het is een goed teken dat ze de moeite nemen om hun onderzoek te doen en dat ze zich bewust zijn van de waarde die je kan leveren. Er zijn enkele tekenen waaruit blijkt dat een potentiële opdrachtgever jouw sterke punten en unieke voordelen onderzoekt. Hieronder staan enkele voorbeelden:
  1. Ze vragen specifiek naar referenties of voorbeelden van je eerdere projecten. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in hoe je oplossingen hebt geleverd voor andere opdrachtgevers en hoe je hun specifieke problemen hebt opgelost.
  2. Ze vragen om een gedetailleerde informatie of een presentatie. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in hoe je oplossing er precies uit ziet en hoe je de waarde van je oplossing gaat meten.
  3. Ze vragen om een demo of een proef. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in hoe je oplossing werkt in de praktijk en hoe je de waarde van je oplossing gaat demonstreren.
  4. Ze vragen om een gesprek met specifieke medewerkers of experts. Dit betekent dat ze geïnteresseerd zijn in hoe je oplossing specifiek aansluit bij hun specifieke eisen of wensen en hoe je de waarde van je oplossing gaat toelichten.
  In samenvatting, als een potentiële opdrachtgever de tijd neemt om jouw sterke punten en unieke voordelen te onderzoeken, is dat een belangrijk signaal dat ze geïnteresseerd zijn in wat je te bieden hebt. Hierdoor kan je jezelf beter positioneren en de kans op een verkoop verhogen.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Conclusie

  Met een score van [total] heb je echt nog wel wat werk te doen. Denk goed na of je (nog meer) resources van de organisatie wilt gaan inzetten.Tip: Bekijk goed wat je zelf kunt doen om de scoringskans te verhogen alvorens de rest van de organisatie er (nog meer) bij te gaan betrekken.
  Met een score van [total] ben je op de goede weg. Er zijn echt nog wel wat zaken voor verbetering vatbaar, maar het is gerechtvaardigd om resources van de organisatie te gaan inzetten. Wellicht heb je wel nog wat overtuigingskracht naar je collega's nodig en dien je nog een beroep te doen op verduidelijking vanuit de klantrelatie. Succes!
  Een score van maar liefst [total]! Wauw! Hier hoef je natuurlijk niet lang over na te denken. Go go go! Waar wacht je nog op? Succes met het binnenhalen van de deal! Succeswensen die je gezien de score waarschijnlijk niet nodig zult hebben.
  Een score van maar liefst [total]! Er is geen enkele onzekerheid meer....weet je zeker dat je de getekende opdracht niet al in je la hebt liggen?
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Budget

  Heb je een volledig inzicht in het beschikbare budget, inclusief de herkomst en flexibiliteit, om te garanderen dat jouw projectvoorstel realistisch, competitief, en volledig afgestemd is op de financiële mogelijkheden en doelstellingen van de opdrachtgever?

  Je hebt gekozen voor "[item-4971_title][item-4974_title][item-4972_title][item-4973_title]", kun je dat nader toelichten?  U moet een item selecteren om door te gaan

  Oplossing

  Biedt jullie oplossing een unieke waardepropositie die precies aansluit bij de specifieke behoeften van de opdrachtgever, met duidelijke voordelen boven de concurrentie, en is er overeenstemming bereikt over deze oplossing?

  Je hebt gekozen voor "[item-5131_title][item-5134_title][item-5132_title][item-5133_title]", kun je dat nader toelichten?  U moet een item selecteren om door te gaan

  Tegenstand & Tegenwerping

  Beschikken jullie over de nodige voorbereiding en capaciteit om de verwachte bezwaren en tegenstand van de opdrachtgever doeltreffend te adresseren en de gevolgen van een ongeschikte oplossing te beperken?

  Je hebt gekozen voor "[item-5137_title][item-5140_title][item-5138_title][item-5139_title]", kun je dat nader toelichten?  U moet een item selecteren om door te gaan

  Situatie & Schaalgrootte

  Hebben jullie de situatie, marktpositie, en groeipotentieel van de potentiële opdrachtgever grondig geanalyseerd en stemt deze verkoopkans strategisch overeen met jullie bedrijfsdoelstellingen en capaciteiten?

  Je hebt gekozen voor "[item-5144_title][item-5146_title][item-5143_title][item-5145_title]", kun je dat nader toelichten?  U moet een item selecteren om door te gaan

  Autoriteit

  Hebben jullie een duidelijk beeld van de besluitvormingsstructuur en de sleutelfiguren binnen de organisatie van de potentiële opdrachtgever, en zijn jullie in staat om effectief op hun behoeften en criteria in te spelen?

  Je hebt gekozen voor "[item-5149_title][item-5152_title][item-5150_title][item-5151_title]", kun je dat nader toelichten?  U moet een item selecteren om door te gaan

  Urgentie

  Is de urgentie van het probleem duidelijk gecommuniceerd en erkend door de besluitvormers, en begrijpen zij de ROI en noodzaak van jullie oplossing binnen hun huidige bedrijfscontext?

  Je hebt gekozen voor "[item-5156_title][item-5158_title][item-5155_title][item-5157_title]", kun je dat nader toelichten?  U moet een item selecteren om door te gaan

  Tijdschema & Terging

  Sluiten jullie voorgestelde oplossingen en tijdlijnen naadloos aan bij de uitdagingen en het tijdschema van de opdrachtgever, en zijn deze geaccepteerd als haalbaar en waardevol?

  Je hebt gekozen voor "[item-5161_title][item-5164_title][item-5162_title][item-5163_title]", kun je dat nader toelichten?  U moet een item selecteren om door te gaan

  Originaliteit & Opbrengst

  Is jullie oplossing in staat om uniek en specifiek op de behoeften van de klant in te spelen, resulterend in meetbare positieve impact?

  Je hebt gekozen voor "[item-5167_title][item-5170_title][item-5168_title][item-5169_title]", kun je dat nader toelichten?  U moet een item selecteren om door te gaan

  Weten de besluitvormers dat er een beslissing moet worden genomen?

  Het benadrukken van de noodzaak om een besluit te nemen helpt bij het verminderen van twijfel of onzekerheid bij de besluitvormers. Indien zij zich bewust zijn dat er een besluit genomen dient te worden, zullen zij zich genoodzaakt voelen om een beslissing te nemen en niet blijven aarzelen. Door de besluitvormer bewust te maken van de noodzaak om een besluit te nemen, kan dit dus helpen om de verkoopcyclus te versnellen en de kans op slagen te verhogen.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting


  U moet een item selecteren om door te gaan

  Echt gevraagd?

  Heb je de onderstaande vragen echt gevraagd aan de klant?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Echt gevraagd?

  Heb je de onderstaande vragen echt gevraagd aan jezelf? Vul dan hier de antwoorden op de vragen in.

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Gunfactor & Klik

  Draagt jouw gunfactor en zakelijke klik nog een steentje bij aan het extra afdekken van het risico? Brengt je gunfactor en klik je in de buurt van de 100%? Indien je de gunfactor hebt, hoeveel draagt dit in jouw ogen dan bij in het percentage risicodekking?
  Alle voorgaande onderdelen ten spijt, uiteindelijk is het hebben van de gunfactor en zakelijke klik het meest belangrijk. De behoefte om deze zakelijke klik te vinden in relaties groeit daardoor ook sterk. Het begint bij de zachte kant van selecteren, gelijke polen trekken elkaar aan. Leg daarom de focus op het intermenselijke contact, om een duurzame relatie op te bouwen moeten persoonlijkheden bij elkaar passen. Het gaat ook over gevoel, de gutfeeling, de kunst van het interpreteren van dit onderbuikgevoel. Aandacht geven aan intermenselijk contact kost tijd. Werken met plezier begint bij samenwerking met iemand waar je een persoonlijke klik mee voelt. Dan werk je sneller vanuit vertrouwen.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Maak je eerst een offerte of direct een opdrachtbevestiging?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Compensatie op z'n plaats?

  Heb je in gedachten de opdracht al binnen? Maakt je sterke overtuiging, je enthousiasme, je ondernemerschap én drive dat negatieve aspecten uit voorgaande onderdelen écht wel (deels) te compenseren zijn? Kun je dat ook overbrengen naar alle belanghebbenden? Ja? Dat telt!!
  U moet een item selecteren om door te gaan

  En? Is er iets dat de deal nog kan stoppen?  U moet een item selecteren om door te gaan

  Bezoek- en/of gesprekverslag(-en) onderdeel van je plan?

  Heb of ga je professionele bezoek- of gespreksverslag(-en) van je klantgesprekken maken en delen met de potentiële opdrachtgever met daarin de overeengekomen volgende stappen? (je kunt een afgeleide van BOTSAUTO ook als bezoekverslag gebruiken, neem daarvoor contact met ons op)
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is het actieplan samen met het interne team ontwikkeld?

  Een actieplan, overeengekomen met het interne team, is cruciaal voor het verhogen van de verkoopkansen. Dit zorgt voor eenheid en duidelijkheid over de benodigde stappen om de verkoop af te ronden. Het plan helpt ook knelpunten en uitdagingen te identificeren en aan te pakken, waardoor de kans op succes toeneemt en het team zich aan het plan committeert.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Beschik je over een betrouwbare coach?

  Beschik je over een betrouwbare coach (binnen de DMU) en mag je er derhalve op vertrouwen dat je eerlijke feedback krijgt op de 'Project One-Pager' en je voorstel?
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Ga je een interne kick-off beleggen met het volledige team?

  Een goede interne kick-off dient aan een aantal zaken te voldoen:
  1. Er moet duidelijkheid zijn over de doelstellingen en verwachtingen van de salesopportunity
  2. Er moet een heldere rollenverdeling zijn tussen de verschillende afdelingen en teamleden die betrokken zijn bij de opportunity
  3. Er moet een plan zijn voor hoe de opportunity benaderd gaat worden, inclusief de benodigde middelen en mensen
  4. Er moeten afspraken zijn gemaakt over de communicatie tijdens de gehele salesproces
  5. Er moet aandacht zijn voor eventuele risico's en hoe hiermee om te gaan
  6. Er moet een duidelijke follow-up-procedure zijn voor na de verkoop

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Stem je de communicatie in de 'Project One-Pager' eerst af met het dealteam?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Ga je de klant helpen bij het (verder) ontwikkelen van de business case?

  De waarde van het gezamenlijk ontwikkelen van de business case is enorm! Hier zijn enkele kernpunten:
 • Partnerschap boven transactie: Door samen te werken aan de ontwikkeling van een businesscase, positioneer je jezelf als een partner in plaats van alleen een leverancier. Dit bouwt vertrouwen en loyaliteit op, wat essentieel is voor langdurige zakelijke relaties.
 • Begrip van klantbehoeften: Het helpt je om diepgaand inzicht te krijgen in de specifieke behoeften, uitdagingen en doelstellingen van de klant, wat leidt tot meer gepersonaliseerde en effectieve oplossingen.
 • Oplossingsgericht: Door actief bij te dragen aan de businesscase, toon je aan dat je niet alleen geïnteresseerd bent in het verkopen van een product of dienst, maar ook in het bieden van een oplossing die echte waarde toevoegt aan de business van de klant.
 • Expertise en inzicht: Jouw expertise en inzicht kunnen cruciaal zijn in het identificeren van kansen of risico's die de klant misschien over het hoofd ziet.
 • Realistische verwachtingen: Door samen aan de businesscase te werken, zorg je ervoor dat de verwachtingen van beide partijen realistisch en haalbaar zijn. Dit vermindert het risico op teleurstellingen of misverstanden in latere stadia.
 • Meetbare resultaten: Een goed ontwikkelde businesscase biedt een duidelijk kader voor het meten van succes en ROI, wat belangrijk is voor zowel de klant als jouw bedrijf.
 • Duurzame groei: Door klanten te helpen bij het ontwikkelen van hun businesscase, draag je bij aan hun langetermijnstrategie en groei, wat op zijn beurt weer nieuwe zakelijke kansen voor jouw bedrijf kan creëren.
 • Innovatie stimuleren: Dit proces kan ook leiden tot innovatieve ideeën en oplossingen die zowel voor de klant als voor jouw bedrijf voordelig kunnen zijn.
 • Differentiatie: Door deze proactieve en klantgerichte aanpak onderscheid je je van concurrenten die mogelijk een meer transactionele benadering hanteren.
 • Reputatie en merkwaarde: Het succesvol ondersteunen van klanten bij het ontwikkelen van hun businesscase kan de reputatie van jouw bedrijf als een waardevolle en strategische partner versterken.
 • U moet een item selecteren om door te gaan

  Hebben jullie bekendheid op C-level en onderhouden jullie goede contacten op dat niveau?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Project One Pager  U moet een item selecteren om door te gaan

  Wil je ook nu de Project One-Pager maken?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  wow-factor

  Het integreren van de wow-factor in je salescyclus is cruciaal om meerdere redenen. Allereerst faciliteert het je vermogen om op te vallen in een competitieve markt. Gezien de grote gelijkenissen tussen vele producten en diensten, kan een distinctieve en gedenkwaardige klantbeleving ervoor zorgen dat jouw aanbod prominenter naar voren komt. Dit betreft niet slechts het product of de dienst zelf, maar de gehele klantervaring, vanaf het initiële contact tot ver na de aankoop.

  Ten tweede, de wow-factor helpt bij het smeden van een emotionele connectie met je klanten. Het is algemeen bekend dat mensen niet altijd precies onthouden wat er gezegd of gedaan is, maar wel de gevoelens die daarbij ervaren werden. Door een positief en memorabel moment te creëren, ontwikkel je een emotionele band met je klanten, wat resulteert in een verhoogde klantloyaliteit en stimulering van mond-tot-mondreclame.

  Verder speelt de wow-factor een significante rol in de perceptie van waarde van jouw product of dienst. Wanneer potentiële klanten positief beïnvloed worden door hun ervaring met jouw aanbod, zijn ze vaak bereid om meer te investeren. Dit komt doordat de toegevoegde waarde, die je levert bovenop het basisaanbod, erkend en gewaardeerd wordt.

  Belangrijk is om te onderstrepen dat de wow-factor niet per definitie gerelateerd is aan grootschalige gebaren of kostbare geschenken. Het zit hem vaak in de subtiele details, zoals persoonlijke aandacht, op maat gemaakte oplossingen, de snelheid van je respons, of de manier waarop je je aanbod presenteert. Het draait erom dat je iets extra's biedt wat wellicht niet direct verwacht wordt, maar desalniettemin een significante impact heeft op de beleving van de klant.

  Als laatste draagt de wow-factor bij aan het verstevigen van vertrouwen. Door consistent meer te bieden dan wat er verwacht wordt, toon je aan dat je betrouwbaar bent en oprechte waarde hecht aan je relaties met klanten. Dit vertrouwen is essentieel voor het opbouwen van langdurige relaties en het bevorderen van herhaalaankopen.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  wow-factor  U moet een item selecteren om door te gaan

  Verrassingselement

  Het integreren van een verrassingselement in de salescyclus biedt een unieke dimensie aan de klantbeleving, die zich onderscheidt van de wow-factor door zijn onverwachte en persoonlijke aard. Waar de wow-factor gericht is op het algemeen overtreffen van klantverwachtingen door middel van superieure kwaliteit, innovatie of ervaring, richt het verrassingselement zich op het creëren van een specifiek, onvoorspelbaar moment dat een diepe persoonlijke connectie maakt met de klant.

  Het verrassingselement draait om het leveren van iets onverwachts dat verder gaat dan de standaardverwachtingen van de klant, vaak op een zeer persoonlijk niveau. Dit kan variëren van een onaangekondigd bezoek van een senior executive om persoonlijk dank uit te spreken voor de samenwerking, tot een op maat gemaakte oplossing die specifiek inspeelt op een unieke uitdaging waar de klant mee te maken heeft. Het gaat hier niet noodzakelijkerwijs om grote gebaren, maar om de timing, relevantie en persoonlijke waarde van het gebaar.

  Dit element voegt een laag van menselijkheid en zorg toe aan de relatie met de opdrachtgever, waardoor het duidelijk wordt dat hun welzijn en tevredenheid centraal staan. Het verrassingselement speelt in op de natuurlijke menselijke liefde voor positieve verrassingen, wat de emotionele band met het merk of bedrijf versterkt. Deze persoonlijke connectie is van onschatbare waarde voor het opbouwen van langdurige klantrelaties en het stimuleren van loyaliteit.

  Bovendien zorgt het verrassingselement voor memorabele momenten die klanten waarschijnlijk zullen delen binnen hun netwerk, wat de mond-tot-mondreclame versterkt en de perceptie van het merk als attent en klantgericht verbetert.

  Het is cruciaal dat verrassingselementen authentiek zijn en oprecht de wensen en behoeften van de klant weerspiegelen. Ze moeten zorgvuldig worden gekozen en uitgevoerd met aandacht voor detail om ervoor te zorgen dat ze de gewenste positieve impact hebben. Wanneer correct toegepast, verrijkt het verrassingselement de klantreis aanzienlijk, waardoor een blijvende indruk achterblijft die verder gaat dan de conventionele verkoopervaring.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Verrassingselement beschrijving  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is de opdrachtgever kredietwaardig?

  Heb je een kredietcheck laten uitvoeren en was deze positief? Het is van groot belang om de kredietwaardigheid van een potentiële opdrachtgever te evalueren voordat je een zakelijke overeenkomst aangaat. Dit kan het risico op het aannemen van een onbetrouwbare opdrachtgever beperken en dure juridische en financiële geschillen in de toekomst voorkomen. Het uitvoeren van grondige due diligence biedt inzicht in de betalingscapaciteit van de organisatie. Bovendien kan een onafhankelijke derde partij transparantie bieden over de huidige financiële situatie van een partij. Door de kredietwaardigheid van een opdrachtgever te evalueren, kan je geïnformeerde beslissingen nemen zonder de eigen zakelijke belangen op het spel te zetten.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Plan je ook een interne dealreview?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Ga je middels BOTSAUTO het interne team informeren? (t.b.v. debriefing)

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Ga je de leverancier ook betrekken?

  Het betrekken van leveranciers bij het winnen van een verkoopkans is belangrijk omdat leveranciers vaak een unieke kennis en ervaring hebben die kan helpen bij het overtuigen van de klant. Leveranciers kunnen ook helpen bij het beantwoorden van technische vragen, het geven van demonstraties of het aanbieden van referenties. Bovendien kan de samenwerking met leveranciers ook leiden tot een betere prijs-kwaliteitverhouding (denk ook aan funding!), waardoor de kans op succesvolle verkoop groter wordt.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Wat is jouw manier om het voordeel van je concurrent teniet te doen?

  Countering the Advantage

  Als je weet welk voordeel een concurrent heeft, kun je je eigen propositie aanpassen om dat voordeel te neutraliseren of te overtreffen. Dit kan betekenen dat je jouw eigen producten of diensten aanpast, of dat je de prijs of de leveringsvoorwaarden aanpast.

  Differentiating Yourself

  Als je weet dat een concurrent een uniek voordeel heeft, kun jij je onderscheiden door op een andere manier uniek te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een andere service, een ander type garantie, of een betere klantenservice.

  Leveraging relationships

  Als je weet dat een concurrent een overweldigend voordeel heeft, kun je andere (verkoop-)kanalen gebruiken om de deal toch te winnen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een beter netwerk van leveranciers of klanten, of door het gebruik van een joint venture.


  Out-innovating

  Als je weet dat een concurrent een overweldigend voordeel heeft, kun jij jezelf onderscheiden door sneller en beter te innoveren dan de concurrent.

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting

  Je hebt gekozen voor "[item-5458_title][item-5459_title][item-5460_title][item-5461_title][item-5462_title]", kun je dat nader toelichten?  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Ben je in staat om een betere waardepropositie aan te bieden?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Kun je de organisatie beschermen tegen een niet-kredietwaardige opdrachtgever?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is het aannemelijk dat de besluitvormers bij de potentiële opdrachtgever nog van gedachten veranderen?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Bedreigt het onrealistische budget de kans om de deal te winnen?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heeft de opdrachtgever de urgentie van het probleem benadrukt?
  Is er dus een gebeurtenis of situatie die de potentiële opdrachtgever ertoe aanzet om een aankoop te doen? In een eerder stadium zijn we al ingegaan op het identificeren van het probleem dat de potentiële opdrachtgever ervaart. Bij de stap 'Oplossing' immers hebben we vragen gesteld over de 'pijn' die de potentiële opdrachtgever ervaart en de prioriteit van dit probleem. Nu, in de stap 'Urgentie', duiken we dieper in op hoe dringend dit probleem voor de klant is. Hier zijn enkele redenen waarom deze verdieping cruciaal is:
 • Verdiepen van behoeften-identificatie: Hoewel je al weet welk probleem de potentiële opdrachtgever ervaart, helpt deze stap jouw om de diepte en intensiteit van dit probleem te begrijpen. Hoe urgenter het probleem, hoe groter de kans dat de potentiële opdrachtgever actie wil ondernemen.
 • Versterken van de relevantie van jouw aanbod: Door de urgentie te begrijpen, kun je jouw oplossing nog nauwkeuriger afstemmen op de tijdslijnen en prioriteiten van de potentiële opdrachtgever. Dit maakt jouw waardepropositie nog sterker.
 • Motivatie verhogen door urgentie: Een dieper begrip van de urgentie kan de potentiële opdrachtgever helpen realiseren hoe belangrijk het is om actie te ondernemen. Dit kan hun motivatie verhogen om sneller te beslissen.
 • Geloofwaardigheid en vertrouwen versterken: Door in deze fase expliciet aandacht te besteden aan de urgentie, toon je jouw grondige aanpak en expertise. Dit kan het vertrouwen van de potentiële opdrachtgever in jouw bedrijf verder vergroten.
 • In deze stap bouw je dus voort op de informatie die je al hebt verkregen (als het naar wens verloopt), en verfijn je jouw begrip van de situatie van de potentiële opdrachtgever. Dit stelt jou in staat om nog effectiever te reageren op hun behoeften en zorgen.

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heb je een actieplan met de opdrachtgever afgesproken?

  Een gezamenlijk actieplan met de potentiële opdrachtgever is cruciaal. Het dient als een leidraad die gezamenlijke doelen en verwachtingen vaststelt, een basis legt voor samenwerking, en ieders verantwoordelijkheden en stappen voor succes benadrukt. Dit plan helpt ook om mogelijke hindernissen te voorzien en op te lossen. Dit engagement vergroot niet alleen het wederzijds begrip, maar ook de kans op een succesvolle zakelijke relatie en zorgt voor commitment aan het plan.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is dit je eerste kennismaking met de BOTSAUTO tool?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Ga je een dealteam formeren?

  Geef aan welke rol de deelnemers gaan krijgen in het team.

  Het doel is om een geïntegreerde aanpak te hebben waarbij elk teamlid bijdraagt aan het begrijpen van de behoeften van de klant, het opstellen van een oplossing en het succesvol afronden van de deal. Het samenbrengen van deze teams zorgt voor een holistische aanpak van de verkoopkans.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heb je goed contact met alle stakeholders?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heb jij de eisen van de stakeholders begrepen?  Het begrijpen van de eisen van stakeholders is cruciaal voor het succes van elk zakelijk initiatief, vooral in een verkoopcontext. Dit inzicht stelt je in staat om je product of dienst niet alleen af te stemmen op de behoeften van de directe besluitvormers, maar ook op de bredere belangen en verwachtingen van alle betrokken partijen. Door de eisen van stakeholders te begrijpen, kun je een holistische benadering hanteren die rekening houdt met de diverse invloeden en perspectieven binnen een organisatie.Het herkennen van de behoeften van stakeholders betekent dat je inzicht krijgt in de verschillende manieren waarop jouw product of dienst waarde kan toevoegen voor verschillende groepen binnen de organisatie. Dit kan variëren van operationele verbeteringen en kostenbesparingen tot het voldoen aan strategische doelstellingen en het verbeteren van de klanttevredenheid. Door deze veelzijdige waardepropositie te begrijpen en te communiceren, kun je een breder draagvlak creëren voor je aanbod.Bovendien helpt het begrijpen van de eisen van stakeholders je om potentiële weerstanden of bezwaren vroegtijdig te identificeren en aan te pakken. Dit kan gaan om zorgen over implementatie, integratie met bestaande systemen, of de impact op de huidige bedrijfsprocessen. Door proactief deze zorgen aan te pakken, kun je laten zien dat je een betrouwbare partner bent die niet alleen oog heeft voor de behoeften van de besluitvormers, maar voor de gehele organisatie.Het opbouwen van relaties met stakeholders en het tonen van begrip voor hun unieke uitdagingen en doelen kan ook leiden tot langdurige zakelijke relaties. Wanneer stakeholders zien dat hun eisen en zorgen serieus worden genomen en effectief worden aangepakt, zullen ze eerder geneigd zijn om een positieve werkrelatie te onderhouden en mogelijk zelfs jouw product of dienst aan te bevelen binnen hun netwerk.Samengevat, het begrijpen van de eisen van stakeholders is een essentieel onderdeel van succesvol zakendoen. Het stelt je in staat om een meer inclusieve en effectieve verkoopstrategie te ontwikkelen, die rekening houdt met de complexe dynamiek en diverse behoeften binnen een organisatie. Dit leidt niet alleen tot een grotere kans op een succesvolle verkoop, maar ook tot het opbouwen van duurzame en waardevolle zakelijke relaties.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Eerste kennismaking met BOTSAUTO

  We begrijpen dat veiligheid een prioriteit is voor jou, en daarom willen we graag benadrukken dat we de hoogste normen handhaven om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.

  Onze toewijding aan veiligheid omvat:

  • SSL-beveiliging: Onze website is beveiligd met SSL om ervoor te zorgen dat de gegevens die je met ons deelt, te allen tijde versleuteld zijn.
  • Wachtwoordbeveiliging en MFA: We implementeren strenge wachtwoordbeveiliging en Multi-Factor Authenticatie (MFA) om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
  • ReCAPTCHA: Alle formulieren op onze website zijn uitgerust met ReCAPTCHA om te voorkomen dat bots ongewenste toegang krijgen.
  • GDPR-conformiteit: We voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wat betekent dat jij als gebruiker de controle hebt over je gegevens en deze op elk moment kunt verwijderen.
  • Gegevensencryptie: Jouw gegevens worden veilig versleuteld opgeslagen in onze database.
  • Automatische gegevensverwijdering: We hanteren een strikt beleid waarbij alle gegevens na één week automatisch uit de database worden verwijderd, tenzij je expliciet aangeeft dit niet te willen.
  We begrijpen dat je misschien nog vragen hebt. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je meer wilt weten. Jouw veiligheid en gemoedsrust zijn onze prioriteit.

  Uitlegpagina
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Bereid je voor op de AI-gestuurde openbaring

  Prompt t.b.v. ChatGPT

  Als ervaren salesprofessional binnen ons bedrijf, verzoek ik ChatGPT om een gedetailleerde, professionele en creatieve verkoopstrategie te ontwikkelen die ik kan presenteren aan ons team. Deze strategie moet gericht zijn op het overtuigen van een potentiële opdrachtgever om voor ons bedrijf te kiezen, waarvan de details beschreven staan in de bijgevoegde PDF. De strategie dient gebaseerd te zijn op de BOTSAUTO salesmethodiek, beschikbaar op https://botsauto.app, en moet ons onderscheiden van de concurrentie door de nadruk te leggen op het verkopen van waarde in plaats van oplossingen, in lijn met onze voorkeur voor Challenger Sales. Het is belangrijk dat de strategie zoveel mogelijk gebruikmaakt van de teksten en informatie uit de PDF, inclusief het onderdeel 'componenten winnende strategie', om het team gedetailleerd te informeren, te motiveren en te enthousiasmeren, waardoor we intern commitment verkrijgen. De strategie moet innovatieve benaderingen, unieke verkoopargumenten en creatieve manieren bevatten om de potentiële opdrachtgever te overtuigen om voor ons bedrijf te kiezen, en moet specifiek afgestemd zijn op de unieke eisen en mogelijkheden van de verkoopkans. Voeg een gevoel van urgentie toe aan de strategie om de potentiële opdrachtgever te motiveren snel een beslissing te nemen, en ontwikkel een overtuigend verhaal over het probleem dat we oplossen, gepresenteerd op een boeiende storytelling manier.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Draagt deze verkoopkans bij aan de lange termijn omzet en rechtvaardigt dit alle vereiste inspanningen?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Toelichting  U moet een item selecteren om door te gaan

  Sluit de bedrijfscultuur en ethiek van de potentiële opdrachtgever aan bij die van jouw bedrijf?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is er potentieel voor een langdurige klantrelatie?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heeft het bedrijf een sterke reputatie en goede referenties?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Kunnen ze fungeren als een waardevolle bron voor netwerkmogelijkheden of nieuwe opdrachtgevers?

  U moet een item selecteren om door te gaan

  Het AI orakel: jouw kristallen bol voor slimmere verkoopstrategieën

  Heb je al eens nagedacht over het inzetten van geavanceerde AI, zoals ChatGPT, om jouw verkoopstrategie nog effectiever te maken?Met de gegevens die je hebt verzameld via onze BOTSAUTO tool, biedt ChatGPT je de mogelijkheid om diepgaande analyses uit te voeren en strategische inzichten te verkrijgen.Zou je deze kans willen benutten om jouw verkoopstrategie naar een hoger niveau te tillen? Als je hierin geïnteresseerd bent, kunnen we je ondersteunen met een speciaal ontworpen prompt. Deze prompt helpt je om jouw gegevens effectief met ChatGPT te delen, waardoor je waardevolle inzichten en aanbevelingen kunt krijgen voor jouw verkoopbenadering.Als je 'Ja' antwoordt, krijg je in de volgende stap de prompt te zien die je kunt gebruiken om met ChatGPT aan de slag te gaan. Dit kan een cruciale stap zijn in het benutten van AI voor het verfijnen van jouw verkoopstrategie en het behalen van nog betere resultaten. Ben je klaar om deze innovatieve stap te zetten? Klik op 'Ja' en ontdek hoe je AI kunt inzetten om jouw verkoopstrategie te optimaliseren.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Oorspronkelijke klantvraag

  In de BOTSAUTO-methode is een grondige analyse van de oorspronkelijke klantvraag van cruciaal belang. Dit houdt in dat je rekening houdt met de context, de rol van de klant, hun fase in het aankoopproces, en de status van eventuele RFI's of RFP's. Het is cruciaal om te begrijpen wat de klant initieel vraagt, omdat dit vaak slechts een deel van hun werkelijke behoeften weergeeft. Door goed te analyseren, kun je dieper inzicht krijgen in de motivaties en urgentie van de klantvraag. Dit stelt je in staat om een strategie te ontwikkelen die niet alleen reageert op de oorspronkelijke vraag, maar ook naadloos aansluit bij de onderliggende behoeften en doelstellingen van de klant. Hierdoor kun je een opdrachtbevestiging opstellen die werkelijk waarde toevoegt, in plaats van slechts een offerte die beperkt is tot de initiële vraag.


  U moet een item selecteren om door te gaan

  Componenten winnende strategie

  In de dynamische wereld van sales is het essentieel om een strategie te hebben die niet alleen effectief is, maar ook flexibel genoeg om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. De BOTSAUTO salesmethodiek biedt een gestructureerde benadering om precies dat te bereiken. Een cruciale stap in deze methodiek is het samenstellen van de componenten die een winnende strategie vormen. Deze stap is het culminatiepunt van alle voorgaande inspanningen en inzichten, en vormt de basis voor een succesvolle uitvoering.
  [item-5297_value]
  [item-5506_value]
  [item-5487_value]
  [item-4978_value]
  [item-4979_value]
  [item-4980_value]
  [item-5304_value]
  [item-5479_value]
  [item-5511_value]
  [item-4990_value]
  [item-5004_value]
  [item-4991_value]
  [item-5006_value]
  [item-5008_value]
  [item-5012_value]
  [item-5016_value]
  [item-5118_value]
  [item-5120_value]
  [item-5122_value]
  [item-5124_value]
  [item-5116_value]
  [item-5014_value]
  [item-5010_value]
  [item-4992_value]
  [item-4993_value]
  [item-5311_value]
  [item-5496_value]
  [item-5515_value]
  [item-5466_value]
  [item-5025_value]
  [item-5026_value]
  [item-5318_value]
  [item-5355_value]
  [item-5552_value]
  [item-5033_value]
  [item-5034_value]
  [item-5035_value]
  [item-5036_value]
  [item-5037_value]
  [item-5325_value]
  [item-5386_value]
  [item-5469_value]
  [item-5053_value]
  [item-5055_value]
  [item-5054_value]
  [item-5056_value]
  [item-5057_value]
  [item-5703_value]
  [item-5058_value]
  [item-5332_value]
  [item-5075_value]
  [item-5523_value]
  [item-5103_value]
  [item-5074_value]
  [item-5339_value]
  [item-5085_value]
  [item-5086_value]
  [item-5087_value]
  [item-5088_value]
  [item-5346_value]
  [item-5099_value]
  [item-5100_value]
  [item-5102_value]
  [item-5077_value]
  [item-5432_value]
  [item-5440_value]
  [item-5576_value]
  [item-5573_value]
  [item-5705_value]
  [item-5108_value]
  [item-5692_value]
  [item-5691_value]
  [item-5690_value]
  [item-5688_value]
  [item-5697_value]
  [item-5543_value]
  [item-5257_value]
  [item-5676_value]
  [item-5417_value] [item-5418_value] [item-5419_value] [item-5420_value]
  [item-5050_value]
  [item-5361_value]
  [item-5216_value]
  [item-5283_value]
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Beknopt of uitgebreid?

  Om je zo goed mogelijk te ondersteunen met de BOTSAUTO tool, zijn er twee opties: een snelle, simpele versie die de hoofdpunten aanstipt, en een uitgebreide variant die echt de diepte ingaat bij elk onderdeel van jouw verkoopkans. Als je voor de uitgebreide versie kiest, krijg je gedetailleerde vragen die je uitnodigen om diep na te denken over elk aspect. Dit betekent dat je wordt uitgedaagd om elk detail van je verkoopkans onder de loep te nemen, je aannames grondig te testen, je oordelen kritisch te bekijken en ervoor te zorgen dat geen enkel punt over het hoofd wordt gezien. Het zorgt voor een volledige controle, biedt diepere inzichten en stevige onderbouwingen. Je gaat een stap verder door je overtuigingen echt te confronteren en alle facetten van de kans grondig te belichten. Wat denk je, ga je voor de snelle en simpele aanpak, of duik je liever de diepte in met de uitgebreide versie voor een complete analyse van je verkoopkans?
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Is er al een duidelijk omschreven project voor deze kans?

  Of moeten we nog de benodigde stappen nemen om een projectdefinitie te formuleren?

  [AANPAK]: Onze aanpak is gericht op het diepgaand begrijpen van jouw [SITUATIE & SCHAALGROOTTE] en het samenwerken met jullie organisatie om een [OPLOSSING] te definiëren die niet alleen aan jullie huidige behoeften voldoet, maar ook flexibel genoeg is om toekomstige uitdagingen aan te gaan, passend binnen het [BUDGET]. Wij brengen onze expertise in [ORIGINALITEIT & OPBRENGST] en [AUTORITEIT] in het spel om een fundament te leggen voor een duurzame samenwerking. Door middel van onze [TEGENSTAND& TEGENWERPING] aanpak, zullen we eventuele obstakels identificeren en overwinnen, en samen met jullie werken aan een [TIJDSCHEMA & TERGING] dat past bij jullie [URGENTIE]. Ons doel is om jullie niet alleen te helpen bij het definiëren van het project, maar ook om u te begeleiden naar het realiseren van de maximale [OPBRENGST]. Voor het definiëren van het project, stellen wij de volgende workshops voor:
  Discover Workshop [NAAM]
  Het is cruciaal om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken met betrekking tot de projectomschrijving en de afgebakende kaders. Een reeds bestaande, uitgebreide projectbeschrijving kan handig zijn; het verschaft direct duidelijkheid over de klantverwachtingen en -behoeften. Echter, het kan ook wijzen op een situatie waarin de klant voornamelijk op zoek is naar een uitvoerende partij, wat prima is als dat aansluit bij je dienstverlening. Maar als je streeft naar een diepgaander partnerschap, is het essentieel om betrokken te zijn bij het definiëren van het project. Dit stelt je niet alleen in staat om je expertise en unieke waardepropositie nog beter in te brengen, maar ook om de besluitvorming van de klant te beïnvloeden en een fundament te leggen voor een langdurige samenwerking. Door vanaf het begin betrokken te zijn, kun je nog beter waarde toevoegen en de klant begeleiden naar een oplossing die niet alleen aan de huidige, maar ook aan toekomstige behoeften voldoet.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Hebben jullie een unieke oplossing die niet alleen de 'pijn' oplost, maar ook aan hun verwachtingen voldoet?

  Een unieke oplossing bieden is essentieel omdat het de kern vormt van een sterke waardepropositie. Het gaat niet alleen om het oplossen van een direct probleem, maar ook om het begrijpen en overtreffen van de klantverwachtingen. Dit creëert een dieper niveau van klanttevredenheid en loyaliteit, wat essentieel is voor het opbouwen van langdurige relaties. Bovendien, door een oplossing te bieden die uniek is in de markt, positioneer je jouw bedrijf als een innovatieve leider die waarde hecht aan creatieve probleemoplossing en klantsucces. Dit helpt niet alleen bij het onderscheiden van je bedrijf van concurrenten, maar verhoogt ook de perceptie van jouw merkwaarde in de ogen van de klant. Tenslotte, het adresseren van de 'pijn' met een unieke oplossing die verder gaat dan de basisbehoeften, toont aan dat je een grondig begrip hebt van de klant zijn situatie en behoeften, wat de basis legt voor een vertrouwensrelatie en toekomstige samenwerkingskansen.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Weet je welke personen de voorkeur hebben dat jouw bedrijf als winnaar uit de bus komen?  U moet een item selecteren om door te gaan

  Heb je kunnen achterhalen wie de formele beslissingscriteria heeft vastgesteld?

  Het identificeren van de personen die de formele beslissingscriteria binnen een organisatie hebben vastgesteld is erg relevant, omdat het rechtstreeks wijst op de sleutelautoriteiten met de macht en invloed om aankoopbeslissingen te nemen of te beïnvloeden. Deze kennis is cruciaal voor sales professionals om gerichte relaties op te bouwen en hun verkoopstrategieën af te stemmen op de prioriteiten en verwachtingen van deze beslissers, wat de kans op een succesvolle verkoop aanzienlijk vergroot. Bovendien biedt het inzicht in de budgettaire beperkingen en mogelijkheden van de klant, waardoor de sales professional zijn aanbod kan aanpassen aan wat financieel haalbaar is. Door te begrijpen welke criteria worden gehanteerd en wie deze heeft vastgesteld, kunnen sales professionals hun oplossingen beter afstemmen op de specifieke behoeften van de klant, anticiperen op mogelijke tegenwerpingen, en een aanpak op maat ontwikkelen die rekening houdt met de unieke situatie en schaalgrootte van de organisatie. Dit inzicht is ook van onschatbare waarde bij het bepalen van de urgentie en het tijdschema voor de implementatie van de oplossing, waardoor de sales professional zijn voorstel effectief kan timen. Ten slotte stelt deze kennis sales professionals in staat om met originele en creatieve oplossingen te komen die niet alleen voldoen aan de vastgestelde criteria, maar deze ook overtreffen, waardoor de toegevoegde waarde en opbrengst van hun aanbod wordt gemaximaliseerd. Kortom, het achterhalen van wie de formele beslissingscriteria vaststelt, verrijkt elke facet van de BOTSAUTO-methode, van het aanspreken van de juiste autoriteit tot het ontwikkelen van een op maat gemaakte, relevante en waardevolle oplossing voor de klant.
  U moet een item selecteren om door te gaan

  Kwalificatie Expres Methode

  In deze fase verdiep je de kwalificatie met een gedetailleerde toepassing van de Kwalificatie Expres Methode, reeds ingebed in de BOTSAUTO tool. Hoewel eerdere antwoorden vooraf zijn ingevuld, nodigen we je uit elke factor te beoordelen als 'Prima', 'Onbekend' of 'Gevaar', met een bijbehorende analyse. Deze beoordeling versterkt je inzicht, onthult mogelijke vraagstukken en voorziet het dealteam van essentiële details. We adviseren je deze stap grondig te doorlopen voor optimale kwalificatie, zelfs bij bekende informatie. Wil je deze stap overslaan, scroll dan naar 'VOLGENDE STAP'.
  Deze stap verdiept de kwalificatie van je verkoopkans met de Kwalificatie Expres Methode. Je wordt uitgenodigd om elke factor te beoordelen als 'Prima', 'Onbekend' of 'Gevaar' en jouw inzicht per factor te delen. Deze beoordeling en jouw analyse verrijken je inzicht, belichten eventuele onzekerheden en voorzien het dealteam van cruciale informatie. Ondanks mogelijke bekendheid met de informatie, raden we je aan deze stap grondig uit te voeren voor de hoogste kwaliteit in je kwalificatieproces.
  Bestaat er een verkoopkans?
  Start je verkenning naar veelbelovende kansen door grondig de behoeften, uitdagingen en doelstellingen van je potentiële opdrachtgever te analyseren. Deze fase is fundamenteel voor het identificeren van een essentiële behoefte die jouw product of dienst kan invullen, wat leidt tot een waardevolle samenwerking voor zowel de potentiële opdrachtgever als jouw organisatie. Ontsluit de potentie door diep in te gaan op wat de potentiële opdrachtgever werkelijk nodig heeft en open de weg naar ongekende kansen.
  1 - Project/aanvraag
  Deze factor onderzoekt of het project of de aanvraag van de potentiële opdrachtgever actieve steun geniet van cruciale besluitvormers of invloedrijke personen binnen de organisatie. Het gaat erom vast te stellen dat het project officieel is goedgekeurd en dat er concreet personeel en middelen voor zijn vrijgemaakt, wat duidt op een serieuze inzet en bereidheid om vooruit te gaan.
  [item-5675_title] - [item-5675_value]
  [item-5573_title] - [item-5573_value]
  [item-5676_title] - [item-5676_value]
  Prima
  Onbekend
  Gevaar!
  Prima
  Onbekend
  Gevaar!
  2 - Klantbegrip
  Deze factor richt zich op het in kaart brengen van je inzicht in de wereld van de potentiële opdrachtgever: hun ambities, de druk waaronder ze opereren, lopende initiatieven en de hindernissen die ze ondervinden. Een grondig begrip van deze elementen, specifiek in relatie tot de kansen die je verkent, is essentieel om de waarde van je oplossing effectief te koppelen aan hun unieke context.
  [item-5318_title] - [item-5318_value]
  [item-5033_title] - [item-5033_value]
  [item-5035_title] - [item-5035_value]
  [item-5034_title] - [item-5034_value]
  [item-4990_title] - [item-4990_value]
  [item-5008_title] - [item-5008_value]
  [item-5006_title] - [item-5006_value]
  [item-4991_title] - [item-4991_value]
  [item-5010_title] - [item-5010_value]
  [item-5674_title] - [item-5674_value]
  [item-5085_title] - [item-5085_value]
  [item-4992_title] - [item-4992_value]
  [item-5014_title] - [item-5014_value]
  [item-5016_title] - [item-5016_value]
  Prima
  Onbekend
  Gevaar!
  Prima
  Onbekend
  Gevaar!
  3 - Financiële toestand van de klant
  Deze factor beoordeelt of de financiële situatie van de potentiële opdrachtgever in lijn is met de vereisten en de schaal van het project in kwestie. Het is cruciaal om te bevestigen dat de financiële gezondheid en budgettaire voorzieningen van de potentiële opdrachtgever toereikend zijn om het project te ondersteunen en succesvol te realiseren.
  [item-5297_title] - [item-5297_value]
  [item-5487_title] - [item-5487_value]
  [item-5488_title] - [item-5488_value]
  [item-5506_title] - [item-5506_value]
  [item-5505_title] - [item-5505_value]
  Prima
  Onbekend
  Gevaar!
  Prima
  Onbekend
  Gevaar!
  4 - Toegang tot middelen
  Deze factor evalueert of alle essentiële middelen voor het project al zijn geïdentificeerd en officieel zijn toegezegd. Het gaat om het bevestigen dat de potentiële opdrachtgever niet alleen het project heeft gepland, maar ook de nodige hulpmiddelen, zoals financiën, personeel, en materiële goederen, heeft veiliggesteld om de kans tot een succesvol einde te brengen.
  [item-5086_title] - [item-5086_value]
  [item-5012_title] - [item-5012_value]
  [item-4978_title] - [item-4978_value]
  [item-4979_title] - [item-4979_value]
  [item-4980_title] - [item-4980_value]
  Prima
  Onbekend
  Gevaar!
  Prima
  Onbekend
  Gevaar!
  5 - Compelling event
  Deze factor onderzoekt of er een dwingende gebeurtenis of deadline is die de noodzaak van het project onderstreept. Het gaat om het verifiëren of een sleutelfiguur binnen de organisatie van de potentiële opdrachtgever de urgentie van verandering heeft erkend, met een duidelijke tijdslijn om negatieve gevolgen van inactiviteit te vermijden of om de beoogde ROI te realiseren. Dit element zorgt voor een tastbaar momentum en prioriteit binnen het project.
  [item-5339_title] - [item-5339_value]
  [item-5332_title] - [item-5332_value]
  [item-5004_title] - [item-5004_value]
  [item-5523_title] - [item-5523_value]
  [item-5074_title] - [item-5074_value]
  [item-5075_title] - [item-5075_value]
  [item-5077_title] - [item-5077_value]
  Prima
  Onbekend
  Gevaar!
  Prima
  Onbekend
  Gevaar!
  Kan jouw bedrijf concurreren?
  Duik dieper in het concurrentielandschap om jouw strategische positie te verfijnen. Deze cruciale fase onthult hoe jouw oplossingen zich onderscheiden in de zee van alternatieven. Identificeer en vier de unieke kenmerken die jouw aanbod onweerstaanbaar maken. Het is tijd om jouw onderscheidende waardepropositie te benadrukken en te bevestigen dat jouw plaats in de markt robuust is, klaar om de concurrentie te overtreffen.
  6 - Formele beslissingscriteria
  Deze factor draait om het inzicht hebben in de precieze criteria en het besluitvormingsproces dat de belangrijke stakeholders hanteren bij het beoordelen van alternatieve oplossingen. Het is essentieel om te begrijpen op basis van welke factoren zij hun keuze zullen maken, zodat je jouw voorstel nauwkeurig kunt afstemmen op hun behoeften en verwachtingen.
  [item-5325_title] - [item-5325_value]
  [item-5257_title] - [item-5257_value]
  [item-5543_title] - [item-5543_value]
  [item-5057_title] - [item-5057_value]
  [item-5058_title] - [item-5058_value]
  [item-5703_title] - [item-5703_value]
  [item-5705_title] - [item-5705_value]
  [item-5102_title] - [item-5102_value]
  Prima
  Onbekend
  Gevaar!
  Prima
  Onbekend
  Gevaar!