Uitleg

In de door mij ontwikkelde tool worden er door middel van een vraag en antwoord spel scores gedefinieerd, maar wordt bij ieder onderdeel ook een toelichting gevraagd én controle vragen gesteld.

Wil je weten hoe de naam ontstaan is? Kijk dan op deze link.

Wil je meer weten over de ontstaansgeschiedenis van BOTSAUTO? Kijk dan op deze link.

Wat is BOTSAUTO precies?

 • BOTSAUTO is je eigen kwalificatietool
  • Voordat je besluit om tijd, geld en energie te besteden aan een verkoopkans (bijvoorbeeld het geven van een uitgebreide presentatie), maak je een analyse van risico’s om te bepalen welke hobbels er nog te nemen zijn, hoe je deze hobbels kunt elimineren en hoeveel risico je nog loopt in het salesproces. Met de uitkomst ervan bepaal je óf je wel of niet doorgaat (afhankelijk van de kwalificatie) óf welke actie je nog moet ondernemen om de dekking te verhogen. Bij voorkeur gebruik je BOTSAUTO voorafgaand aan een belangrijke stap in het salesproces (bijvoorbeeld het uitwerken van een offerte, het geven van een presentatie, etc.) om te zorgen voor een aanbod op maat én een ideale positionering te opzichte van je mogelijke concurrenten. BOTSAUTO is een hulpmiddel om optimaal te leren kwalificeren vooraf én gedurende het gehele salesproces
 • BOTSAUTO is je eigen co-kwalificatietool
  • Samen met de klant ben je in staat om de beste oplossing te realiseren. Middels co-kwalificatie én met het daarmee gerealiseerde commitment van de klant kom je écht tot gunning. Gunning onder condities die voor beide partijen het meest gunstig zijn
 • BOTSAUTO is je eigen efficiencytool
  • De BOTSAUTO tool geeft aanleiding tot sales acties en dient als checklist om te zien hoe je ervoor staat in het salesproces en wat er nog moet gebeuren om de deal rond te kunnen maken en/of om te bepalen of het een succesvol salesproces kan gaan worden. BOTSAUTO is daarmee een hulpmiddel om te borgen dat je alleen energie steekt in de juiste verkoopkansen; de verkoopkansen die je ook daadwerkelijk kunt winnen
 • BOTSAUTO is je informatietool
  • De BOTSAUTO tool informeert én enthousiasmeert je collega’s en andere belanghebbenden op een juiste manier
 • BOTSAUTO is je eigen verzekeringstool (risicodekking%)
  • Je kunt zelf zorgen voor de meest gunstige allrisk verzekering: de verzekering die de meeste risico’s in het gehele salesproces dekt!
  • Zie het als een allrisk botsautoverzekering: Een allrisk verzekering kent de meest uitgebreide dekking. Echter, Allrisk wil niet zeggen dat álle risico’s gedekt zijn, maar de meeste schade aan de eigen botsauto én aan anderen valt wel binnen de allrisk dekking.
 • BOTSAUTO is je eigen investeringstool
  • De BOTSAUTO tool stel je voorafgaand aan het offertetraject in staat om goed af te wegen of de verkoopkans de investering wel waard is

Wat is BOTSAUTO niet?

 • BOTSAUTO is zeker geen wondermiddel om te bepalen welke omzet je de komende periode gaat halen
  • Echter, in de dynamische wereld van sales is het bereiken van voorspelbare resultaten een teken van uitmuntendheid. BOTSAUTO is hierin jouw partner, door een gestructureerde aanpak te bieden die nauw aansluit bij de kernprincipes van een effectief salesteam. Lees hier verder.

De onderdelen van de BOTSAUTO tool zijn:

 • B UDGET
 • O PLOSSING
 • T EGENSTAND & TEGENWERPING
 • S ITUATIE & SCHAALGROOTTE
 • A UTORITEIT
 • U RGENTIE
 • T IJDSCHEMA & TERGING
 • O RIGINALITEIT & OPBRENGST

Kopieer geen tekst!