Schakelen naar succes

Het verbinden van de 2 O’s naar de 3 W’s en 4 R’s

De BOTSAUTO-methode is een strategische aanpak die salesprofessionals begeleidt bij het doorlopen van de cruciale fasen van de 2 O’s (Oplossing en Originaliteit & Opbrengst), de 3 W’s (Ware aard, Weerslag en Waarde) en de 4 R’s (Resultaat, Rust, Regie en Respect).

De eerste versnelling begint met het besluit om BOTSAUTO als verkoopmethode te gebruiken. In de tweede versnelling verken je de 2 O’s, waarna je opschakelt naar de 3 W’s en uiteindelijk de 4 R’s bereikt.

Deze gids laat zien hoe de BOTSAUTO-methode via verschillende perspectieven fungeert als Verzekeringsmethode, Kwalificatiemethode, Efficiëntiemethode, Informatiemethode, Investeringsmethode en Co-Kwalificatiemethode. Hierdoor kunnen salesprofessionals de complexe behoeften van hun klanten beter begrijpen en unieke oplossingen ontwikkelen voor duurzaam succes.

1e Versnelling: Het besluit om BOTSAUTO te gebruiken

De eerste stap is het bewust kiezen voor de BOTSAUTO-methode. Dit betekent dat je als salesprofessional de kracht van een gestructureerde aanpak herkent en bereid bent om je strategieën en methodieken te herzien om zo duurzame resultaten te bereiken.

2e Versnelling: De 2 O’s

In de tweede versnelling ligt de focus op relatiegerichtheid. Door het gebruik van socratische vraagtechnieken en actief luisteren, krijg je inzicht in de uitdagingen van je klant en ontwerp je unieke oplossingen die waarde toevoegen. In plaats van direct een oplossing aan te bieden, verken je samen met de potentiële opdrachtgever de kern van hun uitdagingen en zorg je ervoor dat je hun strategische doelen echt begrijpt.

 • Oplossing: In deze fase ligt de nadruk op het verkrijgen van een grondig inzicht in wat de klant werkelijk nodig heeft. Een effectieve salesprofessional hanteert Socratische vraagtechnieken om het ware probleem te ontrafelen dat de klant ervaart. Dit vereist actief luisteren en doorvragen, zodat er een authentieke verbinding ontstaat die leidt tot vertrouwen en open communicatie. Vragen zoals “Wat beschouwt u momenteel als uw grootste uitdaging?” en “Hoe heeft dit probleem uw bedrijfsvoering beïnvloed?” kunnen essentiële inzichten onthullen die zonder deze methodiek verborgen zouden blijven.
 • Originaliteit & Opbrengst: Deze fase focust zich op het verkennen van de specifieke resultaten die de klant wil bereiken. Belangrijk is hierbij niet het benadrukken van de originaliteit en de opbrengsten van de eigen oplossingen, maar het grondig onderzoeken van de verwachtingen en strategische doelstellingen van de klant. Cruciaal is het identificeren van de unieke resultaten die de klant wenst, de rol die zij voorzien voor de leverancier, en het soort onderscheidend vermogen dat zij waardevol vinden, zowel in de oplossing als in de aanpak. Dit begrip zorgt ervoor dat de voorgestelde oplossingen niet alleen voldoen aan de functionele eisen van de klant, maar ook harmoniëren met hun strategische visie en waarden, wat de kans op een succesvolle samenwerking aanzienlijk vergroot.

Deze originele benadering onderscheidt je van standaardoplossingen.

3e Versnelling: De 3 W’s

Deze derde fase richt zich op een diepgaand begrip van het probleem en de waarde van de voorgestelde oplossing. Doordat je in de 2e versnelling nauw hebt samengewerkt met de klant, hebben jullie samen de 3 W’s feitelijk al ingekleurd. Dit zorgt ervoor dat alle ingrediënten voor jouw opdrachtbevestiging feitelijk compleet zijn en dat je een winnende strategie in handen hebt.

 • Ware aard: De ware aard van het probleem ontvouwt zich door intensieve socratische vraagtechnieken en een grondige analyse. Deze aanpak stelt de salesprofessional in staat om verborgen patronen, latente behoeften en onderliggende oorzaken bloot te leggen die een klant vaak zelf niet herkent. Door actief te luisteren en doordachte vragen te stellen zoals “Wat beschouwt u momenteel als de grootste uitdaging?” of “Wat belemmert u om uw doelen te bereiken?”, kan de ware aard van het probleem worden onthuld. Dit geeft de salesprofessional de mogelijkheid om een oplossing te ontwikkelen die nauw aansluit bij de kernuitdagingen van de klant.
 • Weerslag: Het begrijpen van de weerslag (impact) van het probleem is van cruciaal belang. Het gaat om het volledig begrijpen van de effecten van het probleem op de organisatie van de klant, zowel op korte als op lange termijn. Het uitleggen van de mogelijke gevolgen aan de klant versterkt de urgentie en de noodzaak om actie te ondernemen. Referentiecases en vergelijkbare situaties helpen de klant om een perspectief te krijgen op de uitdagingen waarmee hun organisatie te maken kan krijgen. Deze cases onderstrepen hoe eerdere organisaties zijn beïnvloed door soortgelijke problemen en laten zien hoe interventies noodzakelijk zijn voor het realiseren van positieve resultaten.
 • Waarde: De waarde van de gewenste oplossing wordt beoordeeld aan de hand van het gewenste resultaat van de oplossing, het minimaliseren van risico’s, het uitsluiten van een verkeerde keuze en een heldere verwachting van de rol van de dienstverlener. Dit betekent dat de potentiële voordelen van de oplossing voor de klant duidelijk moeten worden vastgesteld, zowel in termen van financiële winst als operationele efficiëntie. Het is belangrijk dat de klant zijn verwachtingen helder kan formuleren over wat hij wil bereiken en welke risico’s moeten worden vermeden. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de ideale oplossing die aansluit bij hun strategische doelen en toekomstgericht waarde creëert. Van Ware Aard naar Waarde!

Door vanaf de tweede versnelling relatiegericht te werken, krijg je alle benodigde inzichten die je nodig hebt om de oplossing te presenteren als een bevestiging van de opdracht, in plaats van als een startpunt voor onderhandelingen.

De Kernvraag en Voorwaarden voor Voortgang

De Kernvraag komt voort uit de drie elementen, de 3 W’s. Wanneer de salesprofessional de 2 O’s, 3 W’s en de Kernvraag goed begrijpt, wordt duidelijk dat andere BOTSAUTO-onderdelen, zoals Budget, Autoriteit en Tegenstand & Tegenwerping, ook een grondige analyse vereisen. Deze diepere inzichten vormen een essentiële voorwaarde voor voortgang. Deze aspecten moeten volledig worden begrepen voordat een offerte wordt gepresenteerd. Pas wanneer beide partijen een duidelijk inzicht hebben in zaken als het budget, de besluitvormers en mogelijke bezwaren, kan een offerte worden voorbereid.

Het helder krijgen van de 2 O’s, 3 W’s en de Kernvraag is al een belangrijke stap die veel duidelijkheid biedt. Wanneer je als salesprofessional de bevestiging krijgt dat de geformuleerde Kernvraag de kern van de uitdagingen van de klant raakt, kun je je visie op deze Kernvraag presenteren. Het delen van je visie biedt je de mogelijkheid om richting de voorwaarde voor voortgang te werken, oftewel het verkrijgen van commitment. In dit stadium wordt nog geen offerte of oplossing gepresenteerd, aangezien andere BOTSAUTO-onderdelen, zoals Budget, Autoriteit en Tegenstand & Tegenwerping, nog verdere analyse vereisen.

Als de Kernvraag helder is geformuleerd en je visie daarop goed is gecommuniceerd, heb je alle ruimte om een logische voorwaarde voor vervolg voor te stellen. Dit kan een workshop zijn, een stakeholdersmeeting, een referentiebezoek, een analyse of een andere vorm van overleg waarmee je de BOTSAUTO-onderdelen volledig inzichtelijk en onder controle krijgt, zoals het besluitvormingsproces, de budgetallocatie, de investeringsvisie en het gewenste tijdschema. Pas wanneer je deze stap hebt afgerond en de regie in handen hebt, ga je over tot het opstellen van een offerte. Deze offerte zal voelen als een opdrachtbevestiging.

4e Versnelling: De 4 R’s

De vierde versnelling volgt vanzelfsprekend na het juiste gebruik van de tweede en derde versnelling. Door effectief in te spelen op de 2 O’s en de 3 W’s, realiseer je de 4 R’s op natuurlijke wijze.

 • Resultaat behalen: Richt je op veelbelovende verkoopkansen en zet ze doeltreffend om in tastbare resultaten. Door een klantgerichte benadering, het volgen van een helder verkoopproces en nauwkeurige kwalificatie van leads, kun je meetbare resultaten behalen. Door te focussen op de behoeften van de klant verbeter je de verkoopprestaties voor zowel de jou als salesprofessional als de klant.
 • Rust bewaren: Verminder stress en onzekerheid tijdens het verkoopproces door een gestructureerde aanpak te hanteren. Door het opbouwen van vertrouwen als betrouwbare adviseur en actief te luisteren naar de klant met behulp van socratische vraagtechnieken, creëer je een omgeving van kalmte en overzicht. Dit zorgt ervoor dat de klant zich gehoord voelt en bereid is tot samenwerking.
 • Regie nemen: Neem de leiding in het verkoopproces door effectieve strategieën toe te passen, socratische vraagtechnieken te gebruiken en de juiste methodologie te integreren. Behoud controle over het verkoopproces door het gesprek te sturen en de richting van de oplossing te bepalen met duidelijke stappen en een gestructureerde aanpak. Op deze manier blijft het proces overzichtelijk en blijft de klant betrokken.
 • Respect verdienen: Verdien respect door zowel de klant als collega’s actief te betrekken gedurende alle fasen van het verkoopproces. Verschaf gedetailleerde informatie en motiveer alle betrokkenen om samen te werken aan succesvolle uitkomsten. Bouw respectvolle relaties op door een omgeving van wederzijds respect, begrip en open communicatie te creëren. Op deze manier bevorder je erkenning en waardering, wat essentieel is voor het opbouwen van duurzame relaties.

Door het consequent inzetten van de BOTSAUTO-methode in de tweede en derde versnelling, wordt de vierde versnelling een logisch en automatisch gevolg, waarbij de 4 R’s op een natuurlijke manier worden bereikt.

Meerdere perspectieven

De BOTSAUTO-methode biedt meerdere perspectieven waarmee salesprofessionals op diverse manieren hun strategie kunnen optimaliseren.

 • Verzekeringsmethode: De BOTSAUTO-methode fungeert als een Verzekeringsmethode door zekerheid te bieden in elke fase van het verkoopproces. De 2 O’s geven inzicht in de kernproblemen van de klant en met de 3 W’s ontwerp je een strategische aanpak die zekerheid biedt. Dit leidt tot de 4 R’s, met een focus op meetbare resultaten en sterke regie.
 • Kwalificatiemethode: Door socratische vragen te stellen en diepgaande analyses uit te voeren, zorgen Oplossing en Originaliteit & Opbrengst ervoor dat je gekwalificeerde verkoopkansen identificeert.
 • Efficiëntiemethode: Met de 3 W’s kun je gericht inspelen op wat werkelijk belangrijk is voor de klant, waardoor je geen tijd verliest aan generieke benaderingen. Dit leidt naar de 4 R’s, met een duidelijke focus op rust en regie.
 • Informatiemethode: De 2 O’s en 3 W’s helpen je om diepgaande inzichten in klantbehoeften te verzamelen om het probleem effectief aan te pakken. Investeringsmethode: De 2 O’s helpen bij het ontwerpen van oplossingen die waarde toevoegen, en de 3 W’s bieden inzicht in de problemen van de klant, wat leidt tot een impactvolle oplossing gericht op het behalen van ROI.
 • Co-kwalificatiemethode: Door de 2 O’s en de 3 W’s nauw samen met de klant te verkennen, bevordert deze aanpak respect en vertrouwen.

Conclusie

De BOTSAUTO-methode verbindt de 2 O’s met de 3 W’s en de 4 R’s via verschillende perspectieven die salesprofessionals helpen bij elke fase van de verkoopcyclus. Start in de eerste versnelling met het besluit om BOTSAUTO te gebruiken en schakel vervolgens snel door naar de 2 O’s, 3 W’s en de 4 R’s om succesvol af te sluiten. Deze aanpak transformeert verkoopinteracties tot waardevolle en succesvolle ervaringen voor zowel de klant als de salesprofessional.

Om volledige toegang te krijgen tot alle waardevolle informatie op deze website, nodigen we je uit om je gratis te registreren. Dit proces neemt slechts enkele momenten in beslag en opent de deur naar exclusieve content. Registreer nu en ontdek alles wat BOTSAUTO te bieden heeft! Mocht je al gratis abonnee zijn, log dan hier in.


BOTSAUTO door Immeker & KDMG Groep is gelicentieerd onder CC BY-SA 4.0

Mijn podcasts op Spotify

Excuses, het kopiëren van tekst is op deze website niet toegestaan.