Een meeslepend verhaal

Reference cases en verhalen

In een steeds competitievere markt onderscheiden de meest succesvolle bedrijven zich door niet alleen uitstekende producten of diensten te bieden, maar ook door een meeslepend verhaal te vertellen dat resonantie vindt bij hun publiek. Het creëren van overtuigende reference cases en verhalen is echter een gebied waar veel organisaties mee worstelen. Het vermogen om authentieke en inspirerende verhalen te vertellen die de kernwaarden en successen van een organisatie illustreren, is cruciaal in de hedendaagse verkoopomgeving. In dit licht deel ik mijn visie op het overwinnen van deze uitdagingen, geïnformeerd door zowel de BOTSAUTO salesmethode als andere geavanceerde verkoopstrategieën.

Deze aanpak benadrukt het belang van een gestructureerde methodologie bij het ontwikkelen van reference cases die niet alleen de aandacht trekken, maar ook resoneren met potentiële opdrachtgevers. Door de principes van de BOTSAUTO-methode te integreren, kunnen salesprofessionals verhalen construeren die niet alleen de unieke voordelen van hun aanbod benadrukken, maar ook een emotionele connectie met de luisteraar opbouwen.

Dit artikel introduceert een gedetailleerd storytelling template dat naadloos aansluit op de innovatieve BOTSAUTO salesmethode. Dit framework is ontworpen om salesprofessionals te voorzien van een robuuste toolkit die niet alleen de effectiviteit van hun salesinspanningen vergroot, maar ook duurzame relaties met opdrachtgevers opbouwt. Het gaat hierbij om een strategische benadering van storytelling, waarbij elk element van het verhaal zorgvuldig wordt gekozen om de waarden en successen van de organisatie te weerspiegelen, terwijl het tegelijkertijd aansluit bij de behoeften en emoties van de potentiële opdrachtgever.

Reference selling: Het fundament leggen

Reference selling is cruciaal omdat het vertrouwen opbouwt bij potentiële opdrachtgevers door middel van succesvolle voorbeelden uit het verleden. Dit sluit perfect aan bij de SSS-methode (Stelling, Steun en Succes) van BOTSAUTO, waarbij referenties als bewijs dienen om de stelling te ondersteunen en te versterken met externe validatie. Door concrete successen te presenteren, kunnen salesprofessionals de stellingen kracht bijzetten en potentiële klanten overtuigen.

Reference selling speelt in op de kracht van getuigenissen en succesverhalen van bestaande opdrachtgevers om nieuwe prospects te overtuigen. Dit begint met de ontwikkeling van een gestructureerd systeem voor het verzamelen en documenteren van deze verhalen, dat de volgende elementen omvat:

 • Actieve samenwerking: Een nauwe samenwerking met klantenservice teams is essentieel om succesvolle cases te identificeren. Deze teams staan vaak in direct contact met opdrachtgevers en zijn een rijke bron van potentiële succesverhalen.
 • Stimuleren van klantfeedback: Het actief uitnodigen van opdrachtgevers om hun ervaringen te delen, via enquêtes of interviews, is cruciaal om materiaal voor referentieverhalen te verzamelen.
 • Bouwen aan langdurige relaties: Het onderhouden van sterke klantrelaties is de sleutel tot het verkrijgen van waardevolle referenties. Tevreden opdrachtgevers zijn vaak bereid hun succesverhalen te delen, wat bijdraagt aan de geloofwaardigheid en het vertrouwen in jouw organisatie.

Storytelling: Het verhaal tot leven brengen

Storytelling gaat verder dan het simpelweg presenteren van feiten door het weven van meeslepende verhalen die een emotionele connectie maken met het publiek. Om dit effectief te doen, is het belangrijk om:

 • Ken je publiek: Een grondig begrip van de behoeften, pijnpunten en ambities van je doelgroep is essentieel om verhalen te creëren die echt resoneren.
 • Gebruik echte voorbeelden: Baseer je verhalen op echte klantervaringen om de authenticiteit en overtuigingskracht van je boodschap te vergroten.
 • Wees authentiek: Zorg ervoor dat je verhalen de waarden van je organisatie weerspiegelen en een authentieke kijk bieden op hoe je producten of diensten echte problemen oplossen.
 • Train je team: Een goed getraind salesteam kan verhalen effectief integreren in hun salesgesprekken, waardoor de kans op een succesvolle afsluiting aanzienlijk toeneemt.

Implementatie: Het framework tot leven brengen

De implementatie van zowel reference selling als storytelling binnen je organisatie vereist een strategische aanpak die de volgende stappen omvat:

 • Ontwikkelen van een referentieprogramma: Stel duidelijke doelstellingen en criteria op voor je referentieprogramma, en bied incentives om zowel opdrachtgevers als collega’s te motiveren hun succesverhalen te delen.
 • Creëren van storytelling frameworks: Ontwikkel aanpasbare templates en verzamel verhalen die aansluiten bij de diverse behoeften van je doelgroep, natuurlijk met aandacht voor de BOTSAUTO-elementen (zie onderstaand).
 • Integratie in het salesproces: Maak verhalen en referenties toegankelijk voor je salesteam en moedig het actieve gebruik ervan aan in salesgesprekken voor het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid.
 • Meten en optimaliseren: Monitor de impact van je referentieprogramma en storytelling-inspanningen en gebruik de verzamelde data om je aanpak continu te verbeteren.

Storytelling template voor de BOTSAUTO-methode

Dit template is ontworpen om salesprofessionals een gedetailleerd kader te bieden voor het ontwikkelen van overtuigende verhalen die de principes van de BOTSAUTO-methode integreren. Door dit 16-stappenplan te volgen, kun je verhalen creëren die niet alleen aansluiten bij je verkoopstrategie, maar ook diepe connecties met potentiële opdrachtgevers bevorderen.

Stap 1: Onderwerp

 • Bepaal het centrale thema van je verhaal, zoals jouw unieke oplossing of een uitdaging die je hebt overwonnen.
 • Neem de tijd om het hoofdthema van je verhaal te overdenken. Dit kan variëren van het overwinnen van een specifieke technische uitdaging tot het realiseren van een aanzienlijke kostenbesparing voor een opdrachtgever. Kies een thema dat niet alleen relevant is voor je doelgroep, maar ook de unieke waarde van je oplossing illustreert.
 • Tip: Gebruik succesverhalen of case studies als inspiratiebron voor het kiezen van een thema.

Stap 2: Doelgroep

 • Wie is je publiek? Richt je op een specifieke opdrachtgever, team, of afdeling en pas je verhaal aan hun behoeften aan.
 • Analyseer je doelgroep zorgvuldig om hun specifieke behoeften, pijnpunten en interesses te begrijpen. Dit zal je helpen om je verhaal op maat te maken en ervoor te zorgen dat het resoneert met je publiek.
 • Tip: Creëer persona’s voor je doelgroep om een beter inzicht te krijgen in wie zij zijn en wat hen motiveert.

Stap 3: Luistermotief

 • Begrijp wat er leeft bij je publiek. Wat zijn hun zorgen en verlangens?
 • Duik dieper in de motivaties van je publiek. Waarom zouden zij naar jouw verhaal luisteren? Wat hopen ze te leren of te verkrijgen?
 • Tip: Voer marktonderzoek uit of verzamel feedback van bestaande opdrachtgevers om de drijfveren van je doelgroep te begrijpen.

Stap 4: Verteldoel

 • Wat wil je bereiken? Dit kan variëren van het overbruggen van een kloof tot het overwinnen van bezwaren.
 • Definieer een helder doel voor je verhaal. Dit kan variëren van het informeren van je publiek over een nieuw product tot het veranderen van hun perceptie over je merk.
 • Tip: Stel SMART-doelen voor je verhaal om ervoor te zorgen dat je doelstellingen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn.

Stap 5: Boodschap

 • Formuleer de hoofdboodschap van je verhaal, gericht op de waarde die jouw oplossing biedt.
 • De kernboodschap van je verhaal moet duidelijk en beknopt zijn. Het moet de essentiële waarde of het belangrijkste leerpunt overbrengen dat je wilt dat je publiek onthoudt.
 • Tip: Formuleer je boodschap als een eenvoudige zin die de kern van je verhaal samenvat en gebruik dit als je kompas tijdens het vertellen.

Stap 6: Ervaring

 • Kies een relevante ervaring om te delen, idealiter iets waarbij je direct betrokken was.
 • Kies een ervaring die direct relevant is voor je publiek en die de emotionele kern van je verhaal raakt. Het moet iets zijn waarmee je publiek zich kan identificeren of door geïnspireerd kan raken.
 • Tip: Gebruik verhalen uit je eigen ervaring of die van je team voor authenticiteit en een persoonlijk tintje.

Stap 7: De held van het verhaal

 • Wie staat centraal in je verhaal? Dit kan jijzelf zijn, je team, een opdrachtgever, of je organisatie.
 • Elk verhaal draait om een held, met wie je publiek zich kan identificeren. Deze held kan variëren van een opdrachtgever die een significante uitdaging heeft overwonnen met behulp van jouw product of dienst, tot een collega of zelfs de gehele organisatie wiens expertise of karakteristieken een cruciale rol speelden in een succesverhaal.
  • Karakteristieken van de held:
   • Menselijkheid: Onthoud dat verhalen gaan over mensen van vlees en bloed. Jouw held moet beschikken over een reeks menselijke eigenschappen: angsten, wensen, behoeften, talenten en zwaktes. Dit maakt je held herkenbaar waardoor je publiek zich ermee kan identificeren.
   • Achtergrondverhaal: Geef je held een achtergrondverhaal. Dit voegt diepte toe en creëert een relatie tussen de held en je publiek. Het maakt het verhaal persoonlijker en boeiender.
   • Identificatie: Het publiek moet zich in de held kunnen verplaatsen. Ze moeten meeleven met de emoties van de held en zich afvragen: “Had ik het ook zo gedaan?” Dit element versterkt de band tussen je publiek en je verhaal.
   • Karaktereigenschappen: Als je organisatie de held in je verhaal is, zorg dan dat je de karakteristieken van je organisatie laat zien. Dit kunnen eigenschappen zijn zoals flexibiliteit, vastberadenheid, creativiteit, ambitie, of bravoure. Dit helpt om je organisatie een persoonlijkheid te geven binnen het verhaal.
 • Wie is jouw held? Denk na over wie de held in jouw verhaal is. Is het jijzelf, een collega, een opdrachtgever, de directeur, een afdeling, of misschien zelfs ‘Ome Piet’? De keuze van de held is cruciaal, omdat deze de manier waarop je verhaal wordt ontvangen en ervaren door je publiek beïnvloedt.

Stap 8: Handelingsmotief

 • Wat motiveerde de hoofdpersoon tot actie? Welke doelen wilden ze bereiken?
 • Het handelingsmotief moet de innerlijke of externe drijfveren van de hoofdpersoon verduidelijken. Waarom hebben zij de stappen ondernomen die zij deden? Wat stond er op het spel?
 • Tip: Maak het motief relateerbaar door het te koppelen aan universele thema’s zoals succes, groei, veiligheid, of overwinning op tegenspoed.

Stap 9: Aanleiding

 • Wat zette de hoofdpersoon aan tot actie? Identificeer een specifieke uitdaging of kans.
 • De aanleiding is het kantelpunt dat de hoofdpersoon aanzet tot actie. Het moet duidelijk maken waarom de hoofdpersoon niet langer bij de status quo kon blijven en gedwongen werd om te veranderen of een nieuwe richting in te slaan.
 • Tip: Presenteer de aanleiding als een duidelijk en urgent probleem of kans, iets dat onmiddellijke aandacht vereist, wat de hoofdpersoon motiveert om actie te ondernemen.

Stap 10: Expositie

 • Waar en wanneer begint je verhaal? Schets de beginomstandigheden en setting.
 • Dit is waar je het toneel zet voor je verhaal. Beschrijf de context en de omstandigheden voordat de actie begint. Dit geeft het publiek een helder beeld van de uitgangssituatie en waarom de komende acties significant zijn.
 • Tip: Gebruik beschrijvende taal om een levendig beeld te schilderen van de setting, inclusief belangrijke details die later in het verhaal relevant kunnen zijn.

Stap 11: Motorisch moment

 • Detailleer het moment waarop de verhaallijn in beweging komt en de actie echt begint.
 • Dit is het moment waarop het verhaal echt in beweging komt. Het beschrijft de eerste reeks acties of beslissingen die de hoofdpersoon neemt in reactie op de aanleiding.
 • Tip: Zorg ervoor dat dit moment een duidelijke en logische reactie is op de aanleiding, iets dat de plot voorwaarts stuwt en de interesse van het publiek vasthoudt.

Stap 12: Ontwikkeling

 • Beschrijf de belangrijkste uitdagingen waar de hoofdpersoon mee te maken krijgt en hoe deze worden aangepakt.
 • Tijdens de ontwikkelingsfase wordt het verhaal complexer. De hoofdpersoon wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen of ontdekt onverwachte aspecten van het probleem.
 • Tip: Introduceer secundaire karakters of subplots die de hoofdlijn van het verhaal verrijken en verdiepen, en houd de spanning en interesse van het publiek vast.

Stap 13: Hulp

 • Wie of wat hielp de hoofdpersoon bij het overwinnen van deze obstakels?
 • Niemand overwint uitdagingen in een vacuüm. Dit stapje gaat over wie of wat de hoofdpersoon hielp bij het navigeren door de uitdagingen heen.
 • Tip: Dit kan variëren van een mentorfiguur tot een cruciaal stukje technologie, of zelfs een interne openbaring. Zorg ervoor dat de hulp geloofwaardig is en past bij de context van het verhaal.

Stap 14: Climax

 • Het moment waarop de hoofdvraag van het verhaal wordt beantwoord – het succes of de oplossing.
 • De climax is het hoogtepunt van het verhaal, het moment waarop de hoofdpersoon wordt geconfronteerd met de grootste uitdaging of de meest kritieke beslissing neemt.
 • Tip: Bouw op naar de climax met toenemende spanning en zorg ervoor dat de acties van de hoofdpersoon in dit stadium een duidelijke weerspiegeling zijn van hun groei of de geleerde lessen door het verhaal heen.

Stap 15: Afloop

 • Welke inzichten of lessen heeft de hoofdpersoon opgedaan door deze ervaring?
 • Na de climax komen we te weten wat de gevolgen zijn van de beslissingen en acties van de hoofdpersoon. Dit deel onthult hoe de uitdagingen zijn opgelost en welke impact dit heeft op de hoofdpersoon en anderen.
 • Tip: Wees niet bang om de afloop te gebruiken om de morele of boodschap van het verhaal te benadrukken, maar doe dit op een subtiele manier die natuurlijk aanvoelt binnen het verhaal.

Stap 16: Einde

 • Sluit je verhaal af met een sterke opmerking die de kernboodschap versterkt en tot nadenken stemt.
 • Het einde sluit je verhaal af en laat een laatste indruk achter bij je publiek. Het moet de kernboodschap versterken en idealiter tot nadenken stemmen of inspireren.
 • Tip: Overweeg een krachtige laatste zin of een verrassend inzicht dat de essentie van je verhaal samenvat en een blijvende impact heeft op je publiek.

Verteltips:

 • Details en zintuigen: Gebruik concrete details en betrek zintuigen om je verhaal tot leven te brengen.
 • Dynamiek en emotie: Voeg contrast en emotie toe aan je verhaal om je publiek te boeien.
 • Actieve werkwoorden: Maak gebruik van krachtige en actieve werkwoorden om actie te beschrijven.
 • Spanning: Bouw spanning op door het tempo te variëren of een plotwending te introduceren.
 • Presentatie: Ondersteun je verhaal met overtuigende lichaamstaal en stemgebruik.

Dit storytelling template biedt een gestructureerd en veelzijdig kader dat salesprofessionals kunnen aanpassen en toepassen in uiteenlopende situaties. Het integreert de principes van de BOTSAUTO-methode in het hart van elk verhaal, waardoor de impact van je salesinspanningen verder wordt versterkt. Het doel is om niet alleen de aandacht van je publiek te grijpen, maar ook om een blijvende indruk te maken die leidt tot een dieper begrip en waardering voor de waarde die jouw oplossingen bieden.

Klik op deze link om direct zelf aan de slag te gaan!

Door dit template te volgen, creëer je verhalen die niet alleen informatief zijn, maar ook inspirerend en motiverend. Het gaat erom de menselijke ervaring te koppelen aan jouw product of dienst, waardoor je publiek zich kan identificeren met de situaties en resultaten die je beschrijft. Dit maakt je verhaal niet alleen geloofwaardig, maar ook memorabel.

Het toepassen van dit template binnen de BOTSAUTO-methode versterkt elk van de componenten – Budget, Oplossing, Tegenstand & Tegenwerping, Situatie & Schaalgrootte, Autoriteit, Urgentie, Tijdschema & Terging, en Originaliteit & Opbrengst – door ze te verankeren in realistische verhalen. Dit zorgt voor een holistische benadering waarbij niet alleen de logische aspecten van een aankoopbeslissing worden aangesproken, maar ook de emotionele en relationele factoren.

De praktische toepassing van storytelling in sales

Het daadwerkelijk toepassen van storytelling in salesgesprekken vereist oefening en finesse. Salesprofessionals moeten in staat zijn om de verschillende elementen van een verhaal – de opbouw, het conflict, de climax en de conclusie – naadloos te verweven met de behoeften en vragen van de potentiële opdrachtgever. Dit betekent actief luisteren naar de potentiële opdrachtgever, het identificeren van relevante aanknopingspunten, en het aanpassen van het verhaal in realtime om een maximale impact te garanderen.

Het gebruik van storytelling in sales helpt ook bij het opbouwen van vertrouwen. Wanneer prospects horen over hoe anderen vergelijkbare uitdagingen hebben overwonnen met jouw oplossing, aanpak, product, dienst, etc., voelen ze zich meer op hun gemak en open voor wat je te bieden hebt. Het biedt bewijs, waardoor de perceptie van risico bij de aankoopbeslissing wordt verminderd.

Slotgedachten

De integratie van reference selling en storytelling binnen de BOTSAUTO-methode biedt een dynamisch en effectief raamwerk voor salesprofessionals. Door de diepgaande inzichten en structuren die in dit artikel zijn uiteengezet te volgen, kunnen salesprofessionals niet alleen hun verkoopstrategieën versterken, maar ook authentieke en betekenisvolle relaties met hun opdrachtgevers opbouwen.

De kracht van een goed verteld verhaal kan niet worden onderschat. Het heeft het vermogen om mensen te verbinden, te inspireren en te motiveren tot actie. In de context van sales biedt het een waardevolle tool om complexe informatie over te brengen op een manier die resonantie vindt, onthouden wordt en, het allerbelangrijkste, tot resultaten leidt. Door de principes van de BOTSAUTO-methode te verweven met de kunst van storytelling, leg je de basis voor een verkoopstrategie die zowel effectief als duurzaam is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Om volledige toegang te krijgen tot alle waardevolle informatie op deze website, nodigen we je uit om je gratis te registreren. Dit proces neemt slechts enkele momenten in beslag en opent de deur naar exclusieve content. Registreer nu en ontdek alles wat BOTSAUTO te bieden heeft! Mocht je al gratis abonnee zijn, log dan hier in.


BOTSAUTO door Immeker & KDMG Groep is gelicentieerd onder CC BY-SA 4.0

Mijn podcasts op Spotify

MetricDetails
Aantal gebruikte debrief templates178 keer gebruikt
ConversieratioUit enquête is gebleken dat dit een jaar geleden nog 62% was en inmiddels op 71% zit
Verkoopcyclus verkortingUit enquête is gebleken dat er veel sneller een 1e betaalde stap wordt gezet
Aantal trainingen en workshops36 salesprofessionals getraind in 2023
Aanbevelingen en reviews119 actieve en tevreden gebruikers van de tool
Aantal geabonneerden99 geabonneerden
Oei! Onze woorden zijn te uniek om zomaar mee te nemen. Neem contact op voor de echte deal!