Workshops

Het is belangrijk om te benadrukken dat het commitment van de potentiële opdrachtgever niet per se in de vorm van een traditionele workshop hoeft te worden verkregen of zo te worden benoemd. Er zijn diverse andere effectieve methoden die een vergelijkbare mate van betrokkenheid en samenwerking kunnen bewerkstelligen. Voorbeelden hiervan zijn ‘Gezamenlijke roadmapping’, waarbij samen met de potentiële opdrachtgever een strategisch pad wordt uitgestippeld voor het project; ‘Co-creatie sessies’, die een platform bieden voor gezamenlijke innovatie en ideeënvorming; en ‘Pilotprojecten’, die als kleinschalige testen van de voorgestelde oplossingen dienen voordat er op grotere schaal wordt geïmplementeerd. Deze methoden, samen met het realiseren van een ‘Proof of Concept’, op maat gemaakte demo’s en discovery sessies, zijn stuk voor stuk ontworpen om het commitment van de potentiële opdrachtgever te borgen en te zorgen voor een vruchtbare samenwerking die leidt tot succesvolle, duurzame projecten en relaties.

Excuses, het kopiëren van tekst is op deze website niet toegestaan.